Okul Öncesi Öğretmenliği ÖABT Deneme Sınavı 2 Açıklamalı Cevap Anahtarı

03.05.2019
76

1.Sorunun Cevabı : D
Erikson’ a göre bireyler yetişkinlik yıllarının ilk zamanlarında yakınlığa karşı yalıtılmışlık ,orta yetişkinlik yıllarında üretkenliğe karşı durgunluk ve olgunluk yıllarında ise benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk gibi gelişim krizleri ile karşı karşıya kalındığı söylenmektedir.Dolayısıyla sırası ile doğru yanıtın verildiği seçenek D seçeneğidir.

2.Sorunun Cevabı : C
Aile katılımı çalışmaları ile ilgili verilen bilgilerden sınıfa ailesi gelen çocuk tedirgin olmaktadır. İfadesi hatalı bir ifadedir. Çünkü çocuklar bu durumun aksine sınıfa gelen anne ya da babanın da derse katılıp onlara bir şeyler anlatmasından gayet hoşnut olmaktadırlar.

3.Sorunun Cevabı : A
Burçin öğretmen hazırlamıs olduğu menüde pirinç çorbası, yaprak sarması ve sütlaç’ı aynı öğünde kullanmak isteyerek hataya yer vermiştir. Hepsi karbonhidrat bakımından zengin olup pirinçli bir çorba, pirinçli bir dolma ve yine tatlı olarak içerisinde pirinç olan sütlaç ‘a yer vermesi doğru bir menü planlaması değildir.menü planlarken çocukların severek tüketeceği hemde sağlıklı olan besinleri ard arda koymak geçişlerdeki uyumu yakalamak önemli bir unsurdur.

4.Sorunun Cevabı : B
Büyümeyi temin etmek karbonhidrat’ın değil proteinin görevleri arasında yer almaktadır. A,D,E,K gibi vitaminlerin emilimleri ise karbonhidratlar tarafından değil, yağlar tarafından gerçekleştirildiği için I ve IV’de hatalı bir bilgiden söz edilmiştir. Diğer seçeneklere bakıldığında karbonhidratlar vücutta üç şekilde bulunmaktadırlar ve aynı zamanda vücudun harcamış olduğu enerjinin büyük bölümü onlardan sağlanmakta ,yağlar ise toklu hissi vermede etkili olmaktadırlar.
5.Sorunun Cevabı : D
Bebeklerden Fenilketonüri ve Hipotiroidi tarama proğramında topuk kan örneği alınarak hormon tedavisine başlatılmaktadır.Aynı zamanda Hipotiroidi’de doğuştan tiroit salgı sorunu hastalığıdır. Bu sebeple sadece Fenilketonüri ya da Hipotiroidi değil ikisi bir arada verilmiş olan D seçeneği doğru yanıttır.

6.Sorunun Cevabı : A
Çocukluk çağı göz önünde bulundurularak.Normal seyreden bir durumda 2,5 yaşına kadar toplam 20 adet süt dişinin çıkmış olması gerekmektedir. Bir yaşını tamamlayan Iraz’ın toplam 6-8 tane dişi bulunması gerekmektedir.

7.Sorunun Cevabı : B
Sinem öğretmenin Gamze öğretmene karşı göstermiş olduğu davranışında karşıt tepki’den söz etmek mümkündür.Karşıt tepki geliştirme kişinin içerisinde var olan düşüncenin tam tersi şekilde davranmasıdır.Bir kişiyi sevmiyor olmamıza rağmen, bu durumun tam tersi onu çok seviyor gibi övgüler yağdırmamız bu duruma bir diğer örnek olarak verilebilmektedir.

8.Sorunun Cevabı : E
Savunma mekanizmalarından olan bastırma’da kişi sevmediği bir durumu ya da davranışı unutmak istercesine bilin altına atar. Kübra’nın da dolap düzenlemesini sevmiyor olması onu aklına bile getirmek istememesinden kaynaklı olarak savunma mekanizmalarından bastırmaya başvurmuştur.

9.Sorunun Cevabı : A
Çağla’nın Çilem ile kıyaslandığında yaşamış olduğu durum endişe edilecek bir durum olmayıp, gelişimde bireysel farklılıkların olabileceği düşüncesi ile normal karşılanmalıdır.Her çocuk verilen yönergeleri aynı hızda öğrenmeyip dolayısıyla aynı sonucu da göstermemektedir.Çağla’da ilerleyen zamanlarda Çilem’in hızına yetişmiş olacaktır. Bu gibi durumlarda veliler kesinlikle çocuklarını kıyaslama yapmamalılardır.

