Okul Öncesi Eğitime Giriş Test 2

29.03.2019
297

Bu soruların tüm hakları okuloncesihaber.com’ a  aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu soruların alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

1.Okul öncesi eğitimin amaçları arasında yer almakta
olan olan bu amaca uygun hareket eden Ensar bey çocukların duyu organlarını
eğitmek ve çevreye olan duyarlılığını artırmayı amaçlamış bir öğretmendir.

1-Aşağıdakilerden hangisi Ensar betin edinmiş olduğu bu amaca uygundur?

A) Gelişimsel

B) İşbirlikli

C) Toplumsal

D) Eğitici

E) Rastlantısal

2-Aşağıda numaralı alanlarda anaokulu ve kreş arasındaki farklardan birkaçı verilmiş olup
hangisi ya da hangilerinde yanlış bir ifadeden söz edilmiştir?

I- Anaokulları oyun ağırlıklı eğitim üzerine
kuruludur.

II- Anaokullarında çocukları ilköğretime hazırlamak
hedeflenmiştir.

III- Kreş 3-6 yaş arasındaki çocuklara hitap
etmektedir.

IV- Anaokulları Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır.

V-Anaokulu 0-3 yaş arasındaki çocuklara hitap
etmektedir.

A) IV ve V    B) III ve V         C) I ve II             D) III ve IV                           E) I ve III
            

3-Aşağıda verilmiş olan numaralı alanlardan hangisi ya da hangileri okul öncesi
eğitimin amaçları arasında yer almamaktadır?

I- Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak.

II- İlköğretime hazırlamak.

III- Şartları tüm çocuklar için uygun olan bir
eğitim ortamı oluşturmak.

IV- Çocukların bedensel, zihinsel ve birçok yönden
gelişimlerini desteklemek.

V-  Özbakım
becerilerini de kazanmalarını sağlayarak ilköğretime hazırlamak.

A) I ve II                 B) I ve IV             C)Yalnız III                
D) III ve V              E) Hiçbiri4-Sude’nin bu dönem içerisinde yaşamış olduğu en büyük sorunlardan birisi de
dengesiz tutumlar sergilemesi, kararsız ve isyankar bir evreden geçiyor
olmasıdır. Serkeşlik evresi olarak nitelendirilen bu evreye çocuklarda
genellikle hangi yaş dönemi içerisinde rastlanılmaktadır?

A) 0-1 yaş

B) 2,5 – 3 yaş

C) 1,5 -2 yaş

D) 3- 6 yaş

E) 3-5 yaş

5-Okul ve ailenin işbirliği sonucunda kazanılan pek çok yarar olmakla beraber
proğramı oluştururken ailenin görüş ve önerilerinden yararlanarak daha kolay
bir proğram hazırlayabilme ve planda iş bölümlerine yer vererek işlerin belirli
bir düzende yapılmasını sağlamak gibi faktörler düşünüldüğünde okul aile
işbirliğinin kim için sağlamış olduğu yarardan söz edilmiş olunmaktadır?

A) Çocuk açısından

B) Kurum açısından

C) Öğretmen açısından

D) Aile açısından

E) Proğram açısından

6-Aşağıda okul öncesi eğitiminin tarihsel gelişimi ile ilgili verilmiş olab
bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlış olmaktadır?

I- Okul öncesi eğitime ilk kez Eflatun “Protogoras”
adlı eserinde değinmiştir.

II- Almanya’ da ilk anaokulunu açan kişi Frobel’dir.

III- Çocuk Bahçesi Almanya’da açılan ilk
anaokuludur.

IV- Roma’da açılan “Çocuk Evi” Frobel’e aittir.

V- İtalya okul öncesi eğitimin ilk geliştiği
ülkelerden birisi olmaktadır.

A) IV ve V              B) I ve III              C) III ve V          D) Yalnız IV                 E) I ve I7-Okul öncesi eğitimde uzaktan eğitim ile kitle iletişim araçlarıyla yapılan eğitim modeli içerisinde
aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yer almaktadır?

I- Televizyon ile Eğitim

II- Aylık Dergiler

III- Video ile Anne – Baba Eğitimi

IV- Web Sayfaları ile Eğitim

V- Oyun Yoluyla Eğitim

A)  II ve III           B) I,II,III ve  IV      
C) III ve IV             D) III, IV ve V         E) II ve V

8- Zahide öğretmen o gün sınıfa çeşitli turşu
kavanozları, saksılar, toprak ,çeşitli büyüklükte ve çeşitlilikte yapraklarla
gelmiş ve sınıfın …………………….. merkezine yerleştirmiştir.
Buradaki materyaller göz önüne alınarak 
Zahide öğretmenin bu materyalleri sınıfın öğrenme merkezlerinden   hangisine yerleştirmesi beklenmektedir?

A) Blok Merkezi

B) Sanat Merkezi

C) Müzik Merkezi

D) Fen Merkezi

E) Dramatik Oyun Merkezi

9- Aşağıdaki doğumu izleyen ilk yıl ile
ilgili verilmiş olan ifadelerden hangisi yanlış bir ifade olmaktadır?

A) Bir haftalık yeni doğan
annesinin sesini ayırt edebilmektedir.

B) Bebeğin ilk sosyal
davranışı gülümsemedir.

