Okul Öncesi Eğitime Giriş Test 1

Bu soruların tüm hakları okuloncesihaber.com’ a  aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu soruların alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

I-
İdil’in
voleybol oynayabilmesi için gerekli olan boy uzunluğuna erişmesi.

II-
5 yaşındaki Nehir’in kalemi düzgün bir şekilde tutabiliyor olması.

III-
Ahmet’in akülü arabasını kendisinin kullanabildiğini göstermesi.

IV-
6 yaşındaki Ece’nin okuma yazma öğrenebilmesi için gerekli zihinsel düzeye
sahip olması.

V-
Eylül’ün
oyuncak sepetine ulaşabilmesi için gerekli boy uzunluğuna erişmesi.

1-Yukarıda
numaralandırılmış olan gelişimin temel ilkeleri ile ilgili aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) I ve II > Olgunlaşma

B) I ve V > Büyüme

C) II ve III > Öğrenme

D) IV ve V > Hazırbulunuşluk

E)  III ve V > Olgunlaşma 


2- 2,5 yaşında olan Burçin’in anne ve babası çalıştığı için ona babannesi bakmaktadır. Gün boyu televizyon ile ilgilenen babannesi Burçin’i unutup o sadece bir şeyler isteme çabası gösterdiğinde onunla ilgilenmektedir. Burçin’in akranlarına nazaran konuşmada problem yaşadığı daha sonradan anne ve baba tarafından farkedilmektedir.

Burçin’in  bu durumu aşağıdaki gelişimin temel ilkelerinden hangisi ile açıklanmaktadır?

A) Gelişim evreleri birbirleriyle ilişkilidir.

B) Gelişimde bireysel farklılıklar söz konusudur.

C) Gelişimde kritik dönemler vardır.

D) Gelişim süreklilik gösterir.

E) Gelişimin hızı her yaşta aynı değildir.

3-
Aşağıdaki numaralandırılmış olarak verilen okul öncesi eğitim hizmetleri ile
ilgili modellerden hangisi ya da hangileri aile ve toplum temelli modellerin
dışında kalmaktadır?

I- Anne Çocuk Eğitim Proğramı

II- Baba Destek Proğramı

III- Anne Çocuk EğitimVakfı

IV- Uygulamalı Anaokulları ve Anasınıfları

V- Ana Baba Okulu

A) Yalnız III             B) III ve IV             C) II ve IV             D) Yalnız IV                E) I ve III

4-Yukarıdaki
açıklamaları verilen okul öncesi eğitime görüşleri ile katkısı olmuş düşünürler
sırası ile hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

A) John Dewey – Maria Montessori

B)  Maria Montessori
–  John Dewey

C)  Jean
Piaget – John Dewey

D)  Lev
Semenovich Vygotsky – Gardner

E)  Maria
Montessori – Gardner

5- Çeşitli ülkelerde uygulanan okul öncesi proğramlarından yukarıda bahsedilmiş olan proğram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Waldorf

B) Head Start

C) Bank Streat

D) High Scope

E)  Reggio Emilia

6-  Bir okul öncesi kurumu açmak isteyen Ayla hanım
çocuklar için  burada gerektiğinde sinema
ve tiyatro gösterileri sergilenebileceği, aynı zamanda da ailelerle
görüşmelerin ve  toplantıların
yapılabileceği, drama, yaratıcı dans etkinliklerine de burada yer
verilebileceğini söyleyerek …………………’nun binanın
…………………. mekan özelliklerinde mutlaka bulunması gerektiğini
söylemiştir.

Buradan hareketle Ayla hanım’ın bahsetmiş olduğu
okul öncesi kurumunda bulunması gereken mekan ve özelliği hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?

A) Öğretmenler odası- İç mekan

B) Hizmetli odası – Dış mekan

C) Mutfak ve yemek salonu- İç mekan

D) Yönetim odası – İç mekan

E) Çok amaçlı salon- İç  mekan

 I- Çalışan kadınların çocuklarına bakmak.

  II- Her çocuğun eğitim almasının sağlanması.

  III- Çocukları  duyu organları ie çevreye duyarlılığının
artırılması.

  IV- Çocukların sosyalleşmelerine yardımcı
olunması.

   V- Çocuğun gelişimi ile ilgili öğelere önem
verilmesi.

7-Yukarıda
numaralandırılmış maddelerden hangisi ya da hangileri okul öncesi eğitiminin
evrensel amaçları arasında bulunan toplumsal amaçlara dahil edilebilmektedir?

A) I,II ve IV

B) III ve V

C) I ve III

D) II ve V

E) Hepsi

8- Yukarıdaki yaşanan durum göz önüne alındığında Jale öğretmenin yapmış olduğu hatadan yola çıkarak sınıf içerisindeki öğrenme merkezlerinden hangisini yan yana koymuş olduğu söylenebilir?

