Anne Baba Eğitimi Testi 1

05.10.2019
369

1-Ekolojik kuramın temsilcisi olan Bronfenbrenner bu kuramı bazı alt dallara ayırarak incelemiştir. Yeliz’in o gün der için hazırladığı sunuda yer vermiş olduğu bu alt dallar arasından hangisi hakkında hatalı bir açıklama yaptığı görülmektedir?

A) Egzosistemde çocuk dolaylı yoldan iletişime geçmektedir.

B) Mikrosistem zamansal değişimle meydana gelen değişimleri kapsamaktadır.

C) Mezosistem ara sistemdir.

D) Kronosistem zamansal değişimle meydana gelen değişimleri kapsamaktadır.

E) Mezosistemde veli toplatıları öğretmen –veli ilişkileri yer almaktadır.

1.Sorunun Cevabı : B

Mikrosistem zamansal değişimle meydana gelen değişimleri değil, çocuğun en yakın çevresini kapsamaktadır.Anne , baba , arkadaşlar ve öğretmen bu kapsam içerisinde yer almaktadır. Zamansal değişimle meydana gelen değişimleri kapsayan ise kronosistemdir.Yeliz burada mikrosistem ile kronosistemi karıştırarak hataya yer vermiştir.

Aile danışma kuramları arasında bulunan bu kuram Sigmund Freud’un görüşlerine dayanmaktadır. Sigmund Freud psikolojide aile ilişkilerine dikkati çeken kişi olmuştur.Bu kuramın görüşlerine göre bir bireyin tüm aileyi etkileyebildiğinden söz edilmektedir. Aile bireylerinin bilinçaltlarına, çocukların da iç dünyalarına bakılmaktadır.

2-Yukarıda söz edilen aile danışma kuramı seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Stratejik Aile Danışması

B) İnsancıl Aile Danışması

C) Yapısal Aile Danışması

D) Davranışcı Aile Danışması

E) Psikanalist Aile Danışması

2. Sorunun Cevabı : E

Psikanalist Aile Danışması kuramının temsicisi Sigmund Freud olup,Freud bu yaklaşımındaki seanslarında psikanaliz yöntemlerinide kullanma fırsatı elde etmiştir.Çocuğun ilk altı yılında karakterinin belirlendiğini savunmaktadır.Adından da anlaşılacağı üzere Freud denilince aklımıza Psikanalitik yaklaşım kuramları gelmektedir.3-Burcu’nun yapmış olduğu performans ödevlerini hiçbir zaman yeterli bulmayan annesi öğretmenin tüm uyarılarına rağmen kendiside bir şeyler ekleme isteği duymaktadır. Burcu üniversite sınavına gireceği sene kızının doktor olacağını bunun için çalıştığını herkese anlatır, halbuki Burcu doktor değil bir diyetisyen olmak istemektedir. Bu duruma bakılacak olursa Burcu’nun annesinin ona karşı sergilediği tutum aşağıda verilen aile tutumları arasında hangisine dahil edilmektedir?

A) Mükemmelliyetçi tutum

B) Aşırı koruyucu tutum

C) İlgisiz tutum

D) Otoriter tutum

E) Demokratik tutum

3. Sorunun Cevabı : A

Burcu’nun annesi kendisinin olmayı hayal edip, istediği fakat olamadığı ya da gerçekleştiremediği durumu kızına itaf ederek hep ondan beklemektedir. Mükemmelliyetçi aile tutumunun bir özelliği olarak görülen bu durumda aileler çocukları ne yaparsa yapsın hep en iyisini , daha güzelini beklemektedirler.Dolayısıyla Burcu’nun annesinin sergilemiş olduğu aile tutumu da “Mükemmelliyetçi Aile Tutumu” ’dur.

Bu proğramın amaçları arasında annenin çocuğun bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine olan duyarlılığı artırmak, anneye çocuğun gelişimini destekleyici bir ev ortamı hazırlamasına yardımcı olmak ve anne çocuk etkileşimini desteklemeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda bu proğram iki bölümden oluşmaktadır.

4-Yukarıda söz edilen proğram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Anne Destek Proğramı

B) Zihinsel Eğitim Proğramı

C) Kadın Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması

D) Baba Destek Proğramı

E) Baba Çocuk Eğitim Proğramı

4. Sorunun Cevabı : A

Anne Destek Proğramı’nda anne ve baba çocuğuna her koşulda destek olmaktan yanadır. Gerek onun gelişimi, gerekse ihtiyaçları söz konusu olduğu durumda her zaman destek olmaktadır.Aynı zamanda bu proğram iki bölümden oluşmakta ilk bölümde çocuğun gelişimi, sağlığı , beslenmesi ön planda iken, ikinci bölümde annen baba ve çocuk arasındaki iletişime dayalı konulardan bahsedilmektedir.5-Yetişkinlik yılları insan yaşamı içerisinde oldukça uzun bir dönemi ifade etmektedir. Bu dönem de kendi içerisinde üç döneme ayrılmaktadır.Aşağıda numaralandırılmış maddelerden hangisi ya da hangileri bu üç dönemi içerisine almaktadır?

