Okul Öncesi Öğretmenliği ÖABT 75 Soruluk Deneme Sınavı 4

11.05.2019
4

1-Ailenin tek çocuğu olan Zahide’nin annesi kızının başına bir şey gelir diye adeta üzerine titremektedir. Çoğu şeyi Zahide’nin yerine kendisi yapmakta bu durumda ilerleyen dönemlerde Zahide’de öz güven sorunlarına ve bağımlı bir kişilik yapısı geliştirmesine neden olmuştur. Bu durumda ailenin uygulamış olduğu anne baba tutumu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Mükemmelliyetçi tutum
B) Aşırı koruyucu tutum
C) Demokratik tutum
D) İlgisiz tutum
E) Otoriter tutum

I-Aile içi şiddete maruz kalan Ezgi’nin yaşamış olduğu travma.
II-Ece’nin yaşamış olduğu deprem sonucu geçirmiş olduğu travma.
III- Ali’nin üzerine kaynar su dökülmesi ile geçirdiği travma.
IV- Geçirdiği ev yangını sonucu travma yaşayan Eda.
V- Toprak kayması sonucu travma yaşayan Çınar.
2-Yukarıda verilen numaralı cümlelerde bahsedilen travmaların çeşidine bakılacak olursa hangi ya da hangileri insan eliyle oluşan travmatik yaşantılar arasında yer almaktadır?
A) IV ve V
B) I ve III
C) III ve V
D) II ve IV
E) I, III ve IV

3-Çocukların yaşadıkları travmatik durumlardan travmaya sebep olabilecek duruma maruz kalma süresi ve doğrudan maruz kalma gibi etmenler etkili olabilmektedir.Aşağıda verilmiş olan seçeneklerde yer alan örneklerden hangisi bu iki travmatik duruma sebep olabilecek etmenlerin dışında kalmaktadır?
A) Geçirilen iş kazasına yakından şahit olma.
B) Uzun süre asansörde mahsur kalıp kurtarılmayı bekleme.
C) Defne’nin trafik kazasında yakınlarını kaybetmesi.
D) Ali’nin yaşamış olduğu travmatik vakadan hemen sonra arkadaşlarının ona destek olması.
E) Betonların arasında kalan Tuğçenin kurtarılmayı beklerken korkması.I-Karbonhidrat çeşitleri arasında yer almakla birlikte sadece bitkilerde depo besin maddesi olarak kullanılmaktadır.
II- En basit karbonhidrat yani şeker konumundadır.
III- Su da erimeyip bitkilerdeki çok sayıda bulunan glikoz moleküllerinin birleşmesi sonucunda oluşmaktadırlar.
4-Yukarıdaki sözü edilen karbonhidat çeşitleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Selüloz- Nişasta- Glikojen
B) Glikojen- Nişasta- Glikoz
C) Glikoz- Selüloz- Nişasta
D) Nişasta- Glikoz- Selüloz
E) Nişasta- Glikojen- Selüloz

5-Emir sabah okula gelirken bahçeden istediği çiçeği koparması isteğine annesi karşı çıkıp izin vermemiştir. O gün okulda kahvaltı saatinde tabağına yumurta koyulan Emir masaya oturmayı reddetmekte o yumurta o tabaktan alınmazsa masaya oturmayacağını söyleyerek direnmektedir. Sabah yaşanan durumdan haberdar olan öğretmeninin Emir’e yaklaşım tarzı şeceneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Annen yumurta yediğini söylemişti sen sadece okulda böyle davranıyorsun!
B) Yumurtayı tabağından bugünlük alıyorum.
C) Emir istediğin şekilde davranabilirsin şu an seninle ilgilenmiyorum
D) Tabağını bitirmeden giden sınıfa giremez.
E) İstersen yumurtayı ortadan ikiye bölüp tabağına besleyici bir çiçek oluşturabiliriz ne dersin?

Üniversitede okuyan Oya ve Neşe anne çocuk beslenmesi dersi için bir sunu hazırlama adına bir araya gelirler.Oya ilk önce besin öğelerini gruplandırarak başlamak istemektedir. Neşe’den besin öğelerini söylemesini istediğinde Neşe sırası ile besin öğelerini tam olarak ancak birkaç deneme sonrasında saymıştır.
6-Neşe’nin doğru olarak saymış olduğu besin öğeleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Mineral- protein – vitamin- yağ
B) Protein – vitamin- mineral- karbohidrat-yağ -su
C) Protein – mineral- karbonhidrat
D) Yağ – su – vitamin
E) Karbonhidrat- yağ- su

Patates kızartması yapan Buse ocaktaki tavanın aniden ayağına dökülmesi ile kızgın yağı tüm bacaklarında hisseder. Buse hemen en yakın sağlık kuruluşuna götürülür ve yanık bölgesine bakıldığında zamanla siyah ve kahvrengi renge dönen bir yanık görülmekte, doktorunda söylemi üzerine derinin tüm tabakaları etkilenmiştir.
7-Yukarıda bahsedilmiş olan Buse’nin geçirmiş olduğu kaza’da yanığın derecesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) İkinci derece yanık
B) Anlık yanık vakası
C) Üçüncü derece yanık
D) Ağır yanık vakası
E) Birinci derece yanıkAyhan’ın yakalanmış olduğu çocukluk çağında görülen bu hastalık aynı zamanda erişkinlerde de görülebilmektedir. Direk temas yoluyla ya da tükürükle bulaşabilen 15 yaş altı çocuklarda sıklıkla görülen bir akut enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık sebebiyle ağız açıldığı zaman ağrı yapmakta ve şişlik 5-10 gün arası sürmektedir.
8-Ayhan’ın geçirmekte olduğu bulaşıcı hastalık aşağıdakilerden hangisi olmaktadır?
A) Su çiçeği
B)Kızamık
C) Kızamıkçık
D) Beşinci hastalık
E) Kabakulak