10.Sorunun Cevabı : C
Embriyo Evresi 3 ile 9 haftalık bir dönemi kapsamakta olup bu evre’nin 3-4. haftalarında kalp ve sinir sistemi oluşmaya başlamaktadır. Bu dönemin kritik dönem olmasının nedeni organlar bu dönemde oluşmaya başlamaktadır. Bebek bu evrede insan şeklini alarak bu evrenin 5. ve 6. haftalarında da cinsiyet ayrımı oluşmaktadır.

11.Sorunun Cevabı : B
Bahar öğretmenin çocuklar için kullanmış olduğu bu form “ Gelişim Raporu”dur. Burada öğretmenler bir dönem boyunca çocukları gözlemyerek kullandığı gelişim gözlem formlarında yer alan bilgileri de göz önüne alarak bir form hazırlamaktadırlar ve bu formları yılda iki kez dönemsel olarak ailelere sunmaktadırlar.

12.Sorunun Cevabı : E

Öğretmen birinci gruptan çorapların eşlerini bulup sepete atmalarını isteyerek matematik etkinliği kapsamında yer alan Eşleştirme çalışması yapmış, diğer gruptan da çorapları desenlerine göre çizgili, baklava desenli ve üzerinde üçgen desenleri olan çorap şeklinde sıralamalarını isteyerek çocuklardan Örüntü Oluşturmalarını beklemiştir.
13.Sorunun Cevabı : D
Zarsız organel olarak bilininen Ribozom bütün canlılarda bulunmakla beraber aynı zamanda zararsız bir organel olmaktadır. Ribozomda aminoasitler birleşerek protein sentezini gerçekleştiriler.
14.Sorunun Cevabı : A

Hayvansal dokularla ilgili Ada’nın yapmış olduğu gruplama içerisinde sinir doku’nun alt tabakasına kan dokunun eklenmesi ile hata yapılmış olup, kan doku’nun bağ ve destek doku kapsamında yer aldığı söylenmektedir.
15.Sorunun Cevabı : D

Fabllar’ın en önemli özelliği sonunda mutlaka bir ders veriyor olmasıdır.Genellikle cansız hayvan ve bitkilerin konuşturularak oluşan edebi metin aynı zamanda çocukların da ilgisini çekip merakla dinlemelerini sağlamakta, Şiir ise yaşamı anlamlandırma isteğinin bir sanatçı edasıyla sözcüklere dökülmüş biçimi olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla doğru sıralanmış olan seçeneğimiz Fabl-Şiir’dir.
16.Sorunun Cevabı : C

Aslıhan öğretmenin uygulamış olduğu etkinlik türü dramatizasyon olmakta, dramatizasyonun aynı zaman da oyunlaştırma olduğu bilinmektedir.Dolayısıyla çocuklara verilen rollerin oyunlaştırılması beklenirken, kendilerinden bir şeyler katmaları zorunlu tutulup beklenmemektedir. Drama ile dramatizasyon farkına değinilecek olunursa dramatizasyonda yazılı bir metin ve verilen roller varken ,dramada yazılı bir metin olmayıp doğaçlamaya’da yer verilebilinmektedir.
17.Sorunun Cevabı : D

Sanem’in eskimiş olan kotundan çanta üretmesi morfolojik senteze dahil olmakta olup, morfolojik sentez ise farklı olan nesneler arasında transfer yaparak bambaşka bir ürün ortaya çıkarma becerisidir.Bir nevi artık materyallerden ya da kullanılmayan ürünlerden yeni bir ürün ortaya koyma becerisidir.
18.Sorunun Cevabı : C

Dizide yer alan karakterin yönetmeni dizinin izlenme oranına göre hareket ederek seneryoda değişikliklere yer vermiştir. Dizide yer alan seneryoyu özellik listeleme tekniğini kullanarak gerekli olan eklemeleri ve çıkarmaları yapmış ve böylece dizide merak uyandırmayı dolayısıyla izlenmeyi sağlamıştır.
19.Sorunun Cevabı : BOyuncağı yapma ve bitirme süreleri önceden tespit edilebilmektedir. Hatta prensipli bir çalışma adına tespit edilmesi iyi olmaktadır. Genellikle proje ödevlerinde bu tür zamanlama esas olmaktadır.Materyaller hazırlanırken bütçe göz önünde bulundurulmalı, oyuncağın kullanım amacı belirlenmeli,model ve yapılış tekniği belirlenmeli ve çocuklara her anlamda uygun oyuncaklar olmalıdır.
20.Sorunun Cevabı : E

