Ayrıntılı Çözümlerden Oluşan Okul Öncesi Öğretmenliği ÖABT 75 Soruluk Deneme 2

Erikson’ a göre bireyler yetişkinlik yıllarının ilk zamanlarında ……………………, orta yetişkinlik yıllarında ………………….. ve olgunluk yıllarında ise …………………………. gibi gelişim krizleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
1-Yukarıda boş bırakılan alanlara sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk- Üretkenliğe karşı durgunluk- Yakınlığa karşı yalıtılmışlık
B) Üretkenliğe karşı durgunluk- Yakınlığa karşı yalıtılmışlık- Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk
C) Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk- Yakınlığa karşı yalıtılmışlık- Üretkenliğe karşı durgunluk
D) Yakınlığa karşı yalıtılmışlık- Üretkenliğe karşı durgunluk- Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk
E) Üretkenliğe karşı durgunluk- Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk- Yakınlığa karşı yalıtılmışlık
O gün okula mısır patlatarak gelen Utku’nun annesini gören öğretmen aynı zamanda aile katılımı etkinliği adı altında çocuklara hem mısır ikram etmesini hemde bazı elektronik makinelerin nasıl kullanıldığını mesela bir mısırın nasıl patlatıldığını anlatmasını istemiştir.
2-Bu durumdan yola çıkılarak aile katılımı çalışmaları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Okuldaki problem davranışları az da olsa azalmaktadır.
B) Bu durum öğrencinin akademik başarısını artırmaktadır.
C) Sınıfa ailesi gelen çocuk tedirgin olmaktadır.
D) Okul toplum ilişkilerinin olumlu yönde ilerlemesini sağlamaktadır.
E) Aileye okulda uygulanan proğramları yakından tanıma imkanı sunmaktadır.
3- Okul öncesi öğretemeni olan Burçin hazırlayacağı menü seçiminde dikkat etmesi gereken bir noktayı atlayarak hataya yer vermiştir. Burçin öğretmenin aşağıda hazırlamış olduğu menülerden hangisinde hata yapmış olduğu söylenebilir?
A) Pirinç çorbası- yaprak sarması -sütlaç
B) Mercimek çorbası- makarna- meyve
C) Tavuk çorbası- tavuklu pilav- ayran
D) Şehriye çorbası- patates kızartması- meyve
E) Pirinç çorbası- tavuk- puding
4- Aşağıdaki numaralı cümlelerde besin öğeleri ile ilgili yapılan açıklamalar ve açıklamaların karşısında parantez içerisinde yer alan besin öğelerinden hangisi ya da hangileri doğru olarak verilmiştir?
I- Büyümeyi temin etmektedir. (Karbonhidratlar)
II- Besinlerde üç şekilde bulunurlar (Karbonhidratlar)
III- Vücudun harcamış olduğu enerjinin büyük bölümü onlardan sağlanır. (Karbonhidratlar)
IV- A,D,E,K gibi vitaminlerin emilmeleri burada gerçekleşmektedir. ( Protein)
V- Tokluk hissi verirler. ( Yağlar)
A) I,II ve III
B) II,III ve V
C) I ve IV
D) II ve V
E) Hepsi
Bu hastalık kalıcı bir hastalık olup, beyinde çeşitli hasarlara yer açmaktadır. İlk 6 ay içerisinde belirtilerini göstermese de bebeklerden topuk kan örneği alınarak erken teşhis konulabilmektedir.
5- Yukarıda bazı belirtilerinden bahsedilen hastalık hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Fenilketonüri
B) Marasmus
C) Anemi
D) Fenilketonüri ve Hipotiroidi tarama
E) Hipotiroidi tarama
Çocukluk çağında olan Iraz’ın henüz dişleri çıkmamıştır.Normal seyreden bir durumda ………….. yaşına kadar toplam ……….. adet süt dişinin çıkmış olması gerekmektedir. Bir yaşını tamamlayan Iraz’ın toplam ………….. tane dişi bulunması gerekmektedir.
6- Yukarıdaki boşluğa sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 2,5 / 20 / 6-8
B) 1,5/ 18/ 3-4
C) 2,5 / 20/ 3-5
D) 3/ 18/ 6-8
E) 2/ 20/ 6-8
Teneeffüs saatinde öğretmenler odasında oturan Sinem öğretmen yanına gelen Gamze öğretmenden aslında hiç hoşlanmıyor olsa bu yeni saç renginin ona çok yakışmış olduğunu söylemektedir.
7-Sinem öğretmenin göstermiş olduğu bu davranış savunma mekanizmalarından hangisine örnek verilebilir?
A) Yansıtma
B) Karşıt Tepki
C) Bastırma
D) Yön Değiştirme
E) Gerileme
Kübra o gün tüm planlarını dolap düzeltme’ye göre ayarlacak tüm işlerini bitirdikten sonra mutfak dolaplarını düzeltmeye vakit ayıracaktır. Dolap düzenlemesinden hiç hoşlanmayan Kübra bunu unutur ve aklına da hiç gelmez.
8- Kübranın içerisinde bulunduğu davranış savunma mekanizmalarından hangisi ile açıklanmaktadır?
A) Ödünleme
B) Mantığa Bürüme
C) Gerileme
D) İnkar
E) Bastırma


9-Anasınıfına giden Çağla ve Çilem okuma yazmaya hazırlık olarak sunulan etkinliklerde Çağla’nın Çilem’e göre daha geç karalama yaptığı ve çizgiler çizmeye başladığı Çilem kadar kalemi düzgün tutup, verilen rakamları yönergeye uygun yazmakta zorluk çektiğini gören Nesrin öğretmen Çağla’nın annesine durumu aşağıdaki seçeneklerde yer verilmiş olan hangi durumla açıklarsa yerinde ve doğru bir açıklama yapmış olacaktır?
A) Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
B) Gelişim süreklidir.
C) Gelişim bir bütündür.
D) Gelişim kalıtm ve çevreden etkilenmektedir.
E) Gelişim nöbetleşe devam etmektedir.
10-Doğum öncesi dönem içerisinde yer alan dönem ilgili olarak aşağıda birkaç özelliğinden bahsedilmiş olan bu evre seçeneklerin hangisi ile örtüşmektedir?
* Bu dönem çevre etkisinin en açık olduğu bir dönemdir.
* Bebek insan şeklini almaya başlamıştır.
*Organların oluşumu açısından kritik bir dönemdir.
A) Yenidoğan Evresi
B) Fetüs Evresi
C) Embriyo Evresi
D) Bebeklik Evresi
E) Dölüt Evresi
Bu form dönem sonlarında olmak üzere yılda iki kez doldurulmaktadır. Bu formu vermeden önce Bahar öğretmen bir dönem boyunca çocukları gözlemyerek kullandığı gelişim gözlem formlarında yer alan bilgileri de göz önüne alarak ailelere dönem sonlarında iletmektedir.
11-Bahar öğretmenin hazırlamış olduğu bu form aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değerlendirme Ölçeği
B) Gelişim Raporu
C) Bireysel Form
D) Portfolyo
E) Gelişim Raporu
Bir okul öncesi öğretmeni sınıfa getirmiş olduğu farklı desenlerden oluşan çoraplarla ilgili bir etkinlik düşünmüş ve bunu oyun yolu ile çocuklara sunmak istemiştir. İkişerli grup yapmış olduğu öğrencilerinden birinci gruptan çorapların eşlerini bulup sepete atmalarını, diğer gruptan ise çorapları desenlerine göre çizgili, baklava desenli bir de üzerinde üçgen desenleri olan çorap şeklinde sıralamalarını ister. Öğretmen burada bir nebze de olsa oyun ve matematik etkinliğini bütünleştirmiştir.
12- Öğretmenin burada yer vermiş olduğu etkinlikte ilk grup ve ikinci grubun ele almış olduğu matematik etkinliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırası ile birlikte verilmiştir?
A) Sayma- Toplama ve Çıkarma
B) Örüntü Oluşturma- Eşleştirme
C) Sıralama- Eşleştirme
D) İlişki Kurma- Gruplama
E) Eşleştirme- Örüntü Oluşturma


Zarsız organel olarak bilininen bu organel bütün canlılarda bulunmakla beraber aynı zamanda zararsız bir organel olmaktadır.Burada aminoasitler birleşerek protein sentezini gerçekleştiriler.
13-Bu özellikleri verilen organel aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Mitokondri
B) Sentrozom
C) Lizozom
D) Ribozom
E) Golgi Aygıtı
14-Aşağıda hayvansal dokulara belli gruplara ayırmış olan Ada ayırmış olduğu dokulardan hangi seçenekte hataya yer vermiştir?
A) Sinir doku / Kan doku
B) Epitel doku / Salgı epiteli
C) Bağ ve destek doku / Kıkırdak doku
D) Kas doku / Kalp kası
E) Epitel doku / Duyu epiteli
-Bu edebi türün en önemli özelliği sonunda mutlaka bir ders veriyor olmasıdır.Genellikle cansız hayvan ve bitkilerin konuşturularak oluşan edebi metin aynı zamanda çocukların da ilgisini çekip merakla dinlemelerini sağlamaktadır.
-Yaşamı anlamlandırma isteğinin bir sanatçı edasıyla sözcüklere dökülmüş biçimidir.
15-Yukarıda bazı özellikleri verilen edebi türler sırası ile aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Tekerleme-Şiir
B) Fabl- Dramatizasyon
C) Dramatizasyon- Tekerleme
D) Fabl- Şiir
E) Masal- Tekerleme
Öyküyü okuduktan sonra öyküde yer alan karakterleri canlandırmak adına Aslıhan öğretmen çocuklara rollerini dağıtır.Burada Aslıhan öğretmen çocukları zorlamamalı gönüllü olanlardan rol dağıtımına başlamalı ve rollerin yapıldığı esnada illaki kendilerinden de bir şeyler katlamalarını beklememelidir.
16-Aslıhan öğretmenin uygulamış olduğu bu etkinlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taklit becerisi
B) Drama
C) Tiyatro
D) Dramatizasyon
E) Serbest çalışma
Eskimiş olan kotunu keserek farklı bir ürün ortaya çıkarmak isteyen Sanem yapmış olduğu araştırma sonucu kottan çanta yapmaya karar verir ve onu kumaş boyaları ile renklendirerek ortaya tamamen farklı bir ürün çıkmasını sağlar.
17- Sanem’in yapmış olduğu eskimiş kotundan bambaşka bir ürün olarak çanta çıkarması yaratıcı düşünme teknikleri arasından hangisine dahil edilmektedir?
A) Metafor
B) Sinektik
C) Analoji
D) Morfolojik Sentez
E) Özellik Listeleme Tekniği
Çok severek izlediği dizide yer alan karakterin rollerinde ve davranışlarında değişikliklerin her bölümde daha da farklılaştığını gören Belinay dizinin olduğu gün kimseye randevu vermeden dizi koltuğunde yerini almaktadır.
18-Belina’ın izlemiş olduğu dizide yer alan karakterin güç geçtikçe kişilik yapısında ve davranışlarında değişiklik olması dizi yönetmeninin yaratıcılık unsurlarından hangi düşünce yapısını benimsediğini göstermektedir?
A) Sinektik
B) Analoji
C) Özellik Listeleme Tekniği
D) Davranışta Kontrast
E) Yaratıcılık


19-Dolgu oyuncağın planlanma aşamaları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi dışta kalmaktadır?
A) Çocukların yaşları, gereksinimleri ve ilgileri dikkate alınarak karakter seçilmelidir.
B) Oyuncağı yapma ve bitirme süreleri önceden tespit edilememektedir.
C) Oyuncağın yapılış tekniğine ve modeline karar verilmelidir.
D) Bütçe dikkate alınarak uygun malzemeler seçilmelidir.
E) Yapılacak oyuncağın kullanım amacı tespit edilmelidir.
Köşelerden gelen çizgiler tam orta noktada çakışacak.
Aynı harflerle gösterilen tüm kenarlar birbirine eşit olmalı.
Çizdiğin çizgilerden kartonu dikkatlice kes.Bütün parçaları kestiğinde:
2 adet eşit boyda büyük üçgen ,1 adet kare ,2 adet küçük üçgen,1 adet paralelkenar,1 adet orta boy üçgen toplam yedi bulmaca parçası olacak. Hazırladığın şekillerin bir tarafına farklı renklerde, diğer tarafına ise tek renk fon kartonu yapıştırabileceğin gibi, iki yüzünü de tek renk kağıtla kaplayabilirsin.
20- Yukarıda yapımından söz edilen ve okul öncesinde sıklıkla kullanılan materyal aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kolaj
B) Artık materyal çalışması
C) Şeker boyası
D) Blok
E) Tangram


21-Okul öncesinde ritim araçları kapsamında yer alan müzik etkinlikleri numaralandırılmış olup, hangisi ya da hangileri bu etkinlik içerisinde yer almaktadır?
I- Şarkı söyleme
II-Yaratıcı dans etkinlikleri
III-Ritim çalışmaları
IV-Müzikli dramatizasyon
V- Ses ayırt etme çalışmaları
A)III ve IV
B)Hepsi
C)I ve II
D)Yalnız I
E)III,IV ve V
Bir okul öncesi kurumu açmak isteyen Ayla hanım çocuklar için burada gerektiğinde sinema ve tiyatro gösterileri sergilenebileceği, aynı zamanda da ailelerle görüşmelerin ve toplantıların yapılabileceği, drama, yaratıcı dans etkinliklerine de burada yer verilebileceğini söyleyerek …………………’nun binanın …………………. mekan özelliklerinde mutlaka bulunması gerektiğini söylemiştir.
22-Buradan hareketle Ayla hanım’ın bahsetmiş olduğu okul öncesi kurumunda bulunması gereken mekan ve özelliği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Öğretmenler odası- İç mekan
B) Hizmetli odası – Dış mekan
C) Mutfak ve yemek salonu- İç mekan
D) Yönetim odası – İç mekan
E) Çok amaçlı salon- İç mekan
I- Çalışan kadınların çocuklarına bakmak.
II- Her çocuğun eğitim almasının sağlanması.
III- Çocukları duyu organları ie çevreye duyarlılığının artırılması.
IV- Çocukların sosyalleşmelerine yardımcı olunması.
V- Çocuğun gelişimi ile ilgili öğelere önem verilmesi.


23-Yukarıda numaralandırılmış maddelerden hangisi ya da hangileri okul öncesi eğitiminin evrensel amaçları arasında bulunan toplumsal amaçlara dahil edilebilmektedir?
A) I,II ve IV
B) III ve V
C) I ve III
D) II ve V
E) Hepsi


Okul öncesi öğretmeni olan Jale öğretmen sınıfta çocukları çeşitli öğrenme merkezlerine dağılarak serbest oynamaları için bir süre izin vermiştir. Çınar ile Yasemin’in arasında şöyle bir diyaloğ geçer;
Yasemin : Biraz sessiz olmalısın kafamı karıştırıyorsun
Çınar : Üzgünüm Yasemin trenin vagonlarını oluşturabilmem için buna ihtiyacım var.
24- Yukarıdaki yaşanan durum göz önüne alındığında Jale öğretmenin yapmış olduğu hatadan yola çıkarak sınıf içerisindeki öğrenme merkezlerinden hangisini yan yana koymuş olduğu söylenebilir?
A) Kitap Merkezi – Blok Merkezi
B) Dramatik Oyun Merkezi – Kitap Merkezi
C) Müzik Merkezi – Fen Merkezi
D) Dramatik Oyun Merkezi – Blok Merkezi
E) Fen Merkezi – Sanat Merkezi
25-Bebeklerde görülen refleksler incelendiğinde aşağıdaki refleklerden hangisi ilkel refleksler arasında yer almamaktadır?
A) Emme refleksi
B) Arama refleksi
C) Palmer refleksi
D) Tonik boyun refleksi
E) Adımlama refleksi
Temel hareketler döneminin bu aşamasında olan Rıdvan’ın hareketlerine bakılacak olursa hareketlerinin oluşumunda koordinasyon oldukça zayıf olup, beden kaba bir şekilde kullanılmaktadır.Rıdvan adete kendi becerilerini zorlayarak neyi yapıp, neyi yapamadığını kendisi görür ve bunu öğrenmeye çabalar.
26- Rıdvan’ın sergilemiş olduğu temel hareketler dönemine ait bu durum bu dönemin hangi evresine denk gelmektedir?
A) Koordinasyon eksikliği
B) İlk evre
C) Başlama evresi
D) Refleksif hareket evresi
E) Olgunlaşma evresi


27-Aşağıda numaralı olarak verilmiş ifadelerden hangisi ya da hangileri drama çalışmalarına hazırlık oluşturmamaktadır?
I- Drama çalışması için gerekli kostümlerde drama öncesi hazırlanmalıdır.
II- Drama çalışmaları açık ya da kapalı herhangi bir ortamda olabilmektedir.
III-Sınıf dışında yapılan dramalarda, katılacak kişi sayısı göz önünde bulundurulmalıdır.
IV- Dramada önemli olan amacına uygun olmasıdır.
V- Drama ortamı hazırlanırken okul öncesi çocuklarının gelişim özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
A)Yalnız I
B) I ve II
C) IV ve V
D) III ve IV
E) II ve V
Dramanın çeşitleri arasında yer alan ve amacının bir oyun ortaya koymak değilde, çocukların konuya eğitim amaçlı olarak katılmalarını sağlamaktır.Önemli amaçlarından bazıları ise bireyde yer alan tüm bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranış becerilerini geliştirmektir.
28-Yukarıda bazı özellikleri verilmiş olan drama çeşiti aşağıda yer verilmiş olan seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?
A) İşlevsel Drama
B) Eğitici Drama
C) Psikodrama
D) Yaratıcı Drama
E) Eğitimde drama


29-Aşağıda okul öncesi fen eğitimi ile ilgili çağdaş yaklaşıma göre verilmiş olan yargılardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I- Fen etkinliklerinde öğretmen rehber rol oynamaktadır.
II- Yapılan çalışmalar açık uçludur.
III- Çalışma alanları çocukların ilgilerine göre belirlenmektedir.
IV- Yapılan etkinlikler daha önce yapılmış olan etkinliklerle bağlantılıdır.
V-Fen çocuklar için zaten keşfedilmiş bir bilgi olarak görülür.
A) Yalnız V
B) I ve II
C) III ve V
D) IV ve V
E) II ve V
30-Aşağıdakilerden hangisi Begüm öğretmenin okul öncesinde fen eğitiminde kullandığı yöntem ve tekniklerden değildir?
A) Kavram Haritası
B) Proje Çalışmaları
C) Deney
D) Alan Gezileri- Gözlem
E) Laboratuvar Çalışmaları
31-Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri okul öncesinde yer alan görsel sanat çalışmalarının değerlendirme ölçütleri arasında yer almamaktadır?
I- Beceri Kullanımı
II- Yorumlama
III-Eleştiri
IV- Bireysel ve Sosyal Farkındalık
V- Keşfetme
A) I ve II B) III ve IV C) IV ve V D) I ve III E) Yalnız II
-Eline almış olduğu çeşitli renklerle boyanmış bir topu inceleyen Çiğdem’e topun yumuşak olup olmadığı sorulmaktadır.
-Jüri incelemiş olduğu resimde en çok anlatılmak istenenin sayfaya yansıyıp yansımadığına dikkat etmiştir.


32- Yukarıda verilen örnekler incelendiğinde verilen tanımlamalar sırası ile görsel sanat öğeleri arasında bulunan hangi sanat öğesini ifade etmektedir?
A) Çizgi / Doku
B) Boyut / Renk
C) Doku / Desen
D) Biçim / Dizayn ve Kompozisyon
E) Dizayn ve Kompozisyon / Çizgi
Gökkuşağı çizmek isteyen Övünç renklerin derecesini açıktan koyuya ve baştan sona olmak üzere dikkat ederek kullanmıştır. Bu durumda Övünç görsel sanatlarda yer alan ………………. ilkelerinden ………………………’yi kullanmıştır.
33-Yukarıda boş bırakılmış alanlara sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tasarım / Vurgu
B) Sanat/ Dereceleme
C) Tasarım / Dereceleme
D) Sanat / Hareket
E) Tasarım / Birlik
34-Engi’in yapmış olduğu resimi inceleyen öğretmeni Engin’in resiminde daha çok negatif alan’ı kullandığını farketmiştir. Bu durumda görsel sanatlar kapsamında yer alan ve resimde kullanılmakta olan negatif alanın tanımı aşağıda yer alan seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Resimde doldurulmayan yani boş bırakılan alandır.
B) Olumsuz davranışların sergilendiği alandır.
C) Resimde renklendirilmeyen kısımların olduğu alandır.
D) Resimde doldurulan alandır.
E) İnsan figürünün yer almadığı alandır.
Kendi arasında türleri bulunmakla birlikte yaşamın ilk üç yılında beliren bir nörolojik bozukluktur. Bu tür kişiler sosyalleşme adına ortamlara girmeye kaçınmakta, yineleyici davranışlarda bulunmakta ve iletişimde bazı sorunlar yaşamaktadırlar.
35-Yukarıda verilen bilgiler özel gereksinime sahip çocuklar arasından hangisine ait bir bilgidir?
A) İşitme yetersizliği olanlar
B) Süreğen hastalığı olanlar
C) Otistikler
D) Üstün ve özel yeteneği olanlar
E) Ağır zihinsel yetersizliği olanlar


36-Sadece kız çocuklarında görülen bu bozukluk İrem’e de rastlamıştır. 5. aya kadar normal gelişim gösteren İrem 5. aydan sonra birden gerilemeye başlaması ile durumu farkeden ailesi teşhis koyulduğunda bu durumu çok zor kabul etmişlerdir. İrem’de yer alan bu özel öğrenme güçlüğü hangi ad ile anılmaktadır?
A) Duygusal Bozukluk
B) Süreğen Hastalık
C) Özel Öğrenme Güçlüğü
D) Rett Sendromu
E) Ortopedik- Bedensel Engel
37-Aşağıdaki numaralı alanda yer alan ifadelerden hangisi özel eğitim süreçlerini kapsamaktadır?
I- Tanı koyma
II- Fiziksel çevrenin iyileştirilmesi
III- Uygun tedaviye başlama
IV- BEP hazırlama
V- İlaç kullanımı
A) I ve II
B) II ve IV
C) IV ve V
D) I ve III
E) Hepsi


38-Özel gereksinimli bir birey olan irfan kaynaştırma eğitimi almak için diğer çocuklarla bir araya gelmektedir. İrfan almış olduğu bu kaynaştırma eğitimi ile bu eğitimin İrfana sağlamış olduğu yararlar arasından hangisi yanlış olarak verilmiştir?
A) Topluma uyum sağlamakta zorlanır.
B) Gelişim alanlarında ilerlemeler artar.
C) Özgüven kazanırlar.
D) Sosyalleşirler.
E) Arkadaş edinirler.
Feyza hanım okul öncesinde matematik etkinliği ile birlikte bir etkinliğe daha yer vermek istemiş ve çocukları bahçeye çıkararak hem orada bulunan karınca yuvalarını incelemelerini, bir yanda da karıncaları inceleyerek bir yuvadan kaç tane karınca çıktığını sayıp yanlarında getirmiş oldukları sayı çubukları ile göstermelerini istemiştir.
39-Feyza hanım yapmış olduğu bu çalışmada matematik etkinliği ile hangi etkinliği bütünleştirerek öğrencilerine sunmuştur?
A) Serbest Zaman Etkinliği
B) Sanat Etkinliği
C) Müzik Etkinliği
D) Drama Etkinliği
E) Fen Etkinliği
40-Çocuklara sınıflandırması için verilen materyallerde çocuğun rahat bir sınıflandırma yapabilmesi için bazı özelliklerin belirgin olması gerekmektedir. Aşağıda numaralandırılmış olan özelliklerden hangisi ya da hangileri bu gruba dahil değildir?
I- Renk
II- Görsellik
III-Şekil
IV- Zemin
V- Boyut
A) I,II ve III
B) II ve V
C) IV ve V
D) III ve V
E) II ve III


41-İkiz olan iki kardeş Gaye ve İmge annelerinin pazardan almış olduğu üzümleri dalından kopararak birer boncuk gibi saymaya başlarlar. Biten üzümler sonunda İmge üzümlerin toplamını Gaye’ye söylemeden aynı sayıyı bulup bulmadıklarını merak eder. Sayıyı ilk Gaye’den söylemesini beklemektedir. Gaye’nin söyleyeceği bu sayı’ya okul öncesi matematik eğitimi kapsamında ne ad verilmektedir?
A) Kavramal Sayı
B) Sabit Sıra
C) Norminal Sayı
D) Ordinal Sayı
E) Kardinal Sayı


Matematik etkinliği kapsamında kazanılan korunum ilkeleri göz önüne alındığında annesinin çok ağır olan halıyı katlayarak taşığıdını gören Tülin halının katlanıp şekli değişmiş olsa dahi ağırlığının değişmediğini bilmektedir.
42-Tülin’in bu kanıya varabiliyor olması kazanılan korunum ilkeleri göz önüne alınarak Tülin’in hangi korunumu kazandığını göstermektedir?
A) Ağırlık Korunumu
B) Madde Korunumu
C) Sayı Korunumu
D) Alan Korunumu
E) Uzunluk Korunumu


43-Aşağıda numaralı olarak verilmiş olan maddelerde yer alan yaklaşımlardan hangisi ya da hangileri okul öncesinde matematiksel düşünmenin geliştirilmesi ile ilgili kendinden söz ettiren yaklaşımlar arasında yer almaktadır?
I-Montessori Yaklaşımı
II-Bank Street Yaklaşımı
III-Head Start Yaklaşımı
IV-Waldorf Yaklaşımı
V-High Scope Yaklaşımı
A) III ve V
B) Hepsi
C) I,II ve III
D) Hiçbiri
E) Yalnız II
– Ara öğün adına kruvasan dağıtılması.
– Kule oyunu için legoların dağıtılması.
– Sınıfa gelen üzümlerin herkese bir tane verilerek dağıtılması.
44- Yukarıda yer alan unsurlar göz önüne alındığında okul öncesinde hangi matematik becerisinin gelişiminden söz edilmektedir?
A) Sınıflama ve Sıralama
B) Gruplama
C) Karşılaştırma
D) Parça- Bütün İlişkisi
E) Birebir Benzerlik
Hande ve Cansu oyuna başlamadan önce ablaları tarafından kimin ebe olacağının belirlenmesi istenir. Cansu’nun ablası ise bunun hiç adil bir davranış olmayacağını bunun yerine ………….. kullanabileceklerini anlatır ve hatta ardından bir …………………… örneği vererek kendisi bire bir gösterir.
45-Cansu’nun ablasının Hande ve Cansu’ya sunmuş olduğu yönteme bakılacak olursa yukarıdaki boş bırakılmış alana aşağıda yer alan müzik türleri arasından hangisi getirilmelidir?
A) Nazlatma
B) Şarkı
C) Tekerleme
D) Sayışmaca
E) Ninni


Bu yaklaşım grup çalışmaları ve bireysel çalışmalara önem vermektedir. Aynı zamanda da çocukların aktif olarak derse katılmalarında etkili olup, onları yaratıcılığa yönledirmektedir.Bu yaklaşımın temelinde kendiliğinden aktif hareket eden çocuklar vardır.En önemli özelliği ise bu yaklaşımda müzik hiç bir zaman tek başına değil, harekt dans ve konuşma ile beraberdir.
46-Yukarıda söz edilen okul öncesi dönemdeki müzik eğitimi içerisinde yer alan çağdaş yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dalcroze Yaklaşımı
B) Serbest Müzik Yaklaşımı
C) Kodaly Yaklaşımı
D) Suzuki Yaklaşımı
47-Ona göre müzik çok erken yaşlarda başlamalı, müzik eğitimi ne kadar erken başlarsa çocuğunda çevreden gelen sesleri ayırt edebileceğini söylemiştir.Yaklaşımın en dikkat çeken yanı ise “Fonomimi” olarak adlandırılan beden diliyle müzik öğretimidir. Kendisi ile ilgili bazı özellikleri verilen okul öncesindeki müzik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kodaly Yaklaşımı
B) Suzuki Yaklaşımı
C) Dalcroze Yaklaşımı
D) Orff Schulwerk Yaklaşımı
E) Ritmik Yaklaşım
Çocuklara sorun çözme becerisini kazandıran yaklaşım olarak bilinen bu yaklaşımda çocuklar problem çözme yöntemlerini öğrenmektedirler. Öğrenci merkezli olan bu yaklaşımda öğretmenin rolü ise öğrencilere yol göstermek ve gerekli materyalleri düzenlemek için rehber olmaktır.
48- Yukarıda özelliği verilmiş olan öğretim stratejisi aşağıdaki hangi seçenekte yer almaktadır?
A) Anlatım Yoluyla Öğretim Stratejisi
B) Sunuş yoluyla öğretim stratejisi.
C) Buluş yoluyla öğretim stratejisi
D) Gözlem yoluyla öğretim stratejisi
E) Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisi.
49-Kumsal’a öğretmeni kendini geliştirip, problem çözme becerisi kazanması adına araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisini kullanarak bir konuyu araştırmasını istemektedir. Kumsal’ın bu yöntemi kullanma adına bazı sınırlılıkları bulunmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu sınırlılıklar arasında yer almaktadır?
A) Uygulanmasının çok zaman alıyor olması.
B) Her konuya uygun olması.
C) Bilimsel düşünme ve çalışma alışkanlığı kazandırması.
D) Çocuğun ulaştığı sorunları test etmesi.
E) Tüm yaş grubuna uygulanabilir durumda olması.
50-Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri okul öncesinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri arasında yer almaktadır?
I- Oyun Yoluyla Öğrenme
II- Anlatım Yoluyla Öğrenme
III- Alan Gezisi Yoluyla Öğrenme
IV- Drama Yoluyla Öğrenme
V- Proje Yaparak Öğrenme
A) III ve IV
B) I,II ve V
C) Hepsi
D) IV ve V
E) Yalnız II
Oyun yoluyla öğrenme sürecinde üç farklı oyundan söz edilmekte olup, çocukların oyun köşelerinde kendi isteği, kendi yapmış olduğu plan çerçevesinde küçük ya da büyük gruplarla oynamış oldukları etkinliklerdir.
51-Yukarıda sözü edilen oyun yoluyla öğrenme sürecinde yer alan oyun türü hangi seçenekte verilmiştir?
A) Kavramsal Oyun Etkinlikleri
B) Yarı Yapılandırılmış Oyun Etkinlikleri
C) Yapılandırılmamış Oyun Etkinlikleri
D) Tamamlayıcı Oyun Etkinlikleri
E) Yapılandırılmış Oyun Etkinlikleri


Uzun uğraşlar sonucu Onur’a ablası uçan her böceğe sinek demesinden vazgeçmesini sağlamış. Onur artık her uçan böceğe sinek dememekte sineğin siyah renkte ve daha küçük olduğunu ayırt edebilmektedir.
52- Onur’un uçan her böceğe sinek deme davranışını yıkıp artık sadece sineğe sinek olarak hitap etmesi Piaget’in bilişsel gelişimin içerisinde yer aldığını öne süren kavramlar arasında hangisine dahil edilmektedir?
A) Anlamlandırma
B) Özümleme
C) Uyumsama
D) Sembolleştirme
E) Şema
Limonata yapmak isteyen Eşref limonları bir yetişkin yardımı olmadan kendisi sıkabilmekte ve şekerini de kendisi ekleyerek limonata elde edebilmektedir. Aynı yaşta olan Halim ise limonları kendisi sıkmakta zorlanmakta ve annesinden yardım isteyerek bir limonta hazırlamaktadır.
53- Yukarıda verilmiş olan örnek olaylar incelendiğinde Eşref ve Halim’in göstermiş olduğu davranışlarla ilgili hangi çıkarımda bulunulabilir?
A) Şema
B) Deney yapma
C) Yakınsak gelişim alanı
D) Özümleme
E) Uyumsama
54-Gardner’ın çoklu zeka kuramı arasında yer alan bu kuramda bu zekaya sahip kişiler kelimelerin, seslerin ritimlerini doğru olarak algılamakta, sözcükleri farklı anlamlarda kullanabilmektedir.Bahsedilen bu zeka çeşitine aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer verilmiştir?
A) Görsel- Uzamsal Zeka
B) Müziksel Zeka
C) Doğacı Zeka
D) Bedensel- Kinestetik Zeka
E) Sözel- Dilsel Zeka
Sevim öğretmen öğrencilerinden sınıfa girdiğinde sandalyelerini daire şeklinde yerleştirmelerini isteyerek onlara bir hikayede anlatılanlardan bahseder ve elinde getirmiş olduğu renkli topun elden ele dolaşarak konuşma sırası kime geldiyse topun ona verilmesi gerektiğini söylemiş, son bir uyarıda bulunarak da kimse birbirinin fikri ile bu süreçte alay etmeyecektir diyerek etkinliğe başlamışlardır.
55-Yukarıda söz edilen Sevim öğretmenin uygulamış olduğu etkinlik aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Beyin Fırtınası
B) Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
C) Analoji Tekniği
D) Konuşma Halkası
E) İstasyon Tekniği


Bu tekniği kullanan Işık öğretmen farklı merkezlerde bir araya gelen çocukların yarım kalan etkinliği tamamlamasını sağlayarak tüm çocukların sınıf içerisinde yapılan etkinliklerde payının olması ve aktif olmalarını sağlayarak yarım kalan etkinlikleri çocukların hep bir adım ileriye taşımalarını sağlamıştır.
56- Bu durumda Işık öğretmenin kullanmış olduğu yöntem aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Altı Şapka Düşünme Tekniği
B) Konuşma Halkası
C) Eğitsel Oyun Yöntemi
D) İstasyon Tekniği
E) Beyin Fırtınası
Semih odadan çıkan annesinin arkasından bakmış, annesi odadan ayrıldıtan sonra huzursuzlaşıp strese girmiştir. Bir süre sonra odaya geri dönen Semih’in annesine karşılık Semih’in sergilediği tutum değişmemiş, sakinleşmede güçlük yaşamıştır. Semih annesi ile hem çok yakın ilişki kurmak ister hem de temasa karşı dirençlilerdir.
57-Bebeklik ve çocuklukta görülen bağlanma türlerine göre Semih’in davranışı hangi bağlanma türüne örnek verilebilmektedir?
A) Kaygılı-Kararsız Bağlanma
B) Kaçıngan Bağlanma
C) Güvensiz Bağlanma
D) Karışık Bağlanma
E) Güvenli Bağlanma


Yapısalcılık en ilkel ekol olarak bilinmektedir. Kurucusu W.Wundt olan yapısalcılığın davranışların nedenlerini anlaması için insan bilincine odaklanılması gerektiğini savunmaktadır. Yapısalcılık içe bakış yöntemini kullanmıştır.Psikoanaliz aynı zamanda psikodinamik yaklaşım olarak da bilinmekte kurucusu ise Köhler olmaktadır. Psikoanaliz yaklaşımı davranışların sebebini bilinç dışı kavramı ile ele almaktadır.
58-Psikoloji tarihinde ortaya çıkmış akımlarla ilgili olarak yukarıda verilmiş olan açıklamalardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?
A) Psikoanaliz yaklaşım aynı zamanda psikodinamik yaklaşım olarak da bilinir.
B) Yapısalcılık içe bakış yöntemini kullanmıştır.
C) Yapısalcılığın kurucusu W.Wundt’dur.
D) Psikoanaliz yaklaşımı davranışların sebebini bilinç dışı kavramı ile ele alır.
E) Psikoanaliz yaklaşımının öncüsü Köhler’dir.
Psikoloji tarihinde ortaya çıkmış akımlarla ilgili bir araştırma yapmak isteyen Umut araştırmasına önce psikoloji tarihinde yer alan akım ve temsilcilerini araştırarak başlamak istemektedir.
59-Umut’un yaptığı araştırma sonucu ulaştığı sonuçlara bakılacak olursa hangi seçenekte doğru bir eşleştirmeye yer verdiği söylenebilir?
A) İşlevselcilik / James ve Dewey
B) Yapısalcılık / Koffka
C) Gestalt / Watson ve Skinner
D) Davranışcılık / Köhler ve Lewin
E) Psikoanaliz / W. Wundt
Psikolojinin araştırma yöntemlerini kullanarak bir konu üzerine araştırma yapmak isteyen Bilge öğretmen bu araştırmanın hem hızlı bir şekilde olması ve maliyet bakımından da kendisini zorlamamasını istemektedir. O yüzden bu araştırma yöntemini seçmiş burada yanlı örneklem seçme şansına sahip olmuş aynı zamanda da teknik hatalara açık olan bu araştırma yöntemi ile rahat bir araştırma yapabileceğini düşünmüştür.
60-Bilge öğretmenin yaptığı araştırmada kullanacağı yöntem aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Doğal gözlem
B) Vaka çalışmaları
C) Anket çalışmaları
D) Deneysel çalışmalar
E) Korelasyona dayalı çalışmalar
Üç şekilde problemin oluşabileceğinden bahseden bu aile danışma kuramını inceleyen Müge yapmış olduğu araştırmasında bu kuramın öncülerinden birinin de Jay Haley olduğuna değinmiştir.
61- Müge’nin araştırmaları sonucu elde ettiği bazı veriler göz önüne alınarak yukarıda bahsedilmiş olan aile kuramı aşaşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Yaşantısal – İnsancıl Aile Danışması
B) Stratejik Aile Danışması
C) Yapısal Aile Danışması
D) Psikanalist Aile Danışması
E) Bilişsel- Davranışcı Aile Danışması
Yapısal aile danışma kuramı ile ilgili bazı verilere ulaşan Özcan fonksiyonel olmayan aile tipleri arasında ;
I- İç-içe aile
II- Kopuk aile
III-Evine bağlı olmayan eşler
IV- Olgunlaşmamış ebeveynler
V- İlgisiz ebeveynler
62-İfadelerden bahsetmiş olup, hangisi ya da hangileri bu fonksiyonel olmayan aile tipi örneklerine uygun düşmektedir?
A) I ve II
B) III ve V
C) IV ve V
D) Hepsi
E) I,II ve V


63-Eda’da görülen beslenme yetersizliğine bağlı oluşan bu hastalık hem enerji yetersizliği hem de protein yetersizliğine bağlı oluşmakta olup, Eda’nın yakalanmış olduğu beslenme sorunları ile ilgili adından söz edilen bu hastalık aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Obezite
B) Marasmik Kuvaşiorkor
C) Marasmus
D) Kuvaşiorkor
E) Malnütrisyon
64-Zayıflık ve şişmanlık durumunu merak eden Nurten hanım bu durumun saptanması için kolay bir yöntem olan beden kütle indeksi kullanmaktadır. Beden Kütle İndeksi hesaplaması adımlarını bir yere not eden Nurten hanım’ın listelemiş olduğu notları aşağıda verilmiş olup bu notlardan hangisi ya da hangileri beden kütle indeksi hesaplamalarında kullanılan aşamalara dahil edilmemektedir?
I- Boy uzunluğunu metre cinsinden kaydet.
II- Boy uzunluğunu, vücut ağırlığının karesine böl.
III- Boy uzunluğunun karesini al.
IV- Toplam ağırlığın karesini al.
V- Vücut ağırlığını boy uzunluğunun karesine böl.
A) II ve IV
B) I ve III
C) II ve V
D) I,II ve III
E) II,IV ve V


65-Yenidoğan bir bebeği gören Kürşat bebeğinb başının neden o kadar büyük olduğunu annesine hayretle sorduktan sonra annesinin Kürşat’a vermiş olması gereken doğru cevap aşağıdaki seçeneklerin hangsinde yer almaktadır?
A) Yenidoğan bebekte anomaliler mevcuttur.
B) Erken doğum sebebi ile tam olgunlaşma gösterememiştir.
C) Doğumdan sonra vücudun en hızlı büyüyen bölümü baştır.
D) Baş büyümesi aynı zamanda beyninin geliştiğini gösterir.
E) Bu hiç normal bir durum değildir.
Melisa’da aniden yüksek ateş ve lenf benzlerinde şişkinliklerle seyreden bu hastalık kendiliğinden ateşin düşmesi ile devam etmiş ve gövdesinin çeşitli yerlerinde toplu iğne büyüklüğünde kırmızı lekelerle devam etmiştir. Döküntüler ise uzun süre devam etmemişi kısa sürede kendiliğinden geçmiştir.
66-Yukarıda Melisa’da seyretmiş olan hastalık aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Kızamıkçık
B) Beşinci hastalık
C) Su çiçeği
D) Altıncı hastalık
E) Kızamık
67- Kazım’da hakim olan bu tik bozukluğu en ağır tik bozukluğu arasında yer almakla birlikte genelde başlangıç aşamasında hafif motor tiklerle kendini göstermiş olup, bir süre sonra Kazım’ın tüm yaşamını etkiler hale gelmiştir.Kazım’ın yaşamış olduğu bu durumda içerisinde olduğu tik bozukluğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Sürekli tik bozukluğu
B) Uzun vadeli tik bozukluğu
C) Tourette tik bozukluğu
D) Geçici tik bozukluğu
E) Motor bozukluk


68-Üç yaşındaki Fulya en çokta geceleri hayaletin geldiğini odada garip sesler duyduğunu söylemekte Fulya’nın karanlıktaki gölgesinden dahi zaman zaman korktuğu görülmektedir. Bu dönemde yaşanan korkularla ilgili söylenmiş olan ifadelerden hangisi doğru ve yerinde yapılmış bir tanımlama olmaktadır?
A) Çocukların süpürge sesinden korkmaları onunla ilgili yaşamış olduğu olaydan kaynaklanır.
B) Yaşanan korkular anında hiçbir müdahalede bulunulmamalır.
C) Çocukların televizyonda izlediklerinden sonra korku yaşamaları doğaldır.
D) Çocuklar soyut varlıklardan korktukları için korku yaşamaktadırlar.
E) Yabancılardan korkuyor olma, normal bir korku arasında yer almamaktadır.


Ekin daha önceden öğrenmiş olduğu bilgileride kullanarak tasarlayacağı bir projede karşılaşmış olduğu sorunları daha iyi çözmekte bu durumun faydasını gördükten sonra kendisini öğrenemeye daha açık hale getirme çabalarına girmek istemektedir.
69-Ekin’in başlamış olduğu projesinde yer alan sorunları önceden öğrenmiş olduğu bilgilerle çözme yoluna başvurması aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanmaktadır?
A) Çok Yönlü Düşünme
B) Beyin Fırtınası
C) Sentez
D) Akıl Yürütme
E) İlişki kurma


– Organizmanın çevreye uyum sağlamasıdır.
– Öğrenmeyi sağlayan araçlardır.
– Farklı şemaların birleşmesinin sağlandığı yer olmaktadır.
– Yeni karşılaşılan bir durumla , önceden mevcut olan durum arasında bağlantı kurmadır.
70- Yukarıda bazı tanımlamaları verilen ifadelerin sırası ile doğru şekilde sıralanmış hali hangi seçenekte yer almaktadır?
A) Dengeleme/ Uyum/ Şema / Örgütleme
B) Şema/ Özümleme/ Zeka/ Uyum
C) Zeka/ Şema/ Örgütleme/ Dengeleme
D) Uyum/ Zeka/ Dengeleme/ Şema
E) Dengeleme/ Zeka/ Örgütleme/ Şema
71-Çocukları tanımada test dışında bir etkinlik uygulamak isteyen Yağmur öğretmen yapmış olduğu gözlem sonucunda herhangi bir plan oluşturmamış, çocuklar doğal ortamda bulunurken rastgele gözlemlemiştir.Bu durumda Yağmur öğretmenin uygulamış olduğu gözlem tekniği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Deneysel gözlem
B) Proğramlı gözlem
C) Özel durumlarda gözlem
D) Gelişi güzel gözlem
E) Sistemli gözlem


72-Kan dolaşım çeşitleri aşağıda yer almakta olup, bu dolaşım çeşitleri arasından kalp ve vücut dokuları arasında kan dolaşımı sağlayan dolaşım çeşiti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Plesental dolaşım
B) Büyük kan dolaşımı
C) Küçük dolaşım
D) Portal dolaşım
E) Lenf dolaşım
73-Okul öncesi öğretmeni olan Erdal bey öğrencilerine yıl sonunda sunmaları için bir öyküyü oyunlaştırma adına yardımcı olacağını söylemektedir. Diğer bir sınıfta yer alan Mehtap öğretmen ise öğrencilerine yazılı bir metinde yer alan belirli rolleri dağıtarak bu rolleri üstlenmelerinde gerekli yardımı sağlayacağını, rehber olarak yanlarında bulunacağını belirtmektedir. Buradan hareketle Erdal bey ve Mehtap hanım’ın başvurmuş oldukları teknikler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırası ile birlikte verilmiştir?
A) Rol oynama / Drama
B) Dramatize / Öyküleştirme
C) Dramatizasyon / Oyun
D) Öyküleştirme / Drama
E) Dramatize / Dramatizasyon


74-Okul öncesinde öğretilmesi gereken şekiller yer almakta olup, bu şekillerin öğretilmesinde uygulanabilecek yöntemler arasında aşağıdaki seçeneklerde verilmiş olanlardan hangisi yer almamaktadır?
A) Şekillerle ilgili problem çözme.
B) Şekilleri anlamayı geliştirme
C) Şekilleri analiz etme
D) Görsel hafızanın kuvvetlenmesini sağlamak.
E) Şekilleri birleştirme


75-Füsun sınıfa getirmiş olduğu davulu müzik merkezine bırakmış olup ardından evcilik oyunu için dramatik oyun merkezine geçmiş son olarakda kitapların resimlerini inceleme adına kitap merkezinde otururken müzik merkezine bırakmış olduğu davulu çalan Semih’e kızıp rahatsız olduğunu bir türlü dile getirememiştir. Buradaki yer alan durum incelendiğinde öğretmenin müzik merkezi ile ilgili yapmış olduğu hata hangi seçenekte yer almaktadır?
A) Evden materyal getirilmesine izin vererek.
B) çocukların serbest çalışmalarına izin vermiş olması.
C) Davul gibi çok sesli materyalleri sınıfa almış olması.
D) Diğer öğrencilere de yetecek kadar müzik materyali bulundurmaması.
E) Müzik merkezi ile kitap merkezini yan yana ya da yakın mesafeye koymuş olması.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.