Okul Öncesi Eğitime Giriş Test 1( ÇÖZÜMÜ)

Bu soruların tüm hakları okuloncesihaber.com’ a  aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu soruların alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

1.Sorunun Cevabı : B

I. ve V. numaralı cümlelerde voleybol oynamak için
ve bir yere ulaşabilmek için gerekli boy uzunluğuna erişilmesi gerektiği büyüme
olarak tanımlanırken, büyüme bedensel ve zihinsel yönlerden kişide meydana
gelen değişiklerdir diyebiliriz. 5 yaşındaki Nehir’in kalemi düzgün bir şekilde
tutabiliyor olması ile  olgunlaşma
kavramına değinilmiştir. Ahmet’in akülü arabasını kendisinin kullanabildiğini
göstermesi ile akülü arabayı kullanmayı öğrenme davranışı sergilediği , 6
yaşındaki Ece’nin okuma yazma öğrenebilmesi için gerekli zihinsel düzeye sahip
olması ile gerekli hazırbulunuşluğa sahip olması gerektiği
vurgulanmıştır.Dolayısıyla B seçeneğindeki I. ve V. numaralı cümleler büyüme
kavramı ile doğru eşleştirilmiştir.

2.Sorunun Cevabı : C

Konuşma ile ilgili kritik dönem 2-3 yaş arası döneme
rastlamaktadır. Burçin’in anne ve babası çalışıyor olması ile onunla gerekli
iletişim sağlanmamış olup , babannesi de onunla iletişime geçmeye gerekli
gördüğü zamanlar yeltendiği için, 2,5 yaşında olan Burçin’in akranlarına
nazaran konuşmayı geç öğrenmiş olması ve bazı problemler yaşaması ile ilgili
olarak kritik dönemden söz edebiliriz. Gelişimde kritik dönem demek organizmanın
belirli davranışı öğrenmeye o dönem içerinde açık olduğu dönem olarak ifade
edilirken, bu dönemde kazanılamayan davranışlar ileride kazanılamamakta ya da
çok zor kazanılmaktadır.

3.
Sorunu Cevabı: D

D seçeneğindeki Uygulamalı Anaokulları ve
Anasınıfları  Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı kurum temelli  modeller olmakta
iken,  Anne Çocuk Eğitim Proğramı (AÇEP),
Baba Destek Proğramı (BADEP), Anne Çocuk EğitimVakfı (AÇEV) ve Ana Baba
Okulu  ise Aile ve Toplum Temelli Modellere
göre verilen okul öncesi eğitim hizmetlerini kapsamaktadır.

4. Sorunun Cevabı : A

John Dewey  “ilerlemecilik” olarak adlandırılan eğitim görüşü ile konularından çok çocuğun ilgilerini temel alan “çocuk merkezli” bir eğitim yaklaşımını benimseyen bir düşünürdür. Maria Montessori ise çalışmalarına önce zihinsel özürlü çocuklarla başlayıp, daha sonra bu çalışmaları normal çocuklara uygulamıştır.“Çocukluk yetişkinliğie geçişte geçici bir yol olmayıp, insanlığın başka bir kutbudur” diyerek de  bu görüşünü desteklemiştir. Maria Montessori proğramında çocuğun bireyselliğini vurgulamıştır.

 

Bu proğram erken çocukluk eğitiminde “ etkin öğrenme” kavramını temel almaktadır. Burada öğretmenin görevi “ etkin öğrenme”yi sağlayacak bir ortam oluşturmaktır.Çocuklara sorumluluk almayı öğretmekte, kendi başlalarına karar vermelerinde etkili olmaktadır ve bu yaklaşımın oluşturulmasına Piaget’in kuramı öncülük etmiştir. Bu yaklaşıma göre çocuklar çalışmalarını kendileri seçip, planlamaktadırlar. Proğramın ilk uygulamalarında zihinsel amaçlar ön planda olmasına rağmen , daha sonra sosyal duygusal alanlarla ilgili amaçlarda yer almıştır.