Yapımından söz edilmiş olan ve okul öncesinde sıklıkla kullanılan materyal tangram olmaktadır. Tangram 2 adet eşit boyda büyük üçgen ,1 adet kare ,2 adet küçük üçgen,1 adet paralelkenar,1 adet orta boy üçgen toplamda yedi parçadan oluşan şekillerle farklı sembollerin elde edilebildiği bir nevi bulmaca olup, çocuklar yaparken aynı zamanda öğrenmektedirler.
21.Sorunun Cevabı : B

Okul öncesi dönemde ritim araçları kapsamında yer alan müzik etkinlikleri içerisine şarkı söyleme, yaratıcı dans, ritim çalışmaları, müzikli dramatizasyon ve ses ayırt etme çalışmaları dahil edilmektedir.Dolayısıyla tüm ifadeler bu kapsamda yer almaktadır.
22.Sorunun Cevabı : E

Ayla hanım açaçağı okul öncesi kurumunda birçok etkinliği uygulayabilmek adına hem çocukların hem de kendilerinin toplantı, gösteri ve zaman zaman sergilerin sunulduğu salon olarak kullabilmeleri için binanın iç mekan özellikleri arasında yer alan çok amaçlı salonun mutlaka bulunması gerektiğini dile getirmiştir. Çok amaçlı salon binanın iç mekan özellikleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla doğru yanıtımız E seçeneğidir.
23.Sorunu Cevabı : A

Numaralandırılmış olan maddelerden okul öncesi eğitiminin evrensel amaçları arasında bulunan toplumsal amaçlara dahil ediebilecek maddeler arasında çalışan kadınların çocuklarına bakmak, her çocuğun eğitim almasını sağlamak, çocukların sosyalleşmelerine yardımcı olunmak yer almaktadır. Çocukların duyu organları ile çevreye duyarlılığının artırılması eğitici amaçlara dahil edilmekte, çocuğun gelişimi ile ilgili öğelere önem verilmesi ise gelişimsel amaçlar içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla doğru yanıtımız I,II ve IV ile numaralandırılmış A seçeneğidir.
24.Sorunun Cevabı : A
Jale öğretmen sınıf içerisindeki öğrenme merkezlerinden Kitap Merkezi ile Blok Merkezi’ ni yan yana koyarak hata yapmıştır. Bir okul öncesi öğretmeni öğrenme merkezlerini oluştururken gürültülü merkezlerle sessiz olunması gereken merkezleri yan yana konumlandırmamalıdır.Sanat merkezi’ de çocukların yaptıkları boyalardan ve çeşitli etkinliklerden sonra el yıkama ihtiyacı duydukları için lavaboya yakın yerde bulunmalıdır.

25.Sorunun Cevabı : E

Bebeklerde görülen refleksler ilkel reflekler ve duruşa ilişkin refleksler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Yukarıda verilenlere bakılacak olursa adımlama refleksi ilkel refleks değil, duruşa ilişkin refleksler arasında yer almaktadır.Temel hareketler döneminin bu aşamasında olan Rıdvan’ın hareketlerine bakılacak olursa hareketlerinin oluşumunda koordinasyon oldukça zayıf olup, beden kaba bir şekilde kullanılmaktadır.Rıdvan adete kendi becerilerini zorlayarak neyi yapıp, neyi yapamadığını kendisi görür ve bunu öğrenmeye çabalar.
26.Sorunun Cevabı : C

Rıdvan’ın sergilemiş olduğu davranış burada temel hareketler döneminin başlangıç evresine denk gelmektedir. Bu evrede hareketlerinin oluşumunda koordinasyon oldukça zayıf ve bedeni kaba bir şekilde kullanmak vardır.Çocuklar bu evrede Rıdvan’ında yapmış olduğu gibi sınırları zorlayarak öğrenmeye çalışmaktadırlar.

