Okul Öncesi Eğitime Giriş Test 2(ÇÖZÜMÜ)

29.03.2019
275

1.Sorunun Cevabı : D

Okul öncesi eğitimin amaçları arasında yer almakta
olan Eğitici amaçlarda ilk dikkat edilen nokta çocukların duyu organlarını
eğitmek ve çevreye olan duyarlılığını artırmak olmaktadır. Dolayısıyla Ensar
bey’de eğitimde eğitici amaçlara daha fazla ağırlık vermiştir.

2.Sorunun Cevabı : B

Anaokulu ve kreş arasındaki ayrımdan söz edilecek
olursa, anaokulları 3-6 yaş arası çocukların eğitimini kapsarken, kreş daha çok
çalışan annenlerin bakıcı niyetine bırakmış olduğu bundan dolayıda 0-3 yaş
arası çocuklara da açık olan bir kurum olup III.ve V. ‘de yer alan ifadelerde
yaş sınırlaması bakımından hataya yer verilmiştir.

3.
Sorunun Cevabı : E

Okul öncesi eğitiminin amaçlarını göz önünde
bulundurduğumuzda çocukları ilköğretime hazırlamak, şartları tüm çocuklar için
uygun olan bir eğitim ortamı oluşturmak, çocukların bedensel, zihinsel ve
birçok yönden gelişimlerini desteklemek, özbakım becerilerini de kazanmalarını
sağlayarak ilköğretime hazırlamak ve Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
yer almakta olup, verilmiş numaralı alanların hepsi bu durumda doğru olmakta
okul öncesi eğitiminin amaçları arasında yer almayan numaralı alan
bulunmamaktadır.

 4.Sorunun Cevabı : B

Serkeşlik evresi bir diğer adıyla negativizm olarak
adlandırılmakla beraber genellikle yaşamın 2,5- 3 yaşlarında görülmetedir.
Çocuklar genellikle 2,5 yaş civarında bu evrenin özelliklerini sergilemekte
söylenenin tersini yapmak için ısrar etmekte, birileri tarafından yapması
gereken iş kısıtlandığında isyan ederek yardım ile değil kendisi tek başına yapmak
istemektedir.

5.Sorunun Cevabı : C

Okul ve ailenin işbirliği sonucunda kazanılan pek
çok yarar olmakla beraber proğramı oluştururken ailenin görüş ve önerilerinden
yararlanarak daha kolay bir proğram hazırlayabilme ve planda iş bölümlerine yer
vererek işlerin belirli bir düzende yapılmasını sağlamak gibi faktörler göz
önüne alındığında okul aile işbirliğinin öğretmene plan ve proğram
hazırlamadaki sağladığı yarardan söz etmek mümkün olmaktadır.

 6.Sorunun Cevabı : D

Roma’da açılan “Çocuk Evi” Frobel’e ait olmamakta
Maria Montessori’ye ait olmakla beraber, Almanya’ da ilk anaokulunu açan kişi
Frobel olup, okulun ismi ise “Çocuk Bahçesi” ‘dir. Diğer numaralı alanlarda
verilen ifadeler doğru olmakta Yalnız IV. ifade de hata bulunmaktadır.

7.
Sorunun Cevabı : B

Okul öncesi eğitimde uzaktan eğitim ile  kitle iletişim araçlarıyla yapılan eğitim
modeli içerisinde Web Sayfaları ile Eğitim, Video ile Anne – Baba Eğitimi,
Aylık Dergiler ve Televizyon ile Eğitim yer almakta olup, Oyun Yoluyla Eğitim
kitle iletişim araçlarıyla yapılan eğitim modeli içerisinde ve uzaktan eğitim
ile yapılmakta olan eğitimi kapsamamaktadır.

 8.
Sorunun Cevabı : D

Zahide öğretmen getirmiş olduğu, kavanozları, saksılar, toprak ,çeşitli
büyüklükte ve çeşitlilikte yaprakları fen merkezine yerleştirmiş yapılacak olan
deneyler için hazırlık aşamalarına başlamıştır. Fen merkezinde bulunan turşu
kavonazlarını inceleyen çocuklarla daha sonra sirke ile turşu yapmışlar ,
yaprakları inceleyip, toprak ile de çiçek fidesi dikmişlerdir.

