KARDEŞİNDEN DOLAYI MEMURA TANINAN HAKLAR

20.04.2019

Devlet memurlarına, kardeşlerinden dolayı da bazı haklar tanınmış bulunmaktadır.

Devlet memurlarına, kardeşlerinden dolayı da bazı haklar tanınmış bulunmaktadır. Kardeşiyle ilgili bazı durumların varlığı halinde memurlar izin kullanabilmekte ve yer değiştirebilmektedirler. Kardeşten dolayı başka yere atanma Memurun, kardeşinin sağlık durumunu gerekçe göstererek, kurumunun başka yerlerdeki kadrolarına naklen atanma hakkı vardır. Devlet memuru; hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen kardeşinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşunda eğitim ve öğretim yapacağının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, memurun talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşunun bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunun durumuna uygun boş bir kadrosun ataması zorunludur. Öte yandan, zorunlu yer değiştirmeye tabi memur, yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının memurun görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığını veya memurun mevcut görev yerinin söz konusu kardeşinin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi durumunda, memurun bulunduğu yerdeki görev süresi dolmadan yer değiştirme talebinde bulunabilir. Kardeşten dolayı refakat izni Devlet memurunun, kardeşinden dolayı refakat izni kullanma hakkı vardır. Refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek şekilde ağır bir kaza geçiren veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunan kardeşinden dolayı, memura talebi üzerine refakat izni verilir. Memurun, kardeşi hakkında düzenlenen ve refakat izni verilebilmesi için gerekli bilgileri içeren sağlık kurulu raporunu, izin talebiyle kurumuna ibraz etmesi durumunda, kurumu tarafından bu iznin verilmesi zorunludur. En çok üç ay süre ile verilen refakat izni, gerekli görülmesi hâlinde aynı koşullarda üç ay daha uzatılabilir. Memur, aynı kardeşinin aynı hastalığından dolayı en çok 6 ay refakat izni kullanabilir. Aynı kardeşinin başka bir hastalığından dolayı ya da başka bir kardeşinin hastalığından dolayı memur yeniden refakat izni alabilir Memurun kurumu; kardeşinin medeni durumunu, kardeşinin cinsiyetini, kardeşinin işini, kardeşinin yaşını, kardeşinin bulunduğu yeri, kardeşine bakmakla yükümlü olmamasını, kardeşine refakat edebilecek başka kişilerin varlığı gibi gerekçeler ileri sürerek memura refakat izni vermemezlik edemez. Ancak, memurun refakat izni talebine konu kardeşi için aynı tarihte başka bir memur refakat izni kullanıyorsa, memurun refakat izni talebi kabul edilmez. Diğer memur refakat iznini sonlandırırsa, memura refakat izni verilir. Kardeşten dolayı aylıksız izin Devlet memurunun, kardeşinden dolayı aylıksız izin kullanma hakkı vardır. Kardeşinden dolayı aylık ve özlük hakları korunarak 6 ay refakat izni kullanan memur, refakat izni bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şatıyla 18 aya kadar aylıksız izin talep edebilir. Kardeşten dolayı mazeret izni Devlet memurunun, kardeşinden dolayı mazeret izin kullanma hakkı vardır. Kardeşi ölen memur, istemesi halinde 7 güne kadar mazeret izni kullanabilir. Memurun talep etmesi durumunda bu iznin verilmesi zorunludur. Öte yandan, kardeşinin evlenmesinden dolayı memura mazeret izni verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, kardeşi evlendiği için mazeret izni isteyen memura, yetkili amirlerinin takdiriyle (yıl içerisinde en çok 10 gün süre ile verilmesi mümkün olan ve zorunlu hallerde yıllık izinden düşülmek kaydıyla 10 gün daha verilebilen mazeret izni kapsamında) mazeret izni verilmesi mümkün olabilir.

 

Kaynak : MEB Personel

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.