9- Doğumdan sonraki ilk altı hafta olarak bilinen bu dönemde anne gerek fizyolojik gerekse psikolojik eski haline dönmektedir.Rahim her geçen gün küçülmekte ve prolaktin hormonu etkisi ile süt salgısı başlamaktadır. Bahsi geçen dönem hangi seçenekte yer almaktadır?
A) Laktasyon dönemi
B) Fetal dönem
C) Lohusalık dönemi
D) Adölasan dönem
E) Embriyonel dönem

Bülent’in bu durumu sessiz harfleri tekrar ederek başlamış, daha sonra da kelimelerin tekrar edilmesi ile devam etmiştir.Bülent arkadaşları tarafından bu durumun farkına varıldığını anlayınca heyecanlanarak istem dışı kas hareketleri yapmaya başlar.
10- Bülent’in içerisinde bulunduğu alışkanlık bozukluğu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Primer Kekemelik
B) Enürezis
C) Enkoprezis
D) Pika
E) Unutkanlık

Çocuklar bir duruma kırılıp, darılıp ya da kızmışlarsa bu duygusunu da ifade edememişlerse geceleri uykularında bu davranışı sıklıkla göstermektedirler.Bu davranış çocukta ileride bazı sorunlara yol açabilmektedir.Bu durumda çocuklara yatmadan hikayeler okunmalı , onlarla kısa sohbetler yapılıp öyle uykuya dalmaları sağlanmalıdır.
11-Bu durumun nedeni olan alışkanlık bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parmak Emme
B) Diş Gıcırdatma
C) Tırnak Yeme
D) Pika
E) Enürezis

12-Gizem yemek yemeyi adeta reddetmekte , yemek yemeden kaçınmakta ve yediği zamanlar da kusma davranışı göstermektedir.Bedenine karşı da aşırı ilgi göstermekte sürekli ayna karşısında bedenini inceleme davranışı göstermektedir. Gizem’in yakalanmış olduğu bu hastalık aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Pika
B) Anoreksiya Nevroza
C) Yemek Problemleri
D) Bulimia Nevroza
E) Yemek Seçme

13-Freud’un Psiko-Seksüel gelişimi kuramı içerisinde yer alan Fallik döneme denk gelmiş olan bu karmaşada Aslı babasına karşı özel bir sevgiyle yaklaşmaktadır. Aslı bir yandan annesi gibi olmak isterken, diğer yandan da ondan nefret eder. Aslı’nın içerisinde bulunduğu çatışma aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Yaklaşma Çatışması
B) Kaçınma Çatışması
C) Oedipus Karmaşası
D) İğdişlik Korkusu
E) Elektra Karmaşası14-Özge arkadaşları ile oturmuş olduğu cafede çok sevdiği tatlıyı yemek istemekte aynı zamanda da çok kalori içerdiği için yerse kilo alacağından korkmaktadır.Özge’nin bu durumu sırası ile çatışma türlerinden hangisine örnek olarak verilebilmektedir?
A) Kaçınma –Kaçınma Çatışması
B) Yaklaşma – Kaçınma Çatışması
C) Kaçınma –Yaklaşma Çatışması
D) Yaklaşma- Yaklaşma Çatışması
E) Mantığa Bürüme- Kaçınma Çatışması

-Elif hanım öfkelendiği çalışanlarına kızmayıp sinirini eşinden çıkarmak istercesine olmayacak bir durumla ilgili eşine söylenmektedir.
– Seçil annesinden bir şey istersen istediği şeyi aldırabilmek için bebek gibi hareketler sergilemektedir.
15- Yukarıdaki örneklere bakıldığında sırası ile Freud’un savunma mekanizmalarından hangilerine örnek olarak verilmiştir?
A) Mantığa Bürüme- Gerileme
B) Yansıtma- Karşıt Tepki Oluşturma
C) Yer-Yön Değiştirme- Gerileme
D) Ödünleme- Bastırma
E) Yadsıma – Gerileme

Erikson’un kişilik gelişim dönemleri arasında yer alan bu dönemde bebeğin ihtiyaçlarının karşılanması son derece önemlidir.Bu dönemde tutarlılık büyük öneme sahip olduğundan , bebeğe bakan kişininde aynı kişi olmasına dikkat edilmelidir.
16-Yukarıda söz edilen Erikson’un kişilik gelişim dönemi hangi seçenekte yer almaktadır?
A) Üretkenliğe karşı durgunluk
B) Kimliğe karşı kimlik karmaşası
C) Başarıya karşı aşağılık
D) Özerkliğe karşı kuşku ve utanç
E) Temel güvene karşı güvensizlik

17- Üniversitede sınava giren Yıldız ilk soruda kendisinden okul öncesi etkinlik çeşitlerini sayması istenmiştir. Bazı etkinliklerin isimlerini unutup okul öncesinde 8 etkinlik çeşiti olduğunu yazan Yıldız kaç etkinlik çeşitini böylelikle unutmuştur?
A) 4
B) 1
C) 3
D) 2
E) 0