A) Kitap Merkezi – Blok Merkezi

B) Dramatik Oyun Merkezi – Kitap Merkezi

C) Müzik Merkezi – Fen Merkezi

D) Dramatik Oyun Merkezi – Blok Merkezi

E) Fen Merkezi – Sanat Merkezi

9-
Anne
ve babasına o gün okulda yapmış olduğu resmi göstermeye çalışan Zeynep yoğun uğraş
sonrasında annesinin ve babasının yapmış olduğu resme bakmalarını sağlamıştır.
Aferin deyip geçen babası yarın için malzemeye ihtiyacı olup olmadığını sorarak
Zeynep’ e resmini geri vermiştir. Bu duruma üzülen Zeynep bir sonraki günlerde
yaptığı resimlerine hiç özen göstermemeye başlamıştır.

Zeynep’in
anne ve babasının göstermiş olduğu tutum aşağıdaki anne baba tutumlarından
hangisini ifade etmektedir?

A)  Hoşgörülü Tutum

B)  Demokratik Tutum

C)  İlgisiz Tutum

D)  Mükemmelliyetçi Tutum

E)  Bakıcı Tutum

I-Sınıf içerisinde kış
mevsiminde yetişen meyvelerden bahseden Ezgi’nin annesi sohbet sonrası
çocuklarla birlikte kış meyvelerinden meyve suyu yapıp hep birlikte
içmişlerdir.

II- Asker olan Deniz’in
babası sınıfa gelip mesleğini tanıtır.

III- Fasulye deneyi
çocuklarla birlikte yapılır.

IV- Serbest resim
çalışması yapılıp sınıf panosuna asılır.

V- Okulda dağıtılan
üzüm ve sütler kullanılarak bir veli ile üzümlü kek yapılıp daha sonra sınıfla
birlikte tüketilir.

10-Yukarıdaki
numaralandırılmış cümlelerden hangisi ya da hangileri aile katılımı
etkinlikleri arasında yer almamaktadır?

A)  I ve III

B)  IV ve V

C) Yalnız IV

D)  III ve IV

E)  II ve V

11- Ayşe hanım kreşe kızı Ada’yı almaya gittiğinde geçen hafta yapılmış olan veli toplantısına katılamadığı için Ada’nın öğretmeni ile kapıda kısa bir görüşme yapmak ister. Ayşe hanım ile  Ada’nın öğretmeni arasında geçen görüşme türü aşağıdakilerden hangisidinde doğru olarak verilmiştir?

A) Randevulu görüşme

B) Ayaküstü görüşme

C) Veli toplantısı

D) Bireysel görüşme

E) Bireysel toplantı

12-
Aşağıda numaralandırılmış cümlerlerden hangisi Kenan Bey’in listelemiş olduğu
oğlunu yazdıracağı anaokulu binasında bulunması gereken özellikler arasında yer
almaktadır?

I-   Trafiğe yakın bir yerde bulunmalıdır.

II-  Gürültüden uzak bir mekanda yer almalıdır.

III- Diğer binalardan
bağımsız ayrı olmalıdır.

IV- Giriş kapıları
kolay açılıp kapanabilir olmalıdır.

V-  Kurum bir bahçe içerisinde yer almalıdır.

A) III ve I             B) I ve II        C) I ve IV             D) IV ve V                E) II,III ve V

Proğram 2-6 yaş arasındaki çocukları kapsamakta ve karma yaş grupları aynı ortamda eğitim
görülmektedir. Proğram çocuk merkezli olup çocuğa saygı ve çocuğun kendi
kendine bir beceriyi elde etmesi doğal materyallerle bunun destekleniyor olması
proğrama dahildir.Çocuk yapacağı etkinliği kendisi seçer bu etkinliğe isteyerek
katılmaktadır.

13-Yukarıda bahsedilen okul öncesinde kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Maria Montessori

B) Reggio Emilia

C) Bank Streat

D) Waldorf

E) Head Start

14-
Nesnelerin sürekliliği 0-2 yaş dönemi arasında kazanılmaktadır. Yukarıdaki
örneklere bakıldığında Ceylin ve Ahmet arasında nesne sürekliliği kazanımı ile
ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur?

A)  Ceylin nesne sürekliliğini henüz kazanamamıştır.

B)  Ali nesne sürekliliğini kazanmıştır.

C)  Nesneyi en son saklandığı yerde arayan Ceylin
nesne sürekliliğini kazanmıştır.

D)  Ali balon gözden kaybolunca aramasa da daha
sonra arayacaktır.

E)  Ceylin’in topu en son saklanan yerlerde
araması nesne sürekliliğinin kazanılmadığını gösterir.

15-Nehir’in bu davranışı  Piaget’in dönemlerinden hangisine rastlamakta ve ne ile adlandırılmaktadır?

A) Sezgisel dönem / Özelden özele akıl yürütme

B) İşlem öncesi dönem / Animizm

C) Sembolik dönem / Yapaycılık

D) Sezgisel dönem / Odaklanma

E) İşlem öncesi dönem/ Kişilerin sürekliliği

Soruların tamamı Eğitimci Yazar ÖZGE ALPKAYA tarafından yazılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.