27.Sorunun Cevabı : A

Drama çalışmaları açık ya da kapalı herhangi bir ortamda olabilmekte, sınıf dışında yapılan dramalarda, katılacak kişi sayısı göz önünde alınmakta , dramada önemli olan amacına uygunluk olup,bir diğer husus da drama ortamı hazırlanırken bir okul öncesi öğretmeni çocuklarının gelişim özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır.Fakat drama çalışması için gerekli kostümlere ihtiyaç duyulmamaktadır.Drama çalışmaları zorunlu olarak kostüm kullanılmasını gerektirmemektedir.
28.Sorunun Cevabı : B

Eğitici drama’da amaç, bir oyun ortaya koymak değilde, çocukların konuya eğitim amaçlı olarak katılmalarını sağlamaktır. Bu özelliği ile yaratıcı dramadan ayrılmaktadır. Yaratıcı drama’da ortaya bir oyun koymak söz konusu iken, eğitici dramada çocuklar konuya eğitim amaçlı katılmaktadırlar.
29.Sorunun Cevabı : A

Fen çocuklar için zaten keşfedilmiş bir bilgi olarak görülür ifadesi fen eğitimi ile ilgili çağdaş yaklaşımların yer verdiği bir görüş değil, geleneksel yaklaşımın yer verdiği bir görüş olmaktadır.Bu nedenle fen eğitimi çağdaş yaklaşımda keşfedilmiş bir bilgi olarak değil de aktif bir keşfetme faaliyeti olarak görülmektedir.
30.Sorunun Cevabı : E
Okul öncesinde fen eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler arasında kavram haritası, deney, alan gezileri- gözlem, proje çalışmaları gibi ve bunlara ek olabilecek pek çok kavram örnek verilirken laboratuvar çalışmaları okul öncesinde birebir yer almamaktadır.
31.Sorunun Cevabı : E

Okul öncesinde yer alan görsel sanat çalışmalarının değerlendirme ölçütleri arasında beceri kullanımı, eleştiri, bireysel ve sosyal farkındalık ve keşfetme yer alırken yorumlama değerlendirme ölçütleri arasında yer almamaktadır.
32.Sorunun Cevabı : D
Çiğdem’ e yöneltilen sorular görsel sanat öğeleri arasında bulunan sanat öğelerinden biçim’i temsil etmekte, jüri’nin resimde en çok anlatılmak istenenin sayfaya yansıyıp yansımadığına dikkat etmesi ise sanat öğeleri arasından dizayn ve kompozisyon’u temsil etmektedir.
33.Sorunun Cevabı : C

Gökkuşağı çizmek isteyen Övünç renklerin derecesini açıktan koyuya ve baştan sona olmak üzere dikkat ederek kullanmıştır. Bu durumda Övünç görsel sanatlarda yer alan tasarım ilkelerinden dereceleme’yi kullanmıştır.Tasarım öğeleri arasında yer alan dereceleme de renklerin derecesini açıktan koyuya ve baştan sona olmak üzere dikkat ederek kullanmak esastır.
34.Sorunun Cevabı : A

Resimlerde yer alan negatif alan çocuğun resimlerinde kullanmadığı , doldurmadığı alanı ifade etmektedir.Engin’ de yapmış olduğu resimde kağıdın tamamını kullanmayarak negatif alan yönü ağır basan bir resim ortaya koymuştur.
35.Sorunun Cevabı : C

Otistikler yani yaygın gelişim bozukluğu olan kişiler sosyalleşme adına ortamlara girmeye kaçınmakta, yineleyici davranışlarda bulunmakta ve iletişimde bazı sorunlar yaşamaktadırlar. Nörolojik bir bozukluk olarak seyreden otizm yaşamın ilk üç yılında belirmektedir.
36.Sorunun Cevabı : D

İrem’de seyreden durum Rett Sendromu olmakla birlikte bu sendrom sadece kızlarda görülmekte, 5. Aydan sonra gerilemeye başlayan çocuklarda teşhis koyulması ile ortaya çıkmakta ve bu Rett Sendromu aynı zamanda Otizmin türleri arasında yer almaktadır.
37.Sorunun Cevabı : D

Özel eğitim süreçleri arasında tanı koyma ve uygun tedaviye başlama yer alırken diğer ifadelere yer verilmemektedir.
39.Sorunun Cevabı : A
İrfan gibi pek çok çocuk zaman zaman kaynaştırma eğitimi almakla yükümlüdür. İrfanda bu eğitimle gelişim alanlarında ilerlemeler katetmiş, özgüveni yerine gelmiş, sosyalleşmiş ve aynı zamanda da arkadaş çevresi edinmiş olup, topluma ve insanlara uymada sorun yaşamamıştır.
39.Sorunun Cevabı : E