I- Genç Yetişkinlik Dönemi

II- Yaşlılık

III- Orta Yetişkinlik Dönemi

IV- Ergenlik

V- İleri Yetişkinlik Dönemi

A) Yalnız II B) I,III ve V C) IV ve V D) II ve III E) Yalnız III

5. Sorunun Cevabı : B

Yetişkinlik dönemi uzun bir zaman dilimini kapsamakla birlikte, bu dönem de kendi içerisinde üç döneme ayrılmaktadır. Genç Yetişkinlik Dönemi, Orta Yetişkinlik Dönemi ve İleri Yetişkinlik Dönemi olarak ayrılan yetişkinlik dönemi içerisinde Yaşlılığı ve Ergenliği barındırmamaktadır.

Erikson’ a göre bireyler yetişkinlik yıllarının ilk zamanlarında ……………………, orta yetişkinlik yıllarında ………………….. ve olgunluk yıllarında ise …………………………. gibi gelişim krizleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

6-Yukarıda boş bırakılan alanlara sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk- Üretkenliğe karşı durgunluk- Yakınlığa karşı yalıtılmışlık

B) Üretkenliğe karşı durgunluk- Yakınlığa karşı yalıtılmışlık- Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk

C) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk- Yakınlığa karşı yalıtılmışlık- Üretkenliğe karşı durgunluk

D) Yakınlığa karşı yalıtılmışlık- Üretkenliğe karşı durgunluk- Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk

E) Üretkenliğe karşı durgunluk- Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk- Yakınlığa karşı yalıtılmışlık

6. Sorunun Cevabı : D

Erikson’ a göre bireyler yetişkinlik yıllarının ilk zamanlarında yakınlığa karşı yalıtılmışlık ,orta yetişkinlik yıllarında üretkenliğe karşı durgunluk ve olgunluk yıllarında ise benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk gibi gelişim krizleri ile karşı karşıya kalındığı söylenmektedir.Dolayısıyla sırası ile doğru yanıtın verildiği seçenek D seçeneğidir.O gün okula mısır patlatarak gelen Utku’nun annesini gören öğretmen aynı zamanda aile katılımı etkinliği adı altında çocuklara hem mısır ikram etmesini hemde bazı elektronik makinelerin nasıl kullanıldığını mesela bir mısırın nasıl patlatıldığını anlatmasını istemiştir.

7-Bu durumdan yola çıkılarak aile katılımı çalışmaları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Okuldaki problem davranışları az da olsa azalmaktadır.

B) Bu durum öğrencinin akademik başarısını artırmaktadır.

C) Sınıfa ailesi gelen çocuk tedirgin olmaktadır.

D) Okul toplum ilişkilerinin olumlu yönde ilerlemesini sağlamaktadır.

E) Aileye okulda uygulanan proğramları yakından tanıma imkanı sunmaktadır.

7. Sorunun Cevabı : C

Aile katılımı çalışmaları ile ilgili verilen bilgilerden sınıfa ailesi gelen çocuk tedirgin olmaktadır. İfadesi hatalı bir ifadedir. Çünkü çocuklar bu durumun aksine sınıfa gelen anne ya da babanın da derse katılıp onlara bir şeyler anlatmasından gayet hoşnut olmaktadırlar.

Aileler için uygulanan proğramlar arasında bulunan bu proğram zihinsel eğitim, anne destek ve üreme planlama olmak üzere üç bölümden oluşmakta ve 25 hafta sürmekte ve 5-6 yaşında olupta okula gidemeyen çocukların annelerine verilen bir proğramdır.

8-Yukarıda bahsedilen proğrama aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer verilmiştir?

