Okul Öncesinde Fen Eğitimi Test 1

30.03.2019

Bu soruların tüm hakları okuloncesihaber.com’ a  aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu soruların alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Kader proje ödevi konusu olan okul öncesi fen eğitiminin hedefleri arasında bulunması gerekenleri liste halinde sıralayarak bir sunu hazırlaması gerekmektedir.Kaderin hazırlamış olduğu bu sunuda bazı
eksikliklerin olduğunu farkeden arkadaşları onu uyarması üzerine kader listede
yer alan bir ifadeyi çıkarmak durumunda kalmıştır.

1-Aşağıda yer alanlar ifadelerden hangisi okul öncesi fen eğitiminin hedefleri arasında
yer almamaktadır?

A) Bilimsel ifadeler kullanmak.

B) Fen bilimine karşı olumlu tutum kazandırmak.

C) Çeşitli fen deneyleri yaptırmak.

D) Fen kavramları hakkında bilgi sahibi olmalarını
sağlamak.

E) Deneyerek öğrenme
imkanı sunmak.

2-Okul öncesi fen eğitiminde bulunan bilimsel süreçler aşağıda verilmiş olan
maddelerden kaç tanesini kapsamaktadır?

– Gözlem yapma

– Sınıflama-

– Karşılaştırma

– Ölçme

– Sonuç çıkarma

– Uygulama

A) 3                       B)   4                             C) 5                             D)6                             E) 2

 

3-Okulöncesi öğretmeni olan Sude hanım fen etkinliği kapsamında çocuklara vücdumuzun
bölümleri ile ilgili bir hikaye okumuş ardından da sınıfta bulunan insan maketi
ile vücudumuzun bölümlerini göstermiş ve anlatımının sonunda da sınıfa yönelik
şu soruları sormuştur; insan vücudunda kalp ve beyin neden en önemli
organlarımızdır? Böbreklerimiz bir tane mi yoksa iki tane midir? , Bir tane
olsaydı ne olurdu? gibi sorulara yanıtları çocuklardan bekleyen Sude öğretmenin
yapmış olduğu bu davranış fen eğitiminde bulunan hangi üst düzey beceriler
arasına dahil edilebilmektedir?

A) Problem Bulma

B) Hipotez Kurma

C) Kontrol etme

D) Yorumlama

E) Test Etme

4-Öğretmenin etkili bir fen eğitimi sunabilmesi için yapması gerekenler arasında
aşağıdaki seçeneklerden hangisi yer almamaktadır?

A) Çocuklara gözlem ve araştırma yapmaları için
gerekli zaman tanıma.

B) Fen eğitimini diğer etkinliklerle bütünleştirerek
sunma.

C) Çocukların doğadan topladıkları nesneleri fen
merkezi yerine dolaplarına koymalarını isteme.

D) Doğadaki sürekli gelişen değişimleri inceleme.

E) Deneylerde çocuğa aktif katılımı için roller
verme.

5-
Aras sınıfta bulunan blok merkezi dolaplarının uzunlukları hakkında kendisi bir
süredir yapmış olduğu gözlemi öğretmeni ile paylaşır ve aralarında şu diyalog
geçer;

Aras : Öğretmenim bu dolaplardan biri daha uzun siz
mi kestiniz?

Öğretmeni : Hayır Arascım daha fazla blok alabilmesi
için biri diğerine göre daha uzun ve ince yapıldı.

Aras: Uzun olan daha büyük yani öğretmenim

Öğretmeni : Evet Arascım uzun dolap diğerine göre
hem ince hem de daha uzun.

Yukarıdaki
diyalogda geçen konuşmadan çıkarılacak yargıya göre Aras fen öğretiminde yer
verilen bilimsel süreçlerden hangisini kullanmıştır?

A) Hipotez oluşturma

B) Sayı-Uzay İlişkisi Kurma

C) Gözlem Yapma

D) Tahmin Etme

E)  Ölçme


6-
Aşağıda okul öncesi fen eğitimi ile ilgili çağdaş yaklaşıma göre
verilmiş olan yargılardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?

I- Fen etkinliklerinde öğretmen rehber rol
oynamaktadır.

II- Yapılan çalışmalar açık uçludur.

III- Çalışma alanları çocukların ilgilerine göre
belirlenmektedir.

IV- Yapılan etkinlikler daha önce yapılmış olan
etkinliklerle bağlantılıdır.

V-Fen çocuklar için zaten keşfedilmiş bir bilgi
olarak görülür.