18- Aşağıda numaralı olarak verilmiş olan ifadelerden hangisi ya da hangileri okul öncesinde etkinlik zamanında uygulanan etkinlik çeşitlerinin uygulanma şekilleri arasında gösterilebilmektedir?
I- Bütünleştirilmiş etkinlikler şeklinde.
II- Tüm etkinliklerin ard arda uygulanması şeklinde.
III- Tek bir etkinliğin ard arda uygulanması şeklinde.
IV- Bütünleştirilmiş ve tek bir etkinliğin beraber uygulanması şeklinde.
V- Bütünleştirilmiş etkinliklere ara vererek uygulanması şeklinde.
A) I, III ve IV B) II ve V C) I ve IV D) III ve V E) IV ve V
19- Günlük eğitim akışı içerisinde yer alan etkinlikleri inceleyen Eser öğretmen aşağıda yer verilmiş olan numaralı ifadelerden hangisi ya da hangilerinin bu kapsamda yer aldığını görmüştür?
I-Güne başlama zamanı
II- Oyun zamanı
III- Günü değerlendirme zamanı
IV- Etkinlik zamanı
V- Aile değerlendirme formu
A) I ve II B)I,II,III ve IV C)III ve IV D) II ve V E) Hepsi

20- Aşağıdaki verilmiş olan numaralı ifadelerden hangisi ya da hangileri ilköğretime hazırlık çalışmaları kapsamında yer verilebilecek etkinlikleri kapsamaktadır?
I- Toplama- çıkarma ile ilgili etkinlikler
II- Okuma etkinlikleri
III- Konuşma etkinlikleri
IV- Alfabetik etkinlikler
V- Ses çalışmaları
A) II ve II B) I ve IV C) II,III,IV ve V D) IV ve V E) Yalnız I

– Yapı bakımından çizgili kasa, çalışma bakımından düz kasa benzemektedir.
– Çok çekirdeklidir.
– İstemsiz çalışır.
– Tıpkı bir anne gibidir hiç yorulmaz.
21-Yukarıda bazı özellikleri verilmiş olan kas çeşiti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Düz
B) Oynar
C) Çizgili
D) Hareketsiz
E) Kalp

22- Anatomi dersinde sunum yapan Emel söze hücreler canlıların en küçük yapı taşları olmaları ile birlikte çok küçük yapıda olup göz ile görülmeleri mümkün değildir. Bu hücrelerin bazı özelliklerine bakılacak olursa; diyerek devam etmiş ve hücrelerin bazı özelliklerini aşağıdaki gibi sıralı şekilde saymıştır. Emel’in yapmış olduğu bir hata bulunacak olunursa hangi numaralı alan hücrenin görevleri arasında yer almamaktadır?
I-Enerji üretirler.
II-Kendi moleküllerini sentezlerler.
III-Kendiliğinden organize olmuş şekilde büyüme gösterirler.
IV-Kendilerine çevreden gelen uyarıcılara cevap verirler ve çoğalırlar diyebiliriz.
V- Hücre gövdesinde çekirdek bulunmamasına rağmen organeller bulunmaktadır.
A) I ve III B) III ve V C) Yalnız V D) I ve II E) Hiçbiri

23- İnsan iskeletinde bulunan kemikler arasında gövde kemikleri içerisinde yer alan kemik dışında kalan kemik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemerler
B) Göğüs kemiği
C) Kaburga
D) Bacaklar
E) Omurga
24- Tekerlemeler dört gruba ayrılmış olmakta ve bu gruptaki tekerlemer oyun etkinlikleriyle birleştirilmeli, daha eğlenceli hale getirilmelidir.Adından bahsedilen tekerleme türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Kurallı tekerlemeler
B) Oyun tekerlemeleri
C) Masal tekerlemeleri
D) Sayışmacalar
E) Bağımsız tekerlemeler

25- Sanem’e her gün yatmadan önce mutlaka bir kitap okuyan annesi. O gün kitaplıktan Sanem’in seçmiş olduğu bir kitabı okumaya başlar. Kitap ilerledikçe yorulan Sanem’in annesi daha önce hiç böyle olmadığını düşünür ve kitapta yer alan cümlelerin gereksiz bir şekilde uzatıldığını kızı Sanem’inde o sırada zaten çoktan uyumuş olduğunu farkeder.
Yukarıda geçen olayda Sanem’in annesinin kitap okurken adete yorulup , gereksiz cümleler kurulup anlatımın yalın olmadığını düşünmesi kitapta olması gereken yapı özelliği ve unsurlarından hangisinin göz ardı edildiğini göstermektedir?
A) İç yapı- Karakterler
B) Tema- İç yapı
C) İç yapı- Dil ve anlatım
D) Dış yapı- Dil ve anlatım
E) İç yapı – Konu

26- Üniversite’de okul öncesi dönemde edebiyat dersine katılan Firuze’ye kendisinden proje ödevi olarak okul öncesi dönemine yönelik bir ürün oluşturulması istenir. Firuze bu ürünü oluştururken aşağıda numaralandırılmış olan ifadelerden hangisi ya da hangilerine dikkat etmemelidir?
I- Görselliğe önem verilmelidir.
II- Anlatımda hitap söz konusu olmamalıdır.
III- Yalın bir anlatım yerine, süslü bir anlatım tercih edilmelidir.
IV- Öğretici olmasından ziyade görsellik önemlidir.
V- Kahraman sayısı ne kadar çok olursa üründe o kadar heyacan taşımaktadır.
A) I ve II B) II,III,IV ve V C) II ve III D) IV ve V E) I,III ve V

27- Okul öncesi adına oluşturulacak olan ürünler konularını aşağıda verilmiş olan seçeneklerin hangisinden alırsa yanılgıya düşmüş olunacaktır?
A) Doğa ve hayvanları tanıtan kitaplardan.
B) Toplumsal ilişkileri göz önünde bulunduran kitaplardan.
C) Çocuğun kendisini ve çevresini tanımasına yardımcı olacak nitelikteki kitaplardan
D) Uzak çevrenin bulunduğu farklı mekanlardan.
E) Anlaşılır bir dille yazılmış basit kitaplardan.28- Bilge’nin çok zayıf olduğunu ve adeta kurumuş bir dal gibi incecik kaldığını söyleyen çevresi Bilgeye yapmış oldukları bu benzetme türüne bakılacak olursa aşağıda yer verilmiş olan benzetme türleri arasından hangisini kullanmışlardır?
A) Kişisel Analoji
B) Modifikasyon
C) Sembolik Analoji
D) Analoji
E) Doğrudan Analoji