A) Okul Öncesi Veli- Çocuk Proğramı

B) Anne- Baba Okulu

C) Anne Eğitim Proğramı

D) Erken Destek Araştırma Projesi

E) Anne- Çocuk Eğitim Proğramı

8. Sorunun Cevabı : E

Kısaltılmış adı ile AÇEP olarak bilinmektedir. Bu proğramda zihinsel eğitim, anne destek ve üreme planlama olmak üzere üç bölümden oluşmakta dikkat edilmesi gereken önemli noktası ise bu proğramın 5-6 yaşında olupta okula gidemeyen çocukların annelerine verilen bir proğram olmasıdır.9-Ailenin tek çocuğu olan Zahide’nin annesi kızının başına bir şey gelir diye adeta üzerine titremektedir. Çoğu şeyi Zahide’nin yerine kendisi yapmakta bu durumda ilerleyen dönemlerde Zahide’de öz güven sorunlarına ve bağımlı bir kişilik yapısı geliştirmesine neden olmuştur. Bu durumda ailenin uygulamış olduğu anne baba tutumu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Mükemmelliyetçi tutum

B) Aşırı koruyucu tutum

C) Demokratik tutum

D) İlgisiz tutum

E) Otoriter tutum

9. Sorunun Cevabı : B

Zahide’nin yerine birçok şeyi annesinin yapıyor olması, başına bir şey gelir korkusu ile kızının yerine çoğu şeyi ailenin üstlenmesi ileride çocukta kendi başına bir işin üstesinden gelebilme de zorluk çekmesine buna bağlı olarakda özgüveninde eksiklik yaşamasına sebep olmaktadır. Bu tutumu sergileyen aileler çocuklarına karşı aşırı koruyucu tutum sergilemektedirler.

I-Aile içi şiddete maruz kalan Ezgi’nin yaşamış olduğu travma.

II-Ece’nin yaşamış olduğu deprem sonucu geçirmiş olduğu travma.

III- Ali’nin üzerine kaynar su dökülmesi ile geçirdiği travma.

IV- Geçirdiği ev yangını sonucu travma yaşayan Eda.

V- Toprak kayması sonucu travma yaşayan Çınar.

10-Yukarıda verilen numaralı cümlelerde bahsedilen travmaların çeşidine bakılacak olursa hangi ya da hangileri insan eliyle oluşan travmatik yaşantılar arasında yer almaktadır?

A) IV ve V

B) I ve III

C) III ve V

D) II ve IV

E) I, III ve IV

10. Sorunun Cevabı : E

Travmatik yaşantılar insan eliyle oluşan ve doğal yolla oluşan travmatik yaşantılar olmak üzere iki şekilde oluşmaktadır. Aile içi şiddete maruz kalan Ezgi’nin, Ali’nin üzerine kaynar su dökülmesi ve Eda’nın ev yangını sonucu geçirmiş olduğu travma insan eliyle oluşan travmalar arasında yer almaktadır. Diğer numaralı cümlelerde yer verilen travmaların ise doğal yolla oluşan travmalar olduğunu söyleyebiliriz.11-Çocukların yaşadıkları travmatik durumlardan travmaya sebep olabilecek duruma maruz kalma süresi ve doğrudan maruz kalma gibi etmenler etkili olabilmektedir.Aşağıda verilmiş olan seçeneklerde yer alan örneklerden hangisi bu iki travmatik duruma sebep olabilecek etmenlerin dışında kalmaktadır?

A) Geçirilen iş kazasına yakından şahit olma.

B) Uzun süre asansörde mahsur kalıp kurtarılmayı bekleme.

C) Defne’nin trafik kazasında yakınlarını kaybetmesi.

D) Ali’nin yaşamış olduğu travmatik vakadan hemen sonra arkadaşlarının ona destek olması.

E) Betonların arasında kalan Tuğçenin kurtarılmayı beklerken korkması.

11. Sorunun Cevabı : D

Sözü edilen travmatik olaylardan Ali’nin yaşamış olduğu travmatik vakadan hemen sonra arkadaşlarının ona destek olması. Travma sonrası yaşanan çocuğun sahip olduğu sosyal çevrenin desteğini göstermektedir. Buradan hareketle diğer seçeneklere bakıldığında travmatik olaya doğrudan maruz kalma ve bu travmanın sürmüş olduğu zaman ön plana çıkmaktadır.

12- Sevda hanım katılmış olduğu bir konferans’ta kısa kısa notlar alıp aynı zamanda da sorular sormaktadır. Verilmiş olan örnekte fırından çıkan bir kurabiyenin içerisinde bulunan un, şeker ve yağ gibi besin maddelerinden daha farklı bir şey çıktığı söylenmektedir. Yani un , şeker ve yağ’ın birleşiminden bir kurabiye ortaya çıkmıştır. Burada bahsi geçen bütüncüllük ilkesinin temel alınarak aile sistem ve yapılarına bütüncül olarak bakılmasını ön gören kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolik Kuram

B) Çatışma Kuramı

C) Sistem Kuramı

D) Feminist Kuram

E) Yapısal Kuram

12. Sorunun Cevabı : C

Sistem kuramıda tıpkı kurabiyenin yağ, un , süt vb. ürünlerden oluştuğunu fakat sonucunda tamamen farklı bir ürünle karşı karşıya kalındığını, sistem kuramında da ailenin kendisini oluşturan öğelerden daha farklı bir sistem olarak meydana geldiği düşüncesinin desteklendiği görülmektedir.13- Toplumsal yapının bazı temel öğeleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden kaç tanesi toplumsal yapının temel öğeleri arasında yer almaktadır?