A) Yalnız V         B) I ve II                C) III ve V                   D) IV ve V                   E) II ve V

7-Aşağıdakilerden hangisi Begüm öğretmenin okul öncesinde fen eğitiminde
kullandığı yöntem ve tekniklerden değildir?

A) Kavram Haritası

B) Proje Çalışmaları

C) Deney

D) Alan Gezileri- Gözlem

E) Laboratuvar Çalışmaları

Çocuklarla birlikte bir yoğurt fabrikasına gezi
düzenleyen Fulden öğretmen çocukların burada sütten yoğurt oluşumunu, mayalanma
aşamalarını gözle görerek yerinde öğrenmelerini istemiş. Fabrika gezildikten
sonra da masalarda gruplara ayrılan çocuklar kendi yoğurtlarını mayalamışlar ve
mayalanma sürecini beklemişler, ardından bir de yoğurttan ayran yapmışlardır.

8-Fulden öğretmen bu durumda okulöncesinde fen eğitiminde yer alan gezi- gözlem –inceleme çalışmalarından hangisine yer vermiştir?

A) Uzun Süreli Gözlem

B) Aniden Oluşan Gözlem

C) Kısa Süreli Gözlem

D) İncelemeye Dayalı Gözlem

E) Deneyime Dayalı Gözlem


9-Bir diyetisyen besinleri yapıcı – onarıcı, düzenleyici  ve enerji verici olarak sınıflandırmış ve
bunu görsel olarak sunarak akılda kalıcı olmasını sağlamıştır. Aynı zamanda
somut olarak görülen bu ifadeler daha önceden öğrenilmiş olan bilgilerinde bu
bağlamda bütünleşmesini sağlamıştır.Bu Diyetisyenin yapmış olduğu çalışma
aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilmektedir?

A) Sembolleştirme

B) Beyin Fırtınası

C) Altı Şapkalı Düşünme Tekniği

D) Kavram Haritası

E) Balık Kılçığı Diyagramı

10-
Okul öncesi fen eğitiminde deneylere fazlasıyla yer verilmesi gerektiğini
söyleyen bir okul öncesi öğretmenine göre deneyin çocuğa kazandırdığı bilgi ve
becerilerin ne olduğu sorulduğunda aşağıdaki numaralı alanda vermiş olduğu
yanıtlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

I- El becerileri

II- Hipotez oluşturma

III- Merak

IV- İş birliği

V-Bilimsel yorumlarda bulunma

A) I ve IV                   B) III ve IV       C) II ve V         D) I,II,III,IV ve V            E) Hiçbiri

11-Deneyler
yapılışlarına göre bazı alt dallara ayrılmaktadır. Aşağıda Emine’nin sıralamış
olduğu bu alt dallar verilmiştir. Hangi seçenekteki ifade deneyin yapılış
aşamaları arasında bulunmamaktadır?

A) Yapılış şekillerine göre deneyler

B) Yapılış amaçlarına göre deneyler

C) Yapılış mekanlarına göre deneyler

D) Yapılış zamanlarına göre deneyler

E) Yapılış sürelerine göre deneyler


12-Üniversitede okul öncesi fen öğretimi dersinde deney yapan Fadime bu deneyi
yapmadan önce kendi başına karar verip, malzemeleri kendi alıp ve sınıftada tek
başına sunmuştur. Fadime’nin bu davranışını fen eğitiminde deney yaparken
deneyleri yapılış şekillerine göre incelediğimizde aşağıdaki alanlardan
hangisine dahil edilebilmektedir?

A) Gösteri deneyleri

B) Bireysel deneyler

C) Kapalı uçlu deneyler

D) Grup deneyleri

E) Açık uçlu deneyler

Patates kızartması yapan Özge hanım patates kızartması

esnasında çıkan sesi tıpkı yağmur yağarken çıkan yağmur sesine benzetip, bu
durumu hakkında herkesle hem fikir miyim diye birkaç kişiye de sormuş herkes
bir süre düşündükten sonra aynı kanıya varmıştır.

13-Yukarıda Özge hanımın patates kızartması yaparken çıkan sesi yağmur sesine benzetmesi
ile yapmış olduğu analoji türüne hangi seçenekte yer verilmiştir?

A) Drama ile yapılan analoji

B) Resim ile yapılan analoji

C) Hikaye ile yapılan analoji

D) Oyun ile yapılan analoji

E) Basit analoji

14-Fen etkinlikleri yapılırken aşağıda yer verilmiş olan alanlardan hangisi ya da
