Drama Eğitimi Testi 1

05.10.2019

Öğrencileri için bir gösteri planlayan Yurdanur öğretmen daha önceden sınıfta severek okudukları hikaye metninden yola çıkarak yeni bir metin oluşturmuştur. Sahneye çıkılacak gün geldiğinde öğretmen bu yazılı metinle birlikte herkese rollerini dağıtmıştır.

1-Yukarıda söz edilen ve uygulanmış olan etkinlik türüne hangi seçenekte yer verilmiştir?

A) Hikaye Oluşturma

B) Yaratıcı Drama

C) Drama

D) Dramatizasyon

E) Öykü tamamlama

1. Sorunun Cevabı : D

Öğretmen daha önceden sınıf içerisinde beğenilerek okunan hikayeden bir metin alarak ve çocuklara da rol dağılımında bulunarak dramatizasyon çalışmalarına yer vermiştir.Çünkü dramatizasyon çalışmalarında yazılı bir metine dayalı öykü , masal ya da durum canlandırılmaktadır.

2-Aşağıda yer verilmiş numaralı alanlardan hangisi ya da hangileri okul öncesinde kullanılan drama çalışmalarının temel özellikleri arasında yer almaktadır?

I- Eğitimde drama çalışmları oyun biçiminde yer almalıdır.

II- Drama çalışmalarında olabildiğince esnek davranılmalıdır.

III- Bir sosyal etkinlik çerçevesinde yer alması sağlanmalıdır.

IV- Çocukları sıkmadan eğlendirerek yeni kavramların öğretimi sağlanmalıdır.

V- Drama çalışmalarında koyulan kurallar sonradan değiştirilememektedir.

A) I ve III B) III ve V C) I,II,III ve IV D) IV ve V E) II ve III

2. Sorunun Cevabı : C

Okul öncesinde kullanılan drama çalışmalarının temel özelliklerine bakılacak olursa oyun biçiminde olmalı, çalışmalarda esneklik ön planda olmalı, sosyal etkinlik çerçevesinde sürdürülmeli, çocukları eğlendirmek temel amaçları arasında yer almalıdır, fakat drama çalışmalarında kural koymaya yer verilmemektedir.3-Sabriye öğretmen okul öncesinde günlük etkinlik planını hazırlarken planında drama çalışmalarını nasıl planlayacağını bir türlü anlayamamıştır. Bunun için bir diğer zümresine danışan Sabriye hanım’ a aşağıdaki numaralı alanlardaki ifadeler aktarılmıştır. Bu ifadelerden hangisi Sabriye hanım’a yanlış aktarılmış olabilmektedir?

A) Dağıtılacak kostümler belli mi?

B) Drama yapıyorum fakat burada amacım ne?

C) Burada çözmek istediği sorun belli mi?

D) Ortam olarak en etkili ortam neresi olabilir?

E) Bir öğretmen olarak benim rolüm ne olacak?

3. Sorunun Cevabı : A

Okul öncesinde yer alan drama etkinliklerinde öğrencilerden illa ki bir kostüm giymeleri beklenmemektedir. Drama çalışmaları genellikle anlık ve doğaçlama da olabildiği gibi planlı olarakda yapılabilmektedir. Fakat kostüm zorunlu tutulmamaktadır. Öğrenciler istedikleri kostümü anlık olarak ellerinde bulunan materyallerle de oluşturabilmektedirler.

4- Zuhal sergilemiş oldukları drama gösterisi sonrası çevresindeki yer alan kişilerin veya öğretmenlerinin görüş geliştirmelerini ısrarla istememektedir. Zuhal’in bu tepkisini şaşkınlıkla seyreden Meral öğretmen aşağıda yer alan drama sonrası görüş geliştirmenin yararları ile ilgili Zuhal’e aktarmış olduğu ifaderden hangisi hatalıdır?

A) Sınıf içinde dile getirilen görüşler çocuğun rahatça kendisini ifade etmesini sağlayacaktır.

B) Çocuklar için görüş dile getirmek dil gelişimleri açısından faydalı olacaktır.

C) Drama herkesin önünde tartışılıp, konuşularak yapılan hatalara yoğunlaşılmalıdır.

D) Çocukları düşündürmeye sevk etmiş olacaktır.

E) Aynı oyun bir daha oynandığı taktirde bildirilmiş olan eksikliklerin tamamlanma şansı elde edilmiş olacaktır.

