İlköğretime Hazırlık ve Okulöncesi Programı Test 1

05.10.2019
317

2013 yılında güncellenmiş olan proğramın özellikleri arasında yer alan bu durum öğretmenin o gün içerisindeki planında yer alan etkinliklerinde gerekli düzeltmeleri sağlayarak anlık olarak değişim yapabilmesini öngörmektedir.

1-Yukarıda bahsedilen 2013 yılında güncellenmiş olan proğramın özellikleri arasında aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir?

A) Yaratıcıdır

B) Dengelidir

C) Eklektiktir

D) Sarmaldır

E) Esnektir

1. Sorunun Cevabı : E

2013 yılında güncellenmiş olan proğramın özellikleri arasında bulunan “esneklik” özelliği proğramda öğretmenin tamamen basma kalıp yargılarla hareket etmesi yerine, çocukların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde proğramda değişiklikler yapabilmektedir. Bu duruma proğramın eklektik özelliği denilmektedir.


2- Bir okul öncesi eğitim proğramında bulunan değerlendirme kriterleri arasında aşağıda numaralı olarak verilmiş alanlardan hangisi ya da hangileri ölçüt olarak kullanılmaktadır?

I- Çocuğun değerlendirilmesi

II- Okul idaresinin değerlendirilmesi

III-Proğramın değerlendirilmesi

IV- Aile katılımının değerlendirilmesi

V- Öğretmenin kendini değerlendirmesi

A) I,III ve V B) I ve IV C) II ve V D) III ve IV D) I ve V

2. Sorunun Cevabı : A

Bir okul öncesi eğitim proğramında bulunan değerlendirme kriterleri arasında çocuğun değerlendirilmesi, proğramın değerlendirilmesi ve öğretmenin kendini değerlendirmesi yer alırken, okul idaresinin ve aile katılımının değerlendirilmesi yer almamaktadır.

Güne başlama zamanında çocukların kendilerinin seçmiş oldukları öğrenme merkezlerinde oynamalarına rehberlik eden Gülsüm öğretmen Pelin ve Erkan’ın farklı merkezlerde bulunmalarına rağmen birbirlerinden rahatsız olduklarını gördükten sonra duruma müdahale etme adına yarın iki öğrenme merkezinin yerlerini değiştirmeyi plalamaktadır.

3-Aşağıda yer alan hangi iki merkezin yeri değiştirilirse Gülsüm öğretmen duruma bir çözüm getirmiş olacaktır?

A) Fen ve Kitap merkezi

B) Müzik ve Sanat merkezi

C) Blok ve Kitap merkezi

D) Kitap ve Sanat merkezi

E) Dramatik oyun ve Müzik merkezi

3. Sorunun Cevabı : C

Bir okul öncesi kurumunda sınıf düzenlemesine gidilirken oluşturulan öğrenme merkezlerinde gürültülü olabilecek merkezlerle, sessizliğin hakim olması gereken merkezler yan yana koyulmamalıdır. Burada da Gülsüm öğretmen blok merkezi ve kitap merkezini yan yana koyarak Pelin ve Erkan’ın anlaşmazlık yaşamasına sebep olmuştur. Çünkü bloklarla oynayan Erkan yapmış olduğu gürültü ile kitap okuyan Pelin’i rahatsız etmiştir.4- Pet şişelerin içerisine mercimek , fasulye , nohut atılıp daha sonra da bu pet şişeleri kaplayarak oluşturulmuş olan bir marakas öğrenme merkezlerinden hangisi için kullanıma daha çok elverişlidir denilebilir?

A) Dramatik Oyun Merkezi

B) Müzik Merkezi

C) Blok Merkezi

D) Kitap merkezi

E) Sanat Merkezi

4. Sorunun Cevabı : B

Müzik merkezinde gerekli çalgı ve araç gereçlerin bulundurulması çocuklara yerinde öğrenme imkanı sunmaktadır. Öğretmenlerinde bunu dikkate alarak gerekli çalgı ve araç gereçler temin edilemediği taktirde kendilerinin marakas hazırlayarak çocuklara sunmaları doğru olacaktır.Müzik merkezi çocuklarda ritim duygusunun gelişebilmesi için oldukça önemlidir.