9.Sorunun Cevabı : E

Doğumu izleyen ilk yıl ile
ilgili verilmiş olan ifadelerden refleksler bebeğin gelişimi tamamlanıncaya
kadar sürmektedir, ifadesi yanlış bir ifade olmakla beraber yenidoğanda
reflekler  genellikle üçüncü ayda
egemenliğini azaltmakta hatta bazıları da kaybolmaktadır.

10. Sorunun Cevabı : B

Sultan öğretmenin şapkayı
çocuklara sırası ile hergün evlerine giderken vereceğini ertesi gün diğer
arkadaşının da faydalanması için şapkayı unutmamalarını ve ayrıca özenle
korumalarını söylemesi onların o şapkayı eve gittiklerinde özenle korumalarına
ve ertesi günde okula getirmesi gereken önemli bir ürün olarak görmelerini
sağlamış olup, burada çocuklara öncelikli olarak sorumluluk alma bilincini
kazandırılmaya çalışılmıştır denilebilmektedir.

11.Sorunun Cevabı : E

Davranışçı kuramcılar
genel olarak öğrenmeyi çevresel koşullara bağlamışlardır. Organizmanın
içerisinde olup bitenlerin görülemeyeceğini savunurlar. Dışsaş süreçler
öğrenmede önemli yer tutmaktadır. Temsilcilerinden babası olarak bilinen kuramcı
Watson olup, yapısalcı kurama tepki olarak doğmuştur. Bu yaklaşım insanın ne
hissettiği ile ilgilenmeyip davranışları ile ilgilenmektedir. Watson John
Locke’un boş levha görüşünden etkilenmiştir.

12.Sorunun Cevabı : A

Mikrosistem yakın çevreyi ele almakla birlikte
bireyin gelişiminde büyük paya sahiptir. Okulu , aileyi ve arkadaş gruplarını
kapsaması adına önemi oldukça büyüktür. Bir diğer adı ile yakın çevre olarak
adlandırılan mikrosistemde çevre ve akranlar ile etkileşim bu sistemin
içerisinde yer almaktadır

13.Sorunun Cevabı : E

14. Sorunun Cevabı : A

 Filiz öğretmenin sınıfta dağıttığı blokları
toplamak istemeyen Ece’ye yapacakları en sevdiği etkinlik için sınıfın toplu
olmasına ihtiyaç duyduklarını anlatması ile Ece’yi o etkinliği yapmadan önce
ihtiyaç duydukları şeylerden birisininde önce sınıfı toplamak olduğunu
düşündürmesi üzerine Ece yapacakları etkinliği düşünerek sınıfı toplamaya
başlayacaktır. Ahmet’i sınıfa hep ayakkabıları ile girerken görünce sınıf
içerisinde batan yerleri gösterip etkinlik için yere oturmaları gerektiğini,
fakat oturmak için yerin zeminin yeteri kadar temiz olmadığını söylemesi
üzerine Ahmet sevdiği bir etkinlikten mahrum kalacaklarını düşünerek artık
sınıfa girerken sınıf ayakkabısını giymeyi her durumda kabul edecektir.

15. Sorunun Cevabı : B

Yapaycılık doğa olayları
üzerine geçer.Yapaycılık doğa olaylarının arkasında bir nevi insani özelik
bulmaktır. Piaget’ e göre yapaycılık çocukların mantıklı
düşünebilme yetisine sahip olmadıklarının doğal bir sonucudur. Burada da
Merve’nin göllerin birileri tarafından kazılan çukurlara su doldurulması
yoluyla oluştuğunu düşünmesi doğa olaylarının arkasında insani özellik olduğunu
vurgulama, Seda’da güneşi birilerinin kibritle tutuşturarak yaktığını düşünmesi
ile yapaycılık kavramına yer vermektedir.


YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.