29-Kızının yap-boz sevdiğini bilen Dursun bey eve kızıyla yaptıkları yap-boz’u her bitirdikleri gün bir yenisini alarak gelmektedir. Dursun bey’in kızında yaratıcılığın gelişmesine yönelik desteklediği araç ve gereçler hangi kapsamda ele alınmaktadır?
A) Sembollerle geliştirilen araç gereçler
B) Açık uçlu araç gereçler
C) Kavram kazandırmaya yönelik araç gereçler
D) Kapalı uçlu araç gereçler
E) Kişisel araç gereçler

…………………… tekniğini ……………………. tekniğinden ayıran en önemli özellik bir nesne ya da düşünce kısmen farklı bir biçime dönüştürülebilirken, tamamen yeni bir üründe ortaya koyulabilmektedir.
30-Yukarıdaki boş bırakılmış alanlara sırası ile aşağıda yer verilmiş olan yaratıcı düşünme tekniklerinden hangisi getirilmelidir?
A) Morfolojik Sentez- Sinektik
B) Metafor- Sinektik
C) Özellik Listeleme- Morfolojik Sentez
D) Morfolojik Sentez- Analoji
E) Özellik Listeleme-Paradoks

31- Kil, su , kum , oyun hamuru, boyalar , tahta bloklar ile oynamaktan oldukça hoşlanan Özlem yaratıcılığı geliştiren araç ve gereçler düşünüldüğünde hangi tür araç ve gereçleri kullanmaktan daha çok hoşlandığı söylenebilir?
A) Kavramsal araç gereçler.
B)Kapalı uçlu araç gereçler
C) Araçsal araç gereçler.
D) Kişisel araç gereçler.
E) Açık uçlu araç gereçler.

32- Azra’nın sınıf içerisinde söylemiş olduğu tekerlemeler ile dil çevikliği kazanması, Mehmet’in bir olayı canlandırırken yapmış olduğu mimik ve beden hareketleri ile dilin unsurlarını kullanmayı öğrenmiş olması, Ceren’in kitap sayfalarını çevirerek küçük kas gelişimine destek sağlaması ve Mahmut’un parmak oyunları ile yapmış olduğu dramatizasyon ‘da hareket etme becerisindeki bazı unsurları kazanmış olması gibi örneklerden yola çıkılarak çocuk edebiyatı ürünlerinin çocukların hangi alandaki gelişimlerine sağladığı faydalardan söz edilmiştir?
A) Dil gelişimi
B) Bilişsel gelişim
C) Fiziksel/Psikomotor gelişim
D) Sosyal/duygusal gelişim
E) Özbakım becerileri33-Aşağıda numaralı olarak verilmiş Dünya’da ve Türkiye’de yer alan eser ve yazar eşleştirmelerinden hangisi ya da hangilerinin doğru bir eşleştirme olduğu söylenebilmektedir?
I-Tefekkür / Recaizade Ekrem
II- Alice Harikalar Diyarında / Lewis Caroll
III-Telemak / Fenelon
IV- Kül Kedisi / Charles Pearault
V- Kaşağı / Ömer Seyfettin
A) I ve II B) III,IV ve V C) Hepsi D) II,III ve V E) Yalnız III

34- Okul öncesi çocuk kitaplarında konusal sınıflamaya gidilmiş anlatılan konulara göre çocuk kitapları ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflamanın içerisine dahil değildir?
A) İçeriğinde doğa ve hayvanları tanıtan kitaplar.
B) Kendini tanımada yardımcı olan kitaplar.
C) Konusunu ağırlıklı olarak soyut kavramların oluşturduğu kitaplar.
D) Basit kavramları içeren kitaplar
E) Konusunu yakın çevreden alan kitaplar.

35- Tekerleme çeşitleri arasında yer alan bu tekerlemede deyimler sıkça kullanılmaktadır. Genellikle bir şeyi okumaya başlamadan önce kullanılan bu tekerleme aşağıda yer verilen tekerleme çeşitleri arasından hangisi ile örtüşmektedir?
A) Masal tekerlemeleri
B) Düşündürücü tekerlemeler
C) Sayışmaca ve oyun tekerlemeleri
D) Bağımsız tekerlemeler
E) Dinlendirici tekerlemeler

36-Çocukların dil, bilişsel ve özbakım gibi pek çok becerilerini desteklemek amacıyla geliştirilmiş ayrıca motor becerilerde belli başlı katkısı olan oyuncakları içermektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun olarak verilen bir oyuncak/materyal çeşitidir?
A) Eğitici oyuncak
B) Artık malzemeden oluşan oyuncak
C) Sembolik oyuncak
D) Kuklalar
E) Sanat etkinlikleri

37- Kadir annesinin çamaşır teline asmış olduğu çorapları görünce onları kısa çorap, uzun çorap , desenli ve desensiz olan çorap olarak ayırmaya başlamıştır.Kadir’in sergilemiş olduğu bu davranış eğitici oyuncak hazırlama aşamalarından hangisine karşılık gelmektedir?
A) Ölçme
B) Sıralama
C) İlişki kurma
D) Eşleştirme
E) Gruplama

