Artık öğretmenlikte sağlık ön koşul oluyor

20.07.2020

NTV nin haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü, öğretmenlerin ruh ve beden sağlığı yönünden taşımaları gereken koşulları ayrıntılarıyla belirledi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na sunulan çalışmaya göre, halk arasında “sübyancı” olarak bilinen pedofili hastaları ile alkol ve madde bağımlıları, kişilik bozuklukları bulunanlar hiçbir şekilde öğretmen olamayacak.

MEB Personel Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye Körler Federasyonu ve Zihinsel Engelliler Federasyonu Yetkilileri ile öğretim üyeleri, alanlarında uzman doktorlar, öğretmenler ve diğer ilgilerin katılımıyla, “öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sağlık koşullarının belirlenmesi” amacıyla komisyon oluşturuldu.
Komisyon, çalışmalarını tamamlayarak, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na rapor sundu.
Komisyonun sunduğu raporda, öğretmenliğin “özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlandığına işaret edilerek, öğretmenlik mesleğinin bazı sağlık koşulları gerektirdiği vurgulandı.
Rapora göre öğretmenlerin atanmaları sırasında aranacak sağlık koşulları, benzer özellikler taşıyan alanlara göre, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği, sosyal bilimler alan öğretmenliği, fen bilimleri alan öğretmenliği, beden eğitimi, resim iş ve müzik öğretmenliği, atölye ve laboratuvar öğretmenliği ile rehber öğretmenlik olmak üzere 6 grupta toplandı.
Öğretmenlerin branşlarıyla ilgili yerine getirecekleri aktiviteler göz önünde bulundurularak belirlenen ve taşımaları gereken sağlık koşullarından bazıları, her branş için ortak nitelikte olacak.

Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği yapamayacaklar arasında:

* kısa boylular ve obezlerle
* parkinson ve sara hastaları
* hayati önem taşıyan, uzun süreli tedaviyi gerektiren ve ilerleyici nitelikte organ ve sistem hastalığı bulunanlarda öğretmenliğe kabul edilmeyecekler.
* konuşma ve ses bozukluğu da, öğrencilerle iletişim sorunu yaratacağı için öğretmenlik yapmaya engel sayılacak.

BRANŞLARA GÖRE SAĞLIK KOŞULLARI
Öğretmenlerin, bunların dışında branşlarının gerektirdiği diğer bazı sağlık koşullarını da taşımaları gerekiyor.
Bu çerçevede öğretmenlerin taşımaları gereken sağlık koşullarından bazıları, branşlar bazında şöyle belirlendi:
* Okul öncesi ve sınıf öğretmenliğinin gerektirdiği aktiviteleri engelleyecek derecede boy kısalığı, obezite (şişmanlık), kas, iskelet ve koordinasyon sistemini etkileyecek nörolojik ve ortopedik bir engeli olmamalı (görme engelliler sınıf öğretmenliğinde el ve parmakların kullanılmasını etkileyen bir engel bulunmamalı)
* Normal işitme yeteneğine sahip olmalı (veya işitme cihazı kullanmak suretiyle konuşmayı ayırt edebilmeli),
* Renk körlüğü, görme alanı bozukluğu ve tavuk karası gibi görme alanı bozukluğu yaratacak hastalığı bulunmamalı.
Sosyal bilgiler, coğrafya, sanat tarihi, türkçe, türk dili ve edebiyatı, yabancı dil, sekreterlik grubu, turizm ve otelcilik grubu, imam hatip lisesi meslek dersleri ve ev ekonomisi öğretmenliklerinde, renk körlüğü, görme alanı bozukluğu ve tavuk karası gibi görme alanı bozukluğu yaratacak hastalığı olmamalı (tarih, felsefe, psikoloji, öğretmenlik meslek bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi alan öğretmenlikleri ile görme engellilere ilişkin eğitim kurumlarına atanacak türkçe, türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil öğretmenliklerinde bu koşul aranmayacak). Fen bilimlerinde, renk körlüğü (matematik, ticaret, muhasebe grubu öğretmenliği hariç) ve görme alanı bozukluğu olmamalı,
fen bilimleri kapsamındaki alan öğretmenliğinin gerektirdiği aktiviteleri yapabilecek derecede kas, iskelet ve koordinasyon sistemini etkileyecek ve uzun süre ayakta kalmayı engelleyecek nitelikte hareket sistemini etkileyecek nörolojik ve ortopedik engelli bulunmamalı.
Rehber öğretmenlikte renk körlüğü önemsenmezken, müzik öğretmenliği için görme koşulu hiç aranmayacak. Ancak müzik öğretmenlerinin işitme özrü bulunmaması ve konuşmayı ayırt etme durumunun yüzde 100 olması gerekiyor. Beden eğitimi öğretmenlerinin de kesinlikle ortopedik özrü olmaması isteniyor. resim-iş öğretmenlerinin de gözlerinin çok iyi görüyor olması ve derinlik hissi bulunması koşullar arasında yer alıyor.
Personel genel müdürlüğü’nce belirlenen bu koşullar, talim ve terbiye kurulu başkanlığı’ndan geçmesi halinde, ÖSS yükseköğretim programları tercih kılavuzundaki öğretmenlik branşlarıyla ilgili bilgilendirme bölümlerinde yer alacak. Adaylar, bu kuralları göz önünde bulundurarak tercih yapacaklar.
Öğretmen adaylarının sağlık durumları atama sırasında istenecek ayrıntılı sağlık raporlarıyla kontrol edilecek.

Kaynak: http://arsiv.ntv.com.tr/news/159312.asp

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.