C) İlk anlamlı sözcükler
ilk yaşın sonuna doğru söylenebilmektedir.

D)  Refleksler bebeğin çevredeki objelerle
etkileşim kurmasımda yardımcı olmaktadır.

E) Refleksler bebeğin
gelişimi tamamlanıncaya kadar sürmektedir.Artık materyallerle bir
etkinlik çıkarma adı altında Sultan öğretmen öğrencilerine çeşitli
etkinliklerden artmış olan kartonlardan sınıfla birlikte 3 adet  şapka yaptırmış ve çocuklara sırası ile
hergün evlerine giderken vereceğini ertesi gün diğer arkadaşının da
faydalanması için şapkayı unutmamalarını ve ayrıca özenle korumalarını
söylemiştir.

10-Sultan öğretmen yapmuş olduğu bu
etkinlikle okul öncesi dönemde kazanılması gereken sosyal davranışlardan öncelikli
olarak
aşağıda verilenlerden hangisi ile ilgili bir çalışma yapmıştır?

A) Alınan kararlara
katılma

B) Sorumluluk Kazanma

C) İşbirliği Yapma

D) Kurallara Uyma

E) Paylaşma

*
Bu kuramcılar hayvan davranışlarını inceleyerek insan davranışlarına
ulaşabilirler.

*
Onlara göre öğrenme çevresel koşullar tarafından gerçekleşmektedir.

*
Sadece gözlenebilen davranışlar öğrenme olarak kabul görmektedir.

11-Yukarıda
birkaç özelliği verilmiş olan kuramın aşağıdaki kuramlardan hangisinin
özelliklerine karşılık geldiği söylenebilmektedir?

A) İnsancıl Kuram

B) Bilişsel Öğrenme
Kuramı

C) Yapılandırmacı
Yaklaşım Kuramı

D) Bilişsel Kuram

E) Davranışçı Kuram

12-
Ekolojik kuramın öncüsü olan Bronfenbrenner ‘ e göre insanın varoluşu büyük
ölçüde içinde bulunduğu sistemlerden etkilenmektedir. İletişim kuran ve
birbirini etkileyen  ancak ve ancak insan
topluluklarıdır.

Buradan hareketle
bireylin sürekli yakın ilişki içerisinde olduğu sosyal çevreyi belirleyen etmen
Bronfenbrenner’in ekolojik sistemler kuramı ile ilgili verilenlerden hangisi
ile bağdaştırılabilinmektedir?

A) Mikrosistem

B) Mezosistem

C) Kronosistem

D) Egzosistem

E) Makrosistem13-
Bir kreşe yazılan 2 yaşındaki Öykü okul öncesi dönemde çocuklarda bulunması
gereken temel alışkanlıklar’dan birini henüz daha kazanamamış durumdadır.
Aşağdakilerden
hangisi ya da hangileri okul öncesi dönemde kazandırılması gereken temel
alışkanlıklar arasında yer almamaktadır?

I-  Yemek yeme

II- Tuvalet ve temizlik

III-Uyku

IV- Etkinliklere
katılma

V- Sorumluluk alabilme

A) I ve IV                B) II ve III             C) I ve V               D) III ve V            E) IV ve V

14-Filiz öğretmen sınıfında istenilen
bir davranışı destekleyerek öğrencilerine kazandırmak istemektedir.Burada
ailenin desteğinede ihtiyaç duyar ve 
Filiz öğretmenin aşağıda numaralandırılmış olan cümlelerden  hangisi ya da hangileri öğrencilerine istendik
davranışı destekleyerek kazandırmaya yönelik sergilediği olumlu tutumlar
arasında gösterilebilir?

I- Beslenme saatinde
ellerini yıkamadan masaya gelen Nadir’e pasaklı pis!eller yıkansın demesi.

II- Bahçede yapılan fen
etkinliği sonrası Eser’in elindeki poşeti yere atması üzerine seni tembel!
diye  hitap etmesi

III- Sınıfta dağıttığı
blokları toplamak istemeyen Ece’ye yapacakları en sevdiği etkinlik için sınıfın
toplu olmasına ihtiyaç duyduklarını anlatması.

IV- Oyun odasında sırasını
beklemeden kaydıraktan kayan Nazlı’ya sırasını beklemediği için seni yaramaz!
diye hitap ederek ceza vermesi.

V- Ahmet’i sınıfa hep
ayakkabıları ile girerken görünce sınıf içerisinde batan yerleri gösterip
etkinlik için yere oturmaları gerektiğini, fakat oturmak için yerin zeminin
yeteri kadar temiz olmadığını söylemesi ve Ahmet’i o günden sonra sınıfa
girerken sınıf için ayrı alınmış olan ayakkabısını giymeye ikna etmesi.

A) III ve V

B) I,II ve IV

C) IV ve V

D) Yalnız III

E) Hiçbiri

15- Buradan hareketle Merve ve Seda’nın
bu düşünceleri hangi kavramla açıklanmaktadır?

A) Korunum

B) Yapaycılık
(artifikalizm)

C)  Benmerkezcilik

D)  Tek Yönlü Düşünme

E)   Geçişlilik    

Soruların tamamı Eğitimci Yazar ÖZGE ALPKAYA tarafından yazılmıştır.


YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.