Bu kukla çeşiti oynatılırken çocukların çok hoşuna gitmekte olup, bu kukla oynatılırken, ortaya geçirilen çubuk aşağı yukarı hareket ettirilir ve kukla içeri girip çıkma görüntüsü oluşturur böylece çocukta kuklanın bu hareketini yeni bir şeyler eklemesi ile sürekli heyacanını taze tutmuş olmaktadır.
38-Yukarıda özelliği verilmiş olan kukla çeşiti aşağıda hangi seçenekte yer almaktadır?
A) Kaşık kukla
B) Parmak kuklası
C) İp kukla
D) Gölge kukla
E) Utangaç kukla

39-Okul öncesinde materyal geliştirme dersi için bir materyal hazırlamaya başlayan Eylül’ün materyal hazırlama aşamalarında dikkat etmesi gereken unsurlar arasına aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri dahil edilmektedir?
I- Çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmalıdır.
II- Sade ve anlaşılır olmalıdır.
III-Dikkat çekici olmamalıdır.
IV- Sağlam ve dayanıklı olmalıdır.
V- İleriki yaşlarda da oynayabileceği bir materyal olmalıdır.
A) I,II ve IV B) I ve V C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V
Ayşegül arkadaşlarının ona almış olduğu peluş ayıcığıyla oynarken ilk önce onun ceketindeki düğmeleri iliklemeye başlamış, bir müddet sonrada onunla sohbet etmiş ve ardından da onu alıp başka bir yere fırlatmıştır.
40-Yukarıda Ayşegül’ün dolgu oyuncağa uygulamış olduğu davranışlar ne ile açıklanırsa yanlış bir kanıya varılmıştır olunmaktadır?
A) Düğme ilikleme ile manüplatif becerileri gelişmiştir.
B) Fırlatma ile o an duyduğu öfkeyi dile getirmiş, empati kurmuştur.
C) Dolgu oyuncakları stres topu gibi kullanmayı öğrenmiştir.
D) Sohbet ederek dili kullanım becerilerini geliştirmiştir.
E) Sorumluluklarını öğrenmiştir.

41- Anne ve babasına o gün okulda yapmış olduğu resmi göstermeye çalışan Zeynep yoğun uğraş sonrasında annesinin ve babasının yapmış olduğu resme bakmalarını sağlamıştır. Aferin deyip geçen babası yarın için malzemeye ihtiyacı olup olmadığını sorarak Zeynep’ e resmini geri vermiştir. Bu duruma üzülen Zeynep bir sonraki günlerde yaptığı resimlerine hiç özen göstermemeye başlamıştır.
Zeynep’in anne ve babasının göstermiş olduğu tutum aşağıdaki anne baba tutumlarından hangisini ifade etmektedir?
A) Hoşgörülü Tutum
B) Demokratik Tutum
C) İlgisiz Tutum
D) Mükemmelliyetçi Tutum
E) Bakıcı Tutum

I-Sınıf içerisinde kış mevsiminde yetişen meyvelerden bahseden Ezgi’nin annesi sohbet sonrası çocuklarla birlikte kış meyvelerinden meyve suyu yapıp hep birlikte içmişlerdir.
II- Asker olan Deniz’in babası sınıfa gelip mesleğini tanıtır.
III- Fasulye deneyi çocuklarla birlikte yapılır.
IV- Serbest resim çalışması yapılıp sınıf panosuna asılır.
V- Okulda dağıtılan üzüm ve sütler kullanılarak bir veli ile üzümlü kek yapılıp daha sonra sınıfla birlikte tüketilir.
42-Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi ya da hangileri aile katılımı etkinlikleri arasında yer almamaktadır?
A) I ve III
B) IV ve V
C) Yalnız IV
D) III ve IV
E) II ve V

43- Ayşe hanım kreşe kızı Ada’yı almaya gittiğinde geçen hafta yapılmış olan veli toplantısına katılamadığı için Ada’nın öğretmeni ile kapıda kısa bir görüşme yapmak ister. Ayşe hanım ile Ada’nın öğretmeni arasında geçen görüşme türü aşağıdakilerden hangisidinde doğru olarak verilmiştir?
A) Randevulu görüşme
B) Ayaküstü görüşme
C) Veli toplantısı
D) Bireysel görüşme
E) Bireysel toplantı

44- Aşağıda numaralandırılmış cümlerlerden hangisi Kenan Bey’in listelemiş olduğu oğlunu yazdıracağı anaokulu binasında bulunması gereken özellikler arasında yer almaktadır?
I- Trafiğe yakın bir yerde bulunmalıdır.
II- Gürültüden uzak bir mekanda yer almalıdır.
III- Diğer binalardan bağımsız ayrı olmalıdır.
IV- Giriş kapıları kolay açılıp kapanabilir olmalıdır.
V- Kurum bir bahçe içerisinde yer almalıdır.
A) III ve I B) I ve II C) I ve IV D) IV ve V E) II,III ve V