Bu etkinliğin amacı çocukların Türkçe’yi düzgün kullanmasını sağlamak, onlara dinleme becerisi kazandırmak, ses tonlarını iyi ayarlamalarını sağlama konusunda yardımcı olmaktadır. Sınıf içerisinde ise öğretmenim tekerleme, parmak oyunu, şiir , bilmece gibi etkinliklere bolca yer vermesi bu etkinliği destekler niteliktedir.

5-Yukarıda söz edilen etkinlik çeşiti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Sanat Etkinliği

B) Müzik Etkinliği

C) Oyun Etkinliği

D) Türkçe- Dil Etkinliği

E) Okuma – Yazma Etkinliği

5. Sorunun Cevabı : D

Türkçe – dil etkinliklerinde çocukların Türkçe’yi doğru kullanmalarına öğretmenin sorduğu sorulara düzgün cümleler kurarak , ses tonlarını da iyi ayarlayarak cevap vermelerine, kendi isteklerini, duygu ve düşüncelerini güzel ifade edebilmelerine olanak sağlamaktadır. Öğretmen hikaye tamamlama etkinlikleri ile şiir okutma vs. gibi etkinliklerle çocuğun hem konuşma becerisini hem de düşünme becerisini geliştirmektedir.Bu form dönem sonlarında olmak üzere yılda iki kez doldurulmaktadır. Bu formu vermeden önce Bahar öğretmen bir dönem boyunca çocukları gözlemyerek kullandığı gelişim gözlem formlarında yer alan bilgileri de göz önüne alarak ailelere dönem sonlarında iletmektedir.

6-Bahar öğretmenin hazırlamış olduğu bu form aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değerlendirme Ölçeği

B) Gelişim Raporu

C) Bireysel Form

D) Portfolyo

E) Gelişim Raporu

6. Sorunun Cevabı : B

Bahar öğretmenin çocuklar için kullanmış olduğu bu form “ Gelişim Raporu”dur. Burada öğretmenler bir dönem boyunca çocukları gözlemyerek kullandığı gelişim gözlem formlarında yer alan bilgileri de göz önüne alarak bir form hazırlamaktadırlar ve bu formları yılda iki kez dönemsel olarak ailelere sunmaktadırlar.

Bir okul öncesi öğretmeni sınıfa getirmiş olduğu farklı desenlerden oluşan çoraplarla ilgili bir etkinlik düşünmüş ve bunu oyun yolu ile çocuklara sunmak istemiştir. İkişerli grup yapmış olduğu öğrencilerinden birinci gruptan çorapların eşlerini bulup sepete atmalarını, diğer gruptan ise çorapları desenlerine göre çizgili, baklava desenli bir de üzerinde üçgen desenleri olan çorap şeklinde sıralamalarını ister. Öğretmen burada bir nebze de olsa oyun ve matematik etkinliğini bütünleştirmiştir.

7- Öğretmenin burada yer vermiş olduğu etkinlikte ilk grup ve ikinci grubun ele almış olduğu matematik etkinliği aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırası ile birlikte verilmiştir?

A) Sayma- Toplama ve Çıkarma

B) Örüntü Oluşturma- Eşleştirme

C) Sıralama- Eşleştirme

D) İlişki Kurma- Gruplama

E) Eşleştirme- Örüntü Oluşturma

7. Sorunun Cevabı : E

Öğretmen birinci gruptan çorapların eşlerini bulup sepete atmalarını isteyerek matematik etkinliği kapsamında yer alan Eşleştirme çalışması yapmış, diğer gruptan da çorapları desenlerine göre çizgili, baklava desenli ve üzerinde üçgen desenleri olan çorap şeklinde sıralamalarını isteyerek çocuklardan Örüntü Oluşturmalarını beklemiştir.Zeliha öğretmen bütünleştirilmiş etkinlik adına müzik etkinliği ile drama etkinliğini ard arda rastgele bir biçimde sunarak çocukların bu etkinlikler karşısında hangisine yoğunlaşmaları gerektiğini fark edememelerine sebep olmuştur.

