Bilişsel Alan Gelişim Raporu Örnekleri Cümle halinde örnekler: -Öğrenme hızı yaşından beklenen düzeyde ilerlemektedir. Bilişsel beceriler olan bilme, anlama, uygulama gibi yeterliliklere sahiptir – Sayı, şekil, renk vb. kavram bilgilerinin kazanımı ve ileri düzey bilişsel becerilerde gruplama,