Oyunun çocuğun birçok yönden gelişimine katkısı bulunmaktadır diyen Nezahat öğretmen sınıfındaki öğrencilerine oyun esnasında en çok dikkat ederek uyguladığı davranış onların düzgün cümleler kurmalarını sağlama, kelime oyunları oynatarak kelime hazinelerinin gelişmesini sağlama ve kendini böylelikle daha iyi ifade etmelerine yönelik bir hedef ortaya koymuştur.
45-Nezahat öğretmenin oyunun çocuğun gelişimine olan katkısında hangi yönden daha çok destek verdiği söylenebilir?
A) Özbakım becerileri gelişimi
B) Dil gelişimi
C) Zihinsel gelişimi
D) Duygusal ve sosyal gelişimi
E) Fiziksel ve motor gelişimi46- Oyun kuramları bazı alt kategorilere ayrılmaktadır.Numaralandırılmış maddelerden hangisi ya da hangileri klasik oyun kuramları içerisine dahil edilmektedir?
I-Jean Piaget’in oyun kuramı
II-Fazla enerji tüketimi kuramı.
III-Tekrarlama kuramı
IV-Rahatlama ve dinlenme kuramı.
V- Öncül deneme kuramı.
A) II,III,IV ve V B) III ve V C) I,II ve III D) Yalnız I E) IV ve V
47- Klasik oyun kuramları içerisinden rahatlama ve dinlenme kuramı ile fazla enerji tüketimi kuramının arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerin hangisinde net bir şekilde açıklanmıştır?
A) Fazla enerji tüketimi kuramının adı sadece fazla enejiden bahsetmektedir.
B) Dinlenme kuramında oyun organizmanın enerjisini artırmak için oynanmaktadır.
C) Dinlenme kuramında oyun oynamaktan sıkılan çocuklar dinlenirler.
D) Fazla enerji tüketimi kuramı dinlenme kuramına göre oldukça yorucudur.
E)Dinlenme kuramı fazla enerji tüketimi kuramına göre daha çok sevilmektedir.

Annesi ile gezmeden dönerken otobüsü kullanan Göknil yolda otobüs şoförünü dikkatle incelemiş eve geldiklerinde de koridora sandalyeleri dizerek annesinden orayı bir otobüs olarak hayal etmesini istemiş kendisi de eline aldığı tencere kapağını direksiyon yaparak şoför olmuştur.
48- Göknil’in tencere kapağını direksiyon yaparak şoför olması hangi oyuna yönelik bir tutum sergilediğini göstermektedir?
A) Alıştırmalı oyun
B) Birlikte oyun
C) Parallel oyun
D) Sembolik oyun
E) Kurallı oyun

Yapılan yaratıcı drama sonrası Sümbül öğretmen çocukları daire şeklinde oturtmuş ve etkinlik sonrası hem dinlenmelerini sağlamış, bir yandan da yapılan drama çalışması ile ilgili duygu ve düşünceler paylaşılmış, eğitsel kazanımlar üzerine, ortaya çıkan oluşumlar üzerine tartışmalar yapılmıştır.
49- Yukarıda Sümbül öğretmenin yer vermiş olduğu aşama yaratıcı drama’nın hangi aşamasına uygun düşmektedir?
A) Isınma- Hazırlık Aşaması
B) Rol Oynama Aşaması
C) Canlandırma Aşaması
D) İzleme Aşaması
E) Tartışma-Değerlendirme Aşaması

Yaratıcı dramanın bazı aşamaları bulunmakta bunlar ısınma-hazırlık, canlandırma ve tartışma- değerlendirme aşaması olmaktadır. Sümbül öğretmende öğrencileri ile birlikte yapmış oldukları yaratıcı drama etkinliği sonrasında çocuklardan daire şeklinde oturup, duygu ve düşüncelerini paylaşmalarını isteyerek drama sonrası bir değerlendirme yapmış olmaktadırlar.
50- Kliniğe giden Sultan hanım geçirmiş olduğu bazı travmalar sonucunda klinikten destek ve tedavi almak istemektedir. Klinikteki doktor dramanın çeşitleri arasında yer alan drama çeşitlerinden birini uygulamak istediğinde aşağıda yer verilmiş olan drama etkinliklerinden hangisine başvurmalıdır?
A) Desteksel Drama
B) Psikodrama
C) Eğitici Drama
D) Yaratıcı Drama
E) Eğitimde Drama

Sergen ve arkadaşları bir filmi sınıfça izledikten sonra sınıfa bu filmdeki karakterleri drama gösterisi olarak sunmak istemektedirler.Doktor olan Sergen, şoför olan Yiğit ve manav olan Salih burada rol oynamaktadır. Gösteri sonrası değerlendirme adına konuşan sınıf arkadaşları Sergen ve Salih’in filmde izlemiş oldukları doktor ve manav gibi davranmadıklarını söylerler.
51-Yukarıda anlatılanlardan hareketle sınıf arkadaşlarının rol oynama ile ilgili yaptıkları değerlendirmelerden hangisi rol oynama arasına dahil edilmemektedir?
A) Sıra ile hareket etmelerini
B) Doğaçlama yapmalarını.
C) Karakterleri aynı biçimde canlandırmalarını istemeleri.
D) Canlandırma yaparken rahat olmalarını
E) Ses tonlarını iyi ayarlamalarını.

– Belirli bir konu
– Çocukların rolü
– Öğretmenin rolü
-Öğrenme ortamı
52-Yukarıda sıralanmış olarak verilen etmenler hangi hususta nelere dikkat edilmesi gerektiği adına sıralanmıştır?
A) Sanat etkinliğini planlama
B) Hikaye etkinliğini planlama
C) Müzik etkinliğini planlama
D) Gezi etkinliğini planlama
E) Drama etkinliğini planlama

53- Melda öğretmen müzik etkinliği kapsamında ritim konusunu ele aldıktan sonra yaptırdığı drama çalışmasının tartışma aşamasında çocuklara şu soruları sormaktadır;
– Ellerinle hiç bedenine vurdun mu?
– Ellerini birbirine vurarak çıkan sesle hiç dansettin mi?
– Birini beklerken yaptığın ayak ritimine hiç kulak verdin mi?
Bu durumda Melda öğretmen, uyguladığı drama çalışmasını tartışırken en çok neyi ele almıştır?
A) Bilişsel
B) Duygusal
C) Yaşantısal
D) Gözlemsel
E) Görsel