Feyza hanım yapmış olduğu bu çalışmada matematik etkinliği fen etkinliğini birleştirmiş, çocukların karıncaların yuvadan çıktıklarını gözlemyerek yerinde öğrenmelerini ve karıncaların yuvalarının toprak altında olduğunu o yuvadan birden fazla karınca çıkabileceğini de anlatıp, karıncalarıda ellerinde bulunan sayı çubukları ile saymalarını isteyerek matematik ve fen etkinliğini bir arada kullanmıştır.
40-Sorunun Cevabı : B

Çocuklar nesne ve materyalleri sınıflandırırken renk, şekil ve boyut sırasına göre sınıflandırabilmektedir.Şekil ve görsellik unsuru ise bu kapsamda yer almamaktadır.
41.Sorunun Cevabı : E
Gaye’nin ve İmge’nin saymış oldukları üzümler sonucunda elde etmiş oldukları toplam üzüm sayısı “kardinal sayı” ilkesi ile açıklanmaktadır.Kardinal sayı demek, nesneler sayıldığında son söylenen sayıya yani gruptaki nesne sayısına denilmektedir.
42.Sorunun Cevabı : A

Kazanılan korunum ilkeleri arasıda olan ağırlık korunumu 9-10 yaşları arasında kazanılmakta olup, şekli değişen bir nesnenin, ağırlığının değişmediğinin kanısına varabilmek olarak tanımlanmaktadır. Burada da Tülin ağır olan bir halı katlansa dahi ( şekli değişmiş) ağırlığının sabit kaldığı kanısına varmıştır.
43.Sorunun Cevabı : B

Okul öncesinde matematiksel düşünmenin geliştirilmesi ile ilgili kendinden söz ettiren yaklaşımlar arasında Montessori, Bank Street, Head Start, Waldorf ve High Scope yaklaşımlarının hepsi yer almakta olup, bunu yanında ayrıca Reggio Emilia yaklaşımıda bu yaklaşımlar arasında yer almaktadır.
44.Sorunun Cevabı : D

Çocuklar parça- bütün ilişkisi ile parçalara ayrılabilen grupları öğrenmektedirler. Ara öğün adına kruvasan dağıtılması, kule oyunu için legoların dağıtılması ve sınıfa gelen üzümlerin herkese bir tane verilerek dağıtılması ile çocuklar parçalara ayrılabilen grupları öğrenmektedirler.
45.Sorunun Cevabı : D
Sayışmacalar işlev olarak tekerlemelerden ayrılmakta olup bunun sebebi olarak da sayışmacanın oyun öncesi Cansu ve Hande’de de olduğu gibi ebenin seçilmesi için ya da grup oluştururken grupların ayrılması amacı ile kullanılmaktadır. Cansu’nun ablası da adil bir seçim olması için onlara sayışma’yı önermiştir.
46.Sorunun Cevabı : E

Orff Schulwerk Yaklaşımında çalgılar adeta kendi bedeninden uzayan bir ifade organlarıdır olarak tanımlanır.Bu yaklaşımın çalgılarıda olmakta ve çocuk burada hareket, dans ve konuşma becerilerini bir arada tutarak müzik yapmaktadır. En önemli özelliği verilmiş olan bu yaklaşımın müzik hiç bir zaman tek başına değil, harekt dans ve konuşma ile beraber olduğu söylenmektedir.
47.Sorunun Cevabı : A

Kodaly yaklaşımına göre müziğe ne kadar erken başlanırsa o kadar önemli olmaktadır. Çocuk erken yaşta edinmiş olduğu müzik kulağı ve sese karşı oluşan duyarlılığı ile ileride çevreden gelen sesleri algılama ve ayırt etmede daha başarılı olacaktır diyerekten müzil eğitiminin erken yaşta verilmesini savunmaktadır. En önemli özelliği ise “Fonomimi” olarak adladırılan beden dili ile müzik öğretme çabasıdır.
48.Sorunun Cevabı : E

Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim Stratejisinde öğretmen adeta bir rehber konumunda olup, çocuğun yardıma ihtiyaç duyduğu anlarda ya da kendince gerekli gördüğü anlarda ona rehber olma konumundadır. Çocuklara sorun çözme becerisini kazandıran yaklaşım olarak da bilinen bu yaklaşımda çocuklar problem çözme yöntemlerini öğrenmektedirler.
49.Sorunun Cevabı : A