5.Sorunun Cevabı : D

High Scope 
yaklaşımında çocuk proğram ve müfredatin merkezinde yer almaktadır. Bu
proğramda çocuklar bir etkinliği kendi kendine planlayıp öğrenmektedirler. Tüm
duyular aktif olarak çalışmakta dolayısı ile etkin öğrenme sağlanmaktadır.
Waldorf yaklaşımı ise oyun merkezli bir proğramdır, akademik gelişime çok
odaklanmamakta ve tüm etkinlikleri yaratıcı yollarla planlama amaçlanmıştır.
Head Start yaklaşımı risk altındaki çocuklara ve ailelerine eğitim ve sağlık
hizmeti veren bir yaklaşımdır. Bank Streat yaklaşımına bakılacak olursa  oyun merkezli öğrenme ile benzerlik gösterir,
çocuklar aktif öğrenirler, Reggio Emilia yaklaşımı ise proje merkezli bir
yaklaşım olup, İtalya’nin Reggio Emilia kasabasında anne- babaların çocukları
için okul kurma isteği ile ortaya çıkan bir yaklaşımdır.

6. Sorunun Cevabı : E

Ayla hanım açaçağı okul öncesi kurumunda birçok etkinliği uygulayabilmek adına hem çocukların hem de kendilerinin toplantı, gösteri  ve zaman zaman sergilerin sunulduğu salon olarak kullabilmeleri için binanın iç mekan özellikleri arasında yer alan çok amaçlı salonun mutlaka bulunması gerektiğini dile getirmiştir. Çok amaçlı salon binanın iç mekan özellikleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla doğru yanıtımız E seçeneğidir.

7.Sorunu Cevabı : A

Numaralandırılmış olan
maddelerden okul öncesi eğitiminin evrensel amaçları arasında bulunan toplumsal
amaçlara dahil ediebilecek maddeler arasında çalışan kadınların çocuklarına
bakmak, her çocuğun eğitim almasını sağlamak, çocukların sosyalleşmelerine
yardımcı olunmak yer almaktadır. Çocukların 
duyu organları ile çevreye duyarlılığının artırılması eğitici amaçlara
dahil edilmekte, çocuğun gelişimi ile ilgili öğelere önem verilmesi ise
gelişimsel amaçlar içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla doğru yanıtımız I,II
ve IV ile numaralandırılmış A seçeneğidir.

8.Sorunun Cevabı : A

Jale öğretmen sınıf
içerisindeki öğrenme merkezlerinden Kitap Merkezi ile  Blok Merkezi’ ni yan yana koyarak hata
yapmıştır. Bir okul öncesi öğretmeni öğrenme merkezlerini oluştururken gürültülü
merkezlerle sessiz olunması gereken merkezleri yan yana konumlandırmamalıdır.Sanat
merkezi’ de çocukların yaptıkları boyalardan ve çeşitli etkinliklerden sonra el
yıkama ihtiyacı duydukları için  lavaboya
yakın yerde bulunmalıdır.

9.Sorunun Cevabı : C

Zeynep’in anne ve
babasının göstermiş olduğu tutum ilgisiz tutum’dur. İlgisiz anne babalar
çocuklarının isteklerine karşı kayıtsız davranmaktadırlar. Zeynep resmini
ısrarla göstermek istemesine karşın ilgilenmeyip kısa bir bakıştan sonra
maddiyata yönelmiş malzeme ihtiyacı olup olmadığını sormuşlardır. Bu aileler
için çocuklarının maddi açıdan gereksinimlerinin karşılanması yeterli
bulunmuştur. Çocuklarını önemsemeyip , çoğu zamanda görmezden gelmektedirler.

10.Sorunun Cevabı : D

Fasulye deneyinin
çocuklarla birlikte yapılması öğretmen eşliğinde yapılmış bir çalışmada
olabilmektedir. Aynı zamanda serbest resim çalışması da etkinlik sonrası
öğretmen eşliğinde yapılan çalışmalar arasındadır. Fakat Ezginin annesinin kış
meyveleri ile ilgili sohbet ettikten sonra çocuklarla meyve suyu yapmaları, asker
olan Deniz’in babası sınıfa gelip mesleğini tanıtması, okulda dağıtılan üzüm ve
sütler kullanılarak bir veli’nin çocuklarla birlikte üzümlü kek yapıp daha
sonra birlikte yemeleri aile katılımı çalışmalarına örnek gösterilmektedir.