54-Bir diyetisyen besinleri yapıcı – onarıcı, düzenleyici ve enerji verici olarak sınıflandırmış ve bunu görsel olarak sunarak akılda kalıcı olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda somut olarak görülen bu ifadeler daha önceden öğrenilmiş olan bilgilerinde bu bağlamda bütünleşmesini sağlamıştır.Bu Diyetisyenin yapmış olduğu çalışma aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilmektedir?
A) Sembolleştirme
B) Beyin Fırtınası
C) Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
D) Kavram Haritası
E) Balık Kılçığı Diyagramı

55- Okul öncesi fen eğitiminde deneylere fazlasıyla yer verilmesi gerektiğini söyleyen bir okul öncesi öğretmenine göre deneyin çocuğa kazandırdığı bilgi ve becerilerin ne olduğu sorulduğunda aşağıdaki numaralı alanda vermiş olduğu yanıtlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
I- El becerileri
II- Hipotez oluşturma
III- Merak
IV- İş birliği
V-Bilimsel yorumlarda bulunma
A) I ve IV B) III ve IV C) II ve V D) I,II,III,IV ve V E) Hiçbiri

56-Deneyler yapılışlarına göre bazı alt dallara ayrılmaktadır. Aşağıda Emine’nin sıralamış olduğu bu alt dallar verilmiştir. Hangi seçenekteki ifade deneyin yapılış aşamaları arasında bulunmamaktadır?
A) Yapılış şekillerine göre deneyler
B) Yapılış amaçlarına göre deneyler
C) Yapılış mekanlarına göre deneyler
D) Yapılış zamanlarına göre deneyler
E) Yapılış sürelerine göre deneyler

57- Üniversitede okul öncesi fen öğretimi dersinde deney yapan Fadime bu deneyi yapmadan önce kendi başına karar verip, malzemeleri kendi alıp ve sınıftada tek başına sunmuştur. Fadime’nin bu davranışını fen eğitiminde deney yaparken deneyleri yapılış şekillerine göre incelediğimizde aşağıdaki alanlardan hangisine dahil edilebilmektedir?
A) Gösteri deneyleri
B) Bireysel deneyler
C) Kapalı uçlu deneyler
D) Grup deneyleri
E) Açık uçlu deneyler

58- Engi’in yapmış olduğu resimi inceleyen öğretmeni Engin’in resiminde daha çok negatif alan’ı kullandığını farketmiştir. Bu durumda görsel sanatlar kapsamında yer alan ve resimde kullanılmakta olan negatif alanın tanımı aşağıda yer alan seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
A) Resimde doldurulmayan yani boş bırakılan alandır.
B) Olumsuz davranışların sergilendiği alandır.
C) Resimde renklendirilmeyen kısımların olduğu alandır.
D) Resimde doldurulan alandır.
E) İnsan figürünün yer almadığı alandır.

59- Bir resim sanatçısı ünvanı ile tanınan Samet bey yapmış olduğu resimlerde bir kuramdan etkilenmektedir. Bu kurama göre sanatçı meydana getireceği eserine iç dünyasını ve hislerini alışılmış bir renkle ve çeşitlerle eserine yansıtmaktadır.Samet bey’in bir sanat eseri ortaya çıkarırken kullanmış olduğu bu kuram hangi seçenekte yer almaktadır?
A) Yansıtma Kuramı
B) Benzetim Kuramı
C) Biçimci Kuram
D) İşlevsellik Kuramı
E) Dışavurumcu Kuram60- Kellog’ a göre çocukların yapmış olduğu çizimler basitten karmaşığa doğru ilerlemekte ve bu mantıkla kontrollü çizimlerden kontrolsüz çizimlere doğru geçiş yapmaktadır. Üç alana ayrılan bu aşamalar arasına aşağıdakilerden hangileri dahil edilmemektedir?
I- Kontrolsüz tesadüfi karalamalar
II- Düzensiz karalamalar
III-Kontrollü karalamalar
IV-Yansıtmacı karalamalar
V-İsimlendirilmiş karalamalar

61- Özel gereksinimli bir birey olan irfan kaynaştırma eğitimi almak için diğer çocuklarla bir araya gelmektedir. İrfan almış olduğu bu kaynaştırma eğitimi ile bu eğitimin İrfana sağlamış olduğu yararlar arasından hangisi yanlış olarak verilmiştir?
A) Topluma uyum sağlamakta zorlanır.
B) Gelişim alanlarında ilerlemeler artar.
C) Özgüven kazanırlar.
D) Sosyalleşirler.
E) Arkadaş edinirler.

62- Aşağıdaki seçeneklerde verilmiş olan kaynaştırma türleri arasından hangisinde özel gereksinimli çocuğun kaydı genel sınıfta olup, çocuğun tüm gün boyunca genel sınıfta eğitim aldığı bir kaynaştırma türüdür?
A) Kaynak oda destekli kaynaştırma
B) Tam zamanlı kaynaştırma
C) Tersine kaynaştırma
D) Haftalık kaynaştırma
E) Yarı zamanlı kaynaştırma

63- Aşağıda numaralı olarak verilmiş alanlardan hangisi ya da hangileri kaynaştırma eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer almamaktadır?
I- Normal bir sınıfa birden fazla yetersizlik türüne sahip yerleştirme yapılabilir.
II- Sadece başarısız olunan yönlere adapte olunmalıdır.
III- Eğitimde süreklilik sağlanmalıdır.
IV- Ailede eğitime katılmalıdır.
V- Eğitimler ilk önce normal gelişim gösteren çocuklarla alınmalıdır.
A) I ve V B) II ve III C) III ve V D) I ve IV E) I ve II

