Monthly Archive:: Şubat 2019

öabt2

Kızamığın tipik döküntüsü; alın ve enseden başlayıp, sırasıyla yüze, boyuna, kollara ve gövdeye yayılmasıdır.Ateş, gözlerde kızarıklık, burun akıntısı, kuru öksürük gibi soğuk algınlığına benzer belirtiler görülür.Bu dönem 2-3gün sürer ve ilk başlarda soğuk algınlığıyla karıştırılır.Döküntüler, ateş düşmeden

oabt1

1. Sorunun Cevabı : D J.Dewey okulu yapay bir öğrenme ortamından, sadece öğrenmeye odaklanmış öğretmen ve öğrenciden ziyade, öğrenci merkezli, doğal bir öğrenme ortamına sahip yer olarak görmüştür.Ona göre öğrenme ancak ve ancak “yaparak ve yaşayarak” öğrenilir.

tarih3

Kaptan-ı DeryaKaptan-ı Derya Osmanlı bahriyesi en büyük amir ve donanma baş komutanına verilen ad. Kaptanpaşa. Kaptanlık, eskiden Gelibolu Sancakbeyi olana verilen bir rütbeydi. Fakat Barbaros Hayreddin Paşadan itibaren kaptanpaşalık, beylerbeyi rütbesindeki şahıslara verilmiştir. On altıncı yüzyılın son
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
CEVAP:

Yıldırım Bayezid
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});