Uygulanmasının çok zaman alıyor olması, öğretmeninin Kumsal’dan istemiş olduğu bir konuyu araştırması adına oldukça zaman harcamasına neden olmuş tüm kaynakları kullanarak doğru bir kanıya varmak isteyen Kumsal bu konuda bir hayli zaman kaybetmiştir.Diğer durumlara bakıldığında ise o durumlar sınırlılık kapsamında yer almamaktadır.
50.Sorunun Cevabı : C

Okul öncesinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri arasında oyun, anlatım, alan gezisi, drama ve proje yaparak öğrenme yer almakta olup, bunlara birkaç madde daha eklenebilmektedir.Dolayısıyla numaralandırılmış maddelerden hepside okul öncesinde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri arasında yer almaktadır.

51.Sorunun Cevabı : C

Üç farklı oyundan söz edilen oyun yoluyla öğrenme sürecinde çocukların oyun köşelerinde kendi isteği, kendi yapmış olduğu plan çerçevesinde küçük ya da büyük gruplarla oynamış oldukları oyunlara Yapılandırılmamış Oyun Etkinlikleri adı verilmekte olup, adı üzerinde çocuk bu etkinlikte kendi isteği ile ve kendi yapmış olduğu plan çerçevesinde oynamaktadır.
52.Sorunun Cevabı : C
Onur’un uçan her böceğe sinek deme davranışını yıkıp artık sadece sineğe sinek olarak hitap etmesi Piaget’in bilişsel gelişimin içerisinde yer aldığını öne süren kavramlar arasından Uyumsama’ya dahil edilmektedir. Uyumsama da çocuğun yeni karşılaştığı bir durum karşısında eski davranışını düzenlemesi olarak adlandırılmakta olup, bu davranış yaşam boyu devam eden bir süreç olmaktadır.
53.Sorunun Cevabı : C

Yakınsak gelişim alanı Vytsotsky’nin sosyal yapılandırmacılık kuramında ortaya atmış olduğu bir gelişim alanı olup, burada çocuğun kendi bilgi ,becerileri ve aynı zamanda bir yetişkinin yardımı ile ulaşmış olduğu potansiyel gelişim arasındaki fark olarak bilinmektedir.
54.Sorunun Cevabı : E

Gardner’ın çoklu zeka kuramı arasında yer alan sözel- dilsel zeka’ya sahip kişiler kelimelerin, seslerin ritimlerini doğru olarak anlayabilen,dili gramer özellikleriyle beraber doğru ve akıcı kullanabilen, şiir öykü gibi eserleri yazmayı okumayı seven ve sözcükleri farklı anlamlarda kullanabilen bireylerin sahip olduğu zeka türü olmaktadır.
55.Sorunun Cevabı : D
Konuşma Halkası tekniğinde bir nevi empati tekniği uygulanmaktadır. Öğretmen vermiş olduğu bir konu , fikir , öneri ya da okumuş olduğu bir parça sonrası çocuklardan fikir üretmeleri için daire oluşturup hem birbirlerinin fikirlerini dinlemeyi öğrenmelerini hem de düşünüp yeni fikirler üretmelerini sağlamıştır.
56.Sorunun Cevabı : D

Işık öğretmen yaptırmış olduğu bu çalışma ile istasyon tekniğini kullanmıştır. İstasyon tekniğinde bütün sınıf etkinliğin bütün aşamalarında yer almakta, etkinliği bir basamak ileri götürmeyi, yarım kalan işi tamamlamayı öğreten bir etkinliktir.
57.Sorunun Cevabı : A

Bu bağlanam türünde, Kaygılı-Karasız bağlanmış çocuklar, bağlandıkları kişiden ayrıldıklarında çok huzursuzlaşır, stres olur. Bağlandıkları kişi odaya geri döndüğünde ise bu olumsuz duyguları hafiflemez, sakinleşmede güçlük yaşarlar. Kaygılı-Kararsız bağlanmış çocuklar yabancılara karşı büyük şüphe içindedirler. Kaygılı-Kararsız Bağlanmış çocuklar bağlandıkları kişi ile hem çok yakın ilişki kurmak ister hem de temasa-ilişkiye karşı dirençlilerdir. Bağlanma türlerinden Semih’in davranışında da Kaygılı-Kararsız Bağlanma görülmektedir.
58.Sorunun Cevabı : E