11.Sorunun Cevabı : B

Ayşe hanım’ın Ada’nın
öğretmeni ile yapmış olduğu görüşme ayaküstü görüşmedir. Okul öncesi dönemde en
çok kullanılan görüşme türü ayaküstü görüşmelerdir. Diğer görüşme türlerine
bakılacak olursa randevulu görüşme önceden randevu alınarak haberdar edilmiş
bir görüşme türüdür. Veli toplantısı 
genellikle dönem sonları ve başlarında velilerle yapılan görüşme türü,
bireysel görüşme ve bireysel toplantı ise birbirine benzer nitelikte olup
bireysel görüşme anlık olabilmekte, bireysel toplantı ise önceden haber
verilerek sağlanan bireysel görüşmedir.

12.Sorunun Cevabı : E

Kenan Bey’in bir okul
öncesi kurumunun sahip olması özellikler arasında inceleme yaptığında dikkat
etmesi gereken unsurlara bakılacak olursa okul binası gürültüden uzak bir
mekanda yer almalı, diğer binalardan bağımsız ayrı olmalı, kurum bir bahçe
içerisinde yer almalıdır.Diğer seçeneklerdeki trafiğe yakın bir yerde bulunması
ve giriş kapılarının kolay açılıp kapanıyor olması yanlış bir önermedir.Kurum
trafikten arındırılmış bir mekanda yer almalı ve giriş kapıları çocukların
herhangi bir durumda kendi başlarına çıkmalarına ehemmiyet vermemek adına kolay
açılabilen tarzda olmamalıdır.

13.Sorunun Cevabı : A

Maria Montessori
yaklaşımının merkezinde çocuk vardır. Öğretmen çevreyi hazırlamak ve çocuğun
çevre ile etkileşime geçmesinden yana sorumludur. Farklı yaş grupları ile bir
arada eğitim sunulmasının amacı ise büyük yaş grubundaki çocukların küçüklere
örnek teşkil etmesi yer almaktadır. Montessori yönteminde kullanılan oyuncaklar
da çocukların birçok gelişimine aynı anda destek veren türden oyuncaklardır.Montessori
felsefesinin temelinde Rousseau, Pestalozzi ve Frobel gibi düşünürlerinde
görüşleri hakimdir

14.Sorunun Cevabı : C

Nesne sürekliliği bir
nesnenin göz önünden kaldırılmış olsa dahi varlığının devam ediyor olmasının
bilinmesidir. Nesne sürekliliği diğer adı ile nesne devamlılığı Piaget’in
duyusal motor dönemine denk gelen 0-2 yaş arası dönemde kazanılmaktadır.
Nesneyi en son saklandığı yerde arayan Ceylin nesne sürekliliğini kazanmış
olduğunun söylenmesi doğru yanıttır. Nesne ortadan kalksa dahi nesnenin
varlığının devam ettiğini düşünen Ceylin topu en son saklandığı yerden
başlayarak başka yerlerde aramaya koyulmuştur.

15.Sorunun Cevabı : A

Nehir’in sergilemiş
olduğu bu davranış Piaget’in işlem öncesi dönemi içerisindeki sezgisel döneme
rastlamakta ve Özelden özele akıl yürütme ile adlandırılmaktadır. Özelden özele
akıl yürütme, çocuğun geçirmiş olduğu yaşantılar sonucunda tek yönlü düşünüyor
olmasıdır. Her gün kahvaltıda tost yemekte olan Nehir’in o gün tost yemediğinde
kahvaltı yapmadığını düşünüyor olması genelleme yapamadığını tek yönlü
düşündüğünü göstererek özelden özele akıl yürütmeye örnek verilebilmekte ve bu
da Piaget’in işlem öncesi döneminden sezgisel döneme rastlamaktadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.