Özel eğitim sınıflarının mevcudu okul öncesi ve ilköğretimde …….., ortaöğretimde ………… kişi olmalı ve otistik çocuklar için sınıf mevcudu en fazla ………… kişi olmalıdır.
64-Yukarıda boş bırakılmış alana gelmesi gereken uygun rakamlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10/ 13/ 4
B) 15/ 10/ 4
C) 10 / 15 / 4
D) 15 / 12/ 3
E) 15/ 10/ 3
Matematik etkinliği kapsamında kazanılan korunum ilkeleri göz önüne alındığında annesinin çok ağır olan halıyı katlayarak taşığıdını gören Tülin halının katlanıp şekli değişmiş olsa dahi ağırlığının değişmediğini bilmektedir.
65-Tülin’in bu kanıya varabiliyor olması kazanılan korunum ilkeleri göz önüne alınarak Tülin’in hangi korunumu kazandığını göstermektedir?
A) Ağırlık Korunumu
B) Madde Korunumu
C) Sayı Korunumu
D) Alan Korunumu
E) Uzunluk Korunumu

66- Aşağıda numaralı olarak verilmiş olan maddelerde yer alan yaklaşımlardan hangisi ya da hangileri okul öncesinde matematiksel düşünmenin geliştirilmesi ile ilgili kendinden söz ettiren yaklaşımlar arasında yer almaktadır?
I-Montessori Yaklaşımı
II-Bank Street Yaklaşımı
III-Head Start Yaklaşımı
IV-Waldorf Yaklaşımı
V-High Scope Yaklaşımı
A) III ve V B) Hepsi C) I,II ve III D) Hiçbiri E) Yalnız II
– Ara öğün adına kruvasan dağıtılması.
– Kule oyunu için legoların dağıtılması.
– Sınıfa gelen üzümlerin herkese bir tane verilerek dağıtılması.
67- Yukarıda yer alan unsurlar göz önüne alındığında okul öncesinde hangi matematik becerisinin gelişiminden söz edilmektedir?
A) Sınıflama ve Sıralama
B) Gruplama
C) Karşılaştırma
D) Parça- Bütün İlişkisi
E) Birebir Benzerlik

68- Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim proğramında yer alan matematik süreçleri arasında yer almamaktadır?
A) Muhakeme
B) Betimleme
C) Problem çözme
D) Bağlantı kurma
E) Esneklik

69-Gelman ve Gallistel’in ortaya atmış olduğu matematik eğitiminde yer alan sayma prensipleri aşağıdaki numaralı alanların hangisi ya da hangilerinde yer almaktadır?
I- Sıranın önemsizliği ilkesi
II- Bire bir ilkesi
III- Sabit sıra ilkesi
IV- Korunum ilkesi
V- Kardinal sıra ilkesi
A) I,II ve III B) Yalnız IV C) III ve V D) I,II,III ve V E) IV ve V
Sınıf olarak koroya katılan tüm öğrenciler başlarında duran Pırıl öğretmenin yapmış olduğu seslerin alçalıp yükselmesine göre ellerini yukarı ve aşağı hareket ettirmesini izlemişler ses tonlarını ister istemez ona göre ayarlamışlardır.
70-Pırıl öğretmenin yapmış olduğu bu davranış Kodaly yaklaşımı içerisinde yer alan hangi özelliği göstermektedir?
A) Notalama
B) Fonomimi
C) Ses yankısı
D) Tonlama
E) Ritim

71- Bir okul öncesi öğretmeni sınıfta öğreteceği şarkıyı seçerken aşağıda numaralı olarak verilmiş ifadelerden hangisi ya da hangilerine dikkat etmek durumundadır?
I- Akışkann bir ritimde söyleniyor olmalıdır.
II- Gerektğinde şarkı oyunlaştırılabilmelidir.
III- Kolay öğretilmesinin yanı sıra kolay öğretilebilir olmalıdır.
IV- Çocukların ses alanına uygun söyleniyor olmalıdır.
V- Sözleri çocuğun dağarcığına uygun olmalıdır.
A) I ve II B) II ve III C) IV ve V D)III ve IV E) I,II,III ve IV

72- Elma’ın ailesi onun müziğe karşı çok duyarlı olduğunu sergilemiş olduğu bazı davranışlarına bakılarak bunun anlaşılabileceğini savunmaktadır. Elmas’ın annesinin deyimin göre Elmas’ın müzik duyarlılığı ile ilgili sergillemiş olduğu davranış aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Müzikle birlikte mırıldanma
B) Müziğe odaklanma.
C) Müziği dinleme.
D) Müzikteki duyguyu anlamaya çalışma.
E) Müziğe eşlik etme.
73-Aşağıda numaralı olarak verilmiş olan alanlardan hangisi ya da hangileri okul öncesi eğitim proğramının özellikleri arasında yer almamaktadır?
I-Öğretmen merkezlidir.
II- Gelişimseldir.
III- Amaçlar ve kazanımlar esastır.
IV- Esnektir.
V- Proğram öğretmene özgürlük tanımaktadır.
A) II,III ve V B) III veIV C) Yalnız I D) I ve II E) IV ve V

74-Okul öncesi dönemde uygulanan planlar arasında olup, aile katılımınında bu planda yer verilmiş olduğu plan aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?
A) Eğitim Planı
B) Senelik Plan
C) Günlük Plan
D) Haftalık Plan
E) Yıllık plan
75- Okul öncesinde uygulanan yıllık planda yer alan bölümler aşağıda numaralandırılmış olarak verilmiştir.Numaralı maddelerden hangisi ya da hangileri yıllık planda yer alan bölümler dışında kalan bir bölüm olmaktadır?
I- Değerlendirme
II- Alan gezileri
III-Öğrenme süreci
IV- Aylar
V- Kavramlar
A) I ve II B) I ve III C) III ve IV D) I,II ve V E) IV ve V

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.