Psikoanaliz yaklaşımının öncüsü Köhler değil bu yaklaşımın öncüsü Sigmund Freud’dur. Köhler ise Gestalt Psikolojisinin kurucuları arasında yer almaktadır.Diğer seçeneklerde verilmiş olan yapısalcılık ve psikoanaliz yaklaşımı ile ilgili bilgilere doğru olarak yer verilmiştir.
59.Sorunun Cevabı : A
Umut yapmış olduğu araştırmasında A seçeneğinde yer verilmiş olan İşlevselcilik yaklaşımının temsilcilerini James ve Dewey olarak adlandırarak doğru bir sonuca varmıştır. Diğer seçeneklere bakıldığında ise Yapısalcılık yaklaşımının öncüsü W.Wundt, Gestalt yaklaşımının Koffka, Wertheimer, Köhler ve Lewin , Davranışcılığın Watson, Skinner, Pavlov, Thorndike ve Guthrie son olarak da Psikoanaliz yaklaşımının öncüsü Sigmund Freud olması gerekmektedir.
60.Sorunun Cevabı : C
Bilge öğretmen yapacağı araştırmasında maliyetin düşük olması kendisini zorlamaması ve kısa zamanda çok sonuca ulaşmayı hedeflediğinden anket çalışmasına başvurması gerekmektedir. Anket çalışmaları hem uygulanması açısından fazla zaman almayan geçerlilik ve güvenirlilik açısından da teknik hataların rahatça farkedilebildiği bir araştırma yöntemi olduğu için Bilge öğretmenin ihtiyacına uyan en uygun araştırma yöntemi anket çalışmalarıdır diyebiliriz.
61.Sorunun Cevabı : B

Stratejik Aile Danışması kuramında sibernetik, yapısal ve işlevsel olmak üzere üç şekil problemden söz edilmekte olup, her aile bireyinin danışmada üstelenmiş olduğu görevler ön plana çıkarılmak istenmiştir. Bu danışma türünde aile içersindeki iletişim ön plana çıkmakta ve önem arz etmektedir.
62.Sorunun Cevabı : D

Yapısal aile danışma kuramı içerisinde yer alan ve Minuchin’in değerlerlendirmiş olduğu fonksiyonel olmayan aile tipleri arasında iç-içe aile , kopuk aile, evine bağlı olmayan eşler, olgunlaşmamış ve igisiz ebeveynler bulunmakta olup Özcan’ın ulaşmış olduğu verilere dayanarak hepsinin geçerli olduğu kabul edilmektedir.
63.Sorunun Cevabı : B

Eda’da görülen beslenme yetersizliğine bağlı oluşmuş olan ve hem enerji yetersizliği hem de protein yetersizliğine bağlı kişilerde oluşabilen bu hastalık, Marasmik Kuvaşiorkor olup kişide hem enerji yetersizliği hem de protein yetersizliği sonucunda seyreden bir hastalık olmaktadır.
64.Sorunun Cevabı : A

Beden kütle indeksi hesaplamarında ölçülen boy metre cinsinden kaydedilmekte, ardından boy uzunluğunun karesi alınmakta ve bunun ardından da vücut ağırlığı, boy uzunluğunun karesine bölünerek beden kütle indeksine ulaşılmaktadır. II. ve IV. numaralı ifadelerde yer alan boy uzunluğunu, vücut ağırlığının karesine bölmek ve toplam ağırlığın karesini alma adınan uygulanan aşamalar beden kütle indeksi hesaplamalarında uygulanmamaktadır.
65.Sorunun Cevabı : C

Kürşata yapılan açıklamalardan doğumdan sonra vücudun en hızlı büyüyen bölümü baştır,ifadesi doğru bir önerme olup çocukların doğduklarında başları vücutlarına oranla daha büyük olmaktadır. İleride bu oran düşerek göğüs çevresi baş çevresini doğal olarak geçmektedir. Baş büyümesi aynı zamanda beyin büyümesini de göstermekte fakat kürşata verilmesi gereken cevap bu kapsamda yer almamaktadır.