I- Eğitim Kurumu

II- Din Kurumu

III- Aile Kurumu

IV- Ekonomi Kurumu

V- Siyasal Kurum

A) 5 B) 2 C) 4 D) 3 E) Hiçbiri

13. Sorunun Cevabı : A

Toplumsal yapının temel öğeleri arasında eğitim, din, aile, ekonomi ve siyasal kurum yer almaktadır. Dolayısıyla doğru yanıtımız 5 tane olup A seçeneğinde yer almaktadır.

*Bu yaklaşım bireyin cinsiyetlerine yönelik davranışları kazanma yolunun ödül ve ceza ile olduğunu ileri sürmektedir. Bu yaklaşıma göre model alma ve öğrenme cinsiyete ilişkin davranışları öğrenmede bize öncülük etmektedir.

* Bu yaklaşım diğer yaklaşımların tersini savunarak cinsel gelişimi bilişsel gelişim boyutu ile açıklamaktadır .Bu yaklaşımın çocuğun kadın veya erkek olduğunu kabul etmesini sağladığını öne sürmektedir

* Öncüsü Sigmund Freud olup, bireyin doğumdan itibaren oral, anal, fallik,gizil ve genital olarak bilinen psikoseksüel gelişim dönemlerinden geçtiği bilinmektedir. Bu dönemdeki ihtiyaçlar tam karşılanmadığı taktirde ileride bazı problemlere neden olabilmektedir.

14-Yukarıda açıklamaları verilmiş olan yaklaşımlar hangi seçenekte sırası ile doğru olarak sıralanmıştır?

A) Bilişsel Yaklaşım- Psikanalitik Yaklaşım- Sosyal Öğrenme.

B) Sosyal Öğrenme- Bilişsel Yaklaşım- Psikanalitik Yaklaşım.

C) Psikanalitik Yaklaşım- Sosyal Öğrenme- Bilişsel Yaklaşım.

D) Sosyal Öğrenme- Psikanalitik Yaklaşım- Bilişsel Yaklaşım.

E) Bilişsel Yaklaşım- Sosyal Öğrenme- Psikanalitik Yaklaşım.

14. Sorunun Cevabı : B

Açıklamalara bakıldığında sosyal öğrenme kuramında model alma temel etken olarak görülmekte olduğundan model almayı gördüğümüz an sosyal öğrenmeden bahsedebilmekteyiz. Bilişsel yaklaşım için diğer yaklaşımların tersini savunarak cinsel gelişimi bilişsel gelişim boyutu ile açıklamaktadır diyebiliriz. Son olarak psikanalitik yaklaşım’ı öncüsü olan Sigmund Freud’tan da tanımaktayız.15- Olgunlaşma ile birlikte seyreden kişinin zihinsel yapısında gözlenen değişiklilere ………….. denilmekte, bireyin fiziksel yapısında gözle görülebilecek düzeyde gözlenen değişikliklere ………………… denilmekte ve bireyin duygusal ve ruhsal gelişimi olarak adlandırılabilecek gelişim alanı ise ………………….. gelişim’dir diyebiliriz.

Boş bırakılan alanlara sırası ile gelmesi gereken gelişim alanları hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Psikolojik-Fiziksel-Bilişsel

B) Fiziksel-Bilişsel-Psikolojik

C) Bilişsel- Fiziksel- Psikolojik

D) Psikolojik-Bilişsel-Fiziksel

E) Fiziksel-Psikolojik-Bilişsel

15. Sorunun Cevabı : C

Olgunlaşma ile birlikte seyreden kişinin zihinsel yapısında gözlenen değişiklilere bilişsel gelişim denilirken, bireyin fiziksel yapısında gözle görülebilecek düzeyde gözlenen değişikliklere fiziksel değişim, ve bireyin duygusal ve ruhsal gelişimi olarak adlandırılabilecek gelişim alanına ise psikolojik gelişim denilmektedir. Doğru sıralanmış olarak bulunan seçenek ise C seçeneğidir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.