8-Zeliha öğretmen’in uygulamış olduğu bu durumda bütünleştirilmiş etkinliklerle ilgili ne söylenebilir?

A) Bütünleştirilmiş etkinlikler okul öncesine uygun değildir.

B) Bütünleştirilmiş etkinliklerde uygun geçişler önemlidir.

C) Bu etkinlikleri planlarken sıralama söz konusu değildir.

D) Bütünleştirilmiş etkinliklerde amaç zamandan tasarruf etmektir.

E) Bu gibi etkinliklerde çocuklar sıkılmadan daha çabuk öğrenmektedirler.

8. Sorunun Cevabı : B

Zeliha öğretmen’in uygulamış olduğu müzik ve drama etkinliğinde bütünleştirme yöntemi kullanması olağan bir durum fakat bu etkinliklerde planlı bir geçiş olması gerekmektedir. Zeliha öğretmen rastgele bir tutum sergiyerek öğrencilerinin etkinliklerin farkına varamamasına neden olmuştur.Bütünleştirilmiş etkinlikler rastgele farklı etkinliklere yer vermek olarak algılanmamalıdır.

9- Üniversitede sınava giren Yıldız ilk soruda kendisinden okul öncesi etkinlik çeşitlerini sayması istenmiştir. Bazı etkinliklerin isimlerini unutup okul öncesinde 8 etkinlik çeşiti olduğunu yazan Yıldız kaç etkinlik çeşitini böylelikle unutmuştur?

A) 4

B) 1

C) 3

D) 2

E) 0

9. Sorunun Cevabı : D

Okul öncesi etkinlik çeşitlerine bakılacak olursa Türkçe, Drama, Sanat,Müzik, Hareket,Oyun,Fen, Alan Gezileri,Matematik ve Okuma- Yazmaya Hazırlık olmak üzere toplamda 10 adet etkinlik çeşiti bulunmaktadır.Yıldız dolayısıyla 8 etkinlik çeşiti yazarak 2 etkinliğin adını unutmuştur.10- Aşağıda numaralı olarak verilmiş olan ifadelerden hangisi ya da hangileri okul öncesinde etkinlik zamanında uygulanan etkinlik çeşitlerinin uygulanma şekilleri arasında gösterilebilmektedir?

I- Bütünleştirilmiş etkinlikler şeklinde.

II- Tüm etkinliklerin ard arda uygulanması şeklinde.

III- Tek bir etkinliğin ard arda uygulanması şeklinde.

IV- Bütünleştirilmiş ve tek bir etkinliğin beraber uygulanması şeklinde.

V- Bütünleştirilmiş etkinliklere ara vererek uygulanması şeklinde.

A) I, III ve IV B) II ve V C) I ve IV D) III ve V E) IV ve V

10. Sorunun Cevabı : A

Etkinlik zamanlarında uygulanan etkinlik çeşitlerinin uygulanma aşamalarına bakılcak olursa, etkinlikleri bütünleştirilmiş etkinlikler olarak, tek bir etkinliğin ard arda uygulanması şeklinde

ya da bütünleştirilmiş ve tek bir etkinliğin beraber uygulanması şeklinde uygulamak mümkün olmaktadır.11- Günlük eğitim akışı içerisinde yer alan etkinlikleri inceleyen Eser öğretmen aşağıda yer verilmiş olan numaralı ifadelerden hangisi ya da hangilerinin bu kapsamda yer aldığını görmüştür?