66.Sorunun Cevabı : D
Altıncı hastalığın belirtilerinde seyreden durum Melisa’da tamamen görülmekte olup Melisaya’da altıncı hastalık tanısı koyulmuştur.Bu hastalık genellikle bahar aylarında ortaya çıkmakta ve kuluçka süresi 5-15 gün olmaktadır.
67.Sorunun Cevabı : C

Tourette tik bozukluğu en ağır tik bozukluğu olup, zaman zaman kendi içerisinde artma eylemi de gösteren kronik bir hastalık olmaktadır.Kazım’ın da yaşamış olduğu bu tik onda kendisini ilk başlarda küçük motor hareketlerle göstermiş, daha sonradan da ağır motor hareketlerle kalıcı olmaya başlamış ve Kazım’ın yaşamında kendisini etkileyen önemli bir sorun haline gelmiştir.
68. Sorunun Cevabı : D
Çocuklarda görülen korkularla ilgili olarak doğru ve yerinde yapılmış olan yorumlama D seçeneğinde yer verilmiş olan çocukların soyut varlıklardan korktukları için korku yaşadıklarının ifade edilmesidir. Çünkü o yaş civarındaki çocuklar soyut kavramları henüz tanımlayamadığı için doğal olarak korkuya kapılmaktadırlar.
69.Sorunun Cevabı : D

Ekin burada Akıl Yürütme’den yola çıkarak önceden öğrenmiş olduğu bilgileri yenileriyle karşılaştırmış ve probleme yakın olan çözüm yollarını birleştirerek bir souca ulaşmıştır. Problem çözme yönteminde benzeyen bu yöntem aynı zamanda akıl yürütülerek bir sonuca ulaşmayı sağlamaktadır.
70.Sorunun Cevabı : C

Yukarıda verilmiş olan tanımlamalara bakılacak olursa, Zeka organizmanın çevreye uyum sağlaması, Şema öğrenmeyi sağlayan araçlar, Örgütleme farklı şemaların birleşmesinin sağlandığı yer ve Dengeleme ise yeni karşılaşılan bir durumla , önceden mevcut olan durum arasında bağlantı kurulması olarak tanımlanmakta olup doğru olarak sıralanan seçenek C seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

71.Sorunun Cevabı : D

Çocukları tanımada test dışında uygulanan etkinlikler arasında gözlem tekniği uygulanmakta olup, bu gözlem tekniğide gelişi güzel gözlem, sistemli gözlem ve özel durumlarda uygulanan gözlem olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Yağmur öğretmenin yapmış olduğu gözleme değinecek olursak bir plan dahilinde yapılmamış olması ve doğal ortamda aniden gözlem sağlanması gelişi güzel gözlem yapıldığını göstermektedir.

72.Sorunun Cevabı : A

Kan dolaşım çeşitleri arasında yer alan ve kalp ve vücut dokuları arasında kan dolaşımı sağlayan kan dolaşım çeşiti büyük kan dolaşımı olmakta diğer bir ismi ile de sistematik dolaşım olarak bilinmektedir.
73.Sorunun Cevabı : E

Erdal bey öğrencilerine bir öyküyü oyunlaştırma adına yardımcı olacağını söylemesi ve Mehtap hanım’ın da yazılı bir metinde yer alan belirli rolleri dağıtarak bu rolleri üstlenmelerinde gerekli yardımı sağlayacağını söylemesi ile Erdal bey dramatize kavramından yararlanmış olup, Mehtap hanım ise dramatizasyon kavramını uygulamış olmaktadır.
74.Sorunun Cevabı : A
Okul öncesinde öğretilmesi gereken şekiller yer almakta olup, bu şekillerin öğretilmesinde uygulanabilecek yöntemler arasında şekilleri birbiri ile birleştirerek öğretme, analiz etme ile öğretme, anlama yolu ile öğretme ve görsel hafızayı kuvvetlendirme adına öğretme yer almakta olup, şekillerle ilgili var olan bir problemi çözme okul öncesi dönemde yer almamaktadır.

75.Sorunun Cevabı : E

Füsun ile Semih’in tartışmasına neden olan bu durum öğretmenin müzik merkezi ile kitap merkezini yan yana yakın mesafeye koymuş olmasından kaynaklanmakta olup, gürültünün ve sesin hakim olacağı merkezlerle, sessiz bir ortama ihtiyaç duyulan merkezler birbirlerinden uzak mesafelerde konumlandırılmalıdırlar. Öğretmen burada öğrenme merkezlerinin yerini konumlandırmada hata yapmıştır denilebilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.