4. Sorunun Cevabı : C

Zuhal’in drama gösterisi sonrası çevresindeki yer alan kişilerin veya öğretmenlerinin görüş geliştirmelerini istememesi üzerine ona sayılan etkili olabilecek ifadeler arasında dramanın herkesin önünde tartışılması yanı sıra , tartışma sırasında ya da sonrasında direkt dramada yapılan hatalara yoğunlaşılması çocuklar için rencide edici olmakta, onların dramaya karşı soğumalarına sebep olmaktadır. Diğer seçeneklere bakıldığında eleştiri için yapılması gerekli alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.5- Drama etkinliğinden sonra öğretmen dramayı tamamlayıcı niteliğe sahip drama sonrası yapılan etkinliklere yer verirse dramadan daha iyi bir verim alınmış olunacaktır. Aşağıda numaralı alanlarda yer alan bu etkinliklerden hangisi ya da hangilerinin drama sonrası uygulanması doğrudur?

I- Resim çizme ve boyama

II- Kesme yapıştırma

III- Hamurdan şekiller

IV- Kalem-kağıt çalışmaları

V- Şarkı Söyleme

A) I ve IV B) II ve V C) III ve IV D) I,II ve III E) Hepsi

5. Sorunun Cevabı : E

Drama etkinliğinden sonra dramayı tamamlayıcı niteliğe sahip drama sonrası yapılan etkinlikler arasında resim çizme ve boyama, kesme yapıştırma, hamurdan şekiller verme, kalem-kağıt çalışmaları ve şarkı söyleme yer almaktadır. Drama sonrası bu gibi etkinliklerin tümüne yer verilebilmektedir.Böylelikle dramadan alınan verim artmış , etkinliklerle pekiştirilmiş olunacaktır.

Drama dersi öğretmeni olan Tufan dersin verileceği drama salonuna gitmeden önce drama da işleyeceği konuyu çıkarmış, gerekli materyallerini de alarak drama salonun öyle gitmiştir.

6-Aşağıda numaralı olarak verilmiş ifadelerden hangisi ya da hangileri drama çalışmalarına hazırlık oluşturmamaktadır?

I- Drama çalışması için gerekli kostümlerde drama öncesi hazırlanmalıdır.

II- Drama çalışmaları açık ya da kapalı herhangi bir ortamda olabilmektedir.

III- Sınıf dışında yapılan dramalarda, katılacak kişi sayısı göz önünde bulundurulmalıdır.

IV- Dramada önemli olan amacına uygun olmasıdır.

V- Drama ortamı hazırlanırken okul öncesi çocuklarının gelişim özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

A) Yalnız I B) I ve II C) IV ve V D) III ve IV E) II ve V

6. Sorunun Cevabı : A

Drama çalışmaları açık ya da kapalı herhangi bir ortamda olabilmekte, sınıf dışında yapılan dramalarda, katılacak kişi sayısı göz önünde alınmakta , dramada önemli olan amacına uygunluk olup,bir diğer husus da drama ortamı hazırlanırken bir okul öncesi öğretmeni

çocuklarının gelişim özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır.Fakat drama çalışması için gerekli kostümlere ihtiyaç duyulmamaktadır.Drama çalışmaları zorunlu olarak kostüm kullanılmasını gerektirmemektedir.

Dramanın çeşitleri arasında yer alan ve amacının bir oyun ortaya koymak değilde, çocukların konuya eğitim amaçlı olarak katılmalarını sağlamaktır.Önemli amaçlarından bazıları ise bireyde yer alan tüm bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranış becerilerini geliştirmektir.7-Yukarıda bazı özellikleri verilmiş olan drama çeşiti aşağıda yer verilmiş olan seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

A) İşlevsel Drama

B) Eğitici Drama

C) Psikodrama

D) Yaratıcı Drama

E) Eğitimde drama

7.Sorunun Cevabı : B

Eğitici drama’da amaç, bir oyun ortaya koymak değilde, çocukların konuya eğitim amaçlı olarak katılmalarını sağlamaktır. Bu özelliği ile yaratıcı dramadan ayrılmaktadır. Yaratıcı drama’da ortaya bir oyun koymak söz konusu iken, eğitici dramada çocuklar konuya eğitim amaçlı katılmaktadırlar.

8- Manolya öğretmen öğrencilerine uygulayacağı yaratıcı drama etkinliğine başlamadan önce yaratıcı drama ile ilgili bazı önemli noktalara değinmek istemiştir. Aşağıdakilerden hangisi yaratı dramanın bu özellikleri arasında yer almamaktadır?