I-Güne başlama zamanı

II- Oyun zamanı

III- Günü değerlendirme zamanı

IV- Etkinlik zamanı

V- Aile değerlendirme formu

A) I ve II B)I,II,III ve IV C)III ve IV D) II ve V E) Hepsi

11. Sorunun Cevabı : B

Günlük eğitim akışı içerisinde yer alan etkinliklere bakıldığında, Güne başlama zamanı, Oyun zamanı, Etkinlik zamanı ve Günü değerlendirme zamanı yer almaktadır. Fakat Aile değerlendirme formu bu kapsamda yer almamaktadır.

12- Aşağıdaki verilmiş olan numaralı ifadelerden hangisi ya da hangileri ilköğretime hazırlık çalışmaları kapsamında yer verilebilecek etkinlikleri kapsamaktadır?

I- Toplama- çıkarma ile ilgili etkinlikler

II- Okuma etkinlikleri

III- Konuşma etkinlikleri

IV- Alfabetik etkinlikler

V- Ses çalışmaları

A) II ve II B) I ve IV C) II,III,IV ve V D) IV ve V E) Yalnız I

12.Sorunun Cevabı : C

İlköğretime hazırlık çalışmaları kapsamında dil yeterliliği için yapılabilecek etkinlikler arasında Toplama-çıkarma ilgili etkinlikler dil yeterliliği için değil, matematik için yapılacak etkinlikler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla doğru yanıtımız C seçeneğidir.13- İlköğretimde hazır bulunuşluğu etkileyen bazı etmenler bulunmaktadır. Okula yeni başlayacak olan Hamdi’nin annesi bu konuda endişe etmektedir.Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi İlköğretimde hazır bulunuşluğu etkileyen etmenler arasında yer almamaktadır?

A) Fiziksel etmenler

B) Zihinsel etmenler

C) Sosyal ve çevresel etmenler

D) Duygusal etmenler

E) Kültürel etmenler

13. Sorunun Cevabı : E

Okula hazır olarak başlama hem çocuk için hem de ailesi için oldukça önemli ve kritik bir durumdur.İlköğretimde hazır bulunuşluğu etkileyen etmenler arasında da fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve çevresel etmenler yer alırken, kültürel etmenler bu bağlamda yer almamaktadır.

14- Okul öncesi öğretmeni olan Aysun hanım proğramı oluştururken farklı yaklaşım ve modelleri temel alarak bir proğram oluşturmaya karar vermiştir.Aysun hanım’ın proğramı oluştururken göz önünde bulundurmuş olduğu durum 2013’ de güncellenmiş olan okul öncesi proğramının hangi özelliğini varsaydığını göstermektedir?

A) Proğram Esnektir.

B) Proğram Sarmaldır.

C) Proğram Dengelidir.

D) Proğram Eklektiktir.

E) Proğram Oyun Temellidir.

14. Sorunun Cevabı : D

Aysun hanım’ın proğramı oluştururken göz önünde bulundurmuş olduğu nokta, proğramın eklektik olmasıdır. 2013’ de güncellenmiş olan okul öncesi proğramının özelliği arasında bulunan eklektik bir proğram, farklı yaklaşım ve modellerin temel alınarak oluşturulduğu bir proğram olup, Head Start gibi yaklaşımların proğramlarda etkin olması bu duruma örnek olarak gösterilmektedir.15- 2006 okul öncesi proğramında birlikte olan bu alanlar 2013 yılında birbirinden ayrılmış olarak görülmektedir. Adından bahsedilen bu alanlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Bilişsel alan ve dil alanı

B) Psikomotor alan- Bilişsel alan

C) Sosyal – duygusal alan ve Özbakım becerileri

D) Bilişsel alan – Sosyal – duygusal alan

E) Dil alanı – Psikomotor alan

15. Sorunun Cevabı : A

2006 okul öncesi proğramında birlikte olan bilişsel alan ve dil alanı 2013 yılında birbirinden ayrılmış olarak görülmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.