A) Doğaçlamadan oluşmaktadır.

B) Temel konusu toplumsallaşmadır.

C) Uygulamada önceden yazılmış bir metin yoktur.

D) Katılımcı sayısı sınırlandırılmıştır.

E) Aşamaları bulunmaktadır.

8. Sorunun Cevabı : D

Yaratıcı drama’da en bulunan en önemli boyutlardan biri insanlar arası karşılıklı etkileşimin öğrenildiği ve aynı zamanda da öğretilebildiği olan “Toplumsallaşma” dır.Yaratıcı dramanın aşamaları bulunmakta, uygulamada yazılı bir metin yer almadan doğaçlama gidilmektedir. Ancak yaratıcı dramada katılımcı sayısını sınırlandırmak gibi bir unsur yer almamaktadır.

Yapılan yaratıcı drama sonrası Sümbül öğretmen çocukları daire şeklinde oturtmuş ve etkinlik sonrası hem dinlenmelerini sağlamış, bir yandan da yapılan drama çalışması ile ilgili duygu ve düşünceler paylaşılmış, eğitsel kazanımlar üzerine, ortaya çıkan oluşumlar üzerine tartışmalar yapılmıştır.9- Yukarıda Sümbül öğretmenin yer vermiş olduğu aşama yaratıcı drama’nın hangi aşamasına uygun düşmektedir?

A) Isınma- Hazırlık Aşaması

B) Rol Oynama Aşaması

C) Canlandırma Aşaması

D) İzleme Aşaması

E) Tartışma-Değerlendirme Aşaması

9. Sorunun Cevabı : E

Yaratıcı dramanın bazı aşamaları bulunmakta bunlar ısınma-hazırlık, canlandırma ve tartışma- değerlendirme aşaması olmaktadır. Sümbül öğretmende öğrencileri ile birlikte yapmış oldukları yaratıcı drama etkinliği sonrasında çocuklardan daire şeklinde oturup, duygu ve düşüncelerini paylaşmalarını isteyerek drama sonrası bir değerlendirme yapmış olmaktadırlar.

10- Kliniğe giden Sultan hanım geçirmiş olduğu bazı travmalar sonucunda klinikten destek ve tedavi almak istemektedir. Klinikteki doktor dramanın çeşitleri arasında yer alan drama çeşitlerinden birini uygulamak istediğinde aşağıda yer verilmiş olan drama etkinliklerinden hangisine başvurmalıdır?

A) Desteksel Drama

B) Psikodrama

C) Eğitici Drama

D) Yaratıcı Drama

E) Eğitimde Drama

10. Sorunun Cevabı : B

Drama çeşitleri arasında yer alan Psikodrama birçok alanda kullanılmakta olup, telkin ve tedavi amaçlı olarak ise kliniklerde uygulanmaktadır. Sultan hanım’ın da yaşamış olduğu travmalar sonucunda Psikodrama yöntemi ile telkin ve destek alması olası bir durumdur.

Sergen ve arkadaşları bir filmi sınıfça izledikten sonra sınıfa bu filmdeki karakterleri drama gösterisi olarak sunmak istemektedirler.Doktor olan Sergen, şoför olan Yiğit ve manav olan Salih burada rol oynamaktadır. Gösteri sonrası değerlendirme adına konuşan sınıf arkadaşları Sergen ve Salih’in filmde izlemiş oldukları doktor ve manav gibi davranmadıklarını söylerler.11-Yukarıda anlatılanlardan hareketle sınıf arkadaşlarının rol oynama ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerden hangisi rol oynama arasına dahil edilmemektedir?

A) Sıra ile hareket etmelerini

B) Doğaçlama yapmalarını.

C) Karakterleri aynı biçimde canlandırmalarını istemeleri.

D) Canlandırma yaparken rahat olmalarını

E) Ses tonlarını iyi ayarlamalarını.

11. Sorunun Cevabı : C

Rol oynama adına bir filmde yer alan karakterleri canlandıran Sergen, Salih ve Yiğit’e arkadaşlarının yapmış olduğu değerlendirmelerden karakterleri aynı biçimde canlandırmalarını istemeleri hatalı bir davranış olup, rol oynamada hiçbir zaman canlandırılan karakterin tıpa tıp benzer şekilde olması beklenmemektedir.

– Belirli bir konu

– Çocukların rolü

– Öğretmenin rolü

-Öğrenme ortamı

12-Yukarıda sıralanmış olarak verilen etmenler hangi hususta nelere dikkat edilmesi gerektiği adına sıralanmıştır?

A) Sanat etkinliğini planlama

B) Hikaye etkinliğini planlama

C) Müzik etkinliğini planlama

D) Gezi etkinliğini planlama

E) Drama etkinliğini planlama

12. Sorunun Cevabı : E

Bir drama etkinliği planlanırken, dramada yer alması gereken konu,çocukların aşamadaki rolleri, öğretmenin rolü ve öğrenme ortamları göz önünde bulundurulmalıdır. Sıralanmış olan maddeler drama etkinliği planlanırken kullanılmaktadır.13- Melda öğretmen müzik etkinliği kapsamında ritim konusunu ele aldıktan sonra yaptırdığı drama çalışmasının tartışma aşamasında çocuklara şu soruları sormaktadır;

– Ellerinle hiç bedenine vurdun mu?

– Ellerini birbirine vurarak çıkan sesle hiç dansettin mi?

– Birini beklerken yaptığın ayak ritimine hiç kulak verdin mi?

Bu durumda Melda öğretmen, uyguladığı drama çalışmasını tartışırken en çok neyi ele almıştır?

A) Bilişsel

B) Duygusal

C) Yaşantısal

D) Gözlemsel

E) Görsel

13. Sorunun Cevabı : C

Melda öğretmen bu durumda yaptırdığı drama etkinliği sonrası çocuklara sorduğu sorularla yaşantılara dayalı öğrenmeden yola çıkarak çocuklardan kendi bedenlerine vurarak , bir ritim oluşturmalarını istemiş bu durum çocukların hoşuna gitmesi ile birini bekleme adına yaptıkları drama çalışmasını da bu duruma dahil ederek birini beklemekten sıkılan kişinin ayağıyla yaptığı ritim sonucunda çocuklara günlük hayattan örnekler vererek yaşantısal öğrenmenin farkına varmalarını sağlamıştır.

Makbule öğretmen sınıfa öğrencilerini dikkatini çekmek amaçlı adeta maske takmışcasına, bir dilsiz gibi gelir ve çocuklara anlatmak istediklerini hareketlerle anlatmaya çalışır.Makbule öğretmenin bu davranışından çok etkilenen çocuklar öğretmenlerinin etrafında toplanıp onu izlemeye başlarlar.

14-Aşağıdaki seçeneklerde yer alanlardan hangisi Makbule öğretmenin yapmış olduğu etkinliğe verilebilecek bir isimdir?

A) Sessiz sinema

B) Rol oynama

C) Yaratıcı dans

D) Pandomim

E) Dramatizasyon

14. Sorunun Cevabı : D

Makbule öğretmenin öğrencilerine karşı dikkat çekme adına sınıfta sergilediği sözsüz davranış pandomim’dir. Pandomimde adeta maske takmış bir aktör gibi, anlatılmak istenen hiç konuşulmaksızın hareket yolu ile anlatılmaktadır. Makbule öğretmende burada anlatmak istediklerini çocukların ilgilerini ve dikkatlerini kendinde toplamaları adına bir nebzede olsa merak duygusu uyandırarak hareketlerle anlaymaya çalışmıştır.

Sevtap öğretmen o gün öğrencilerine serbest resim çalışması yaptırırken, farklı bir yol izlemek istemiş ve çocuklara sınıf içerisinde o gün yaşamış oldukları bir olayı resme döküp, daha sonra da canlandıracaklarını söyleyince büyük heyacan duyan çocuklar resimlerine biran önce başlamak istemişlerdir.

15-Sevtap öğretmen yapmış olduğu bu çalışma ile drama’da kullanılabilecek olan kavramlardan hangisine değinmiştir?

A) Dil gelişimi açısından drama

B) Drama yöntemi ile resim çalışmaları

C) Drama ile sanat çalışmaları

D) Müzik ve drama

E) Rahatlama seansı olarak drama

15. Sorunun Cevabı : B

Sevtap öğretmen çocuklara o gün sınıfta yaşadıkları bir olay ya da durumu resme dökmelerini, ardından da bu olay ve durumu canlandıracaklarını söyleyerek drama yöntemi ile resim çalışmalarına yer vermiştir. Çocuklar da böylelilikle karşılaşmış oldukları durumları yeniden gözden geçirmişler canlandırarak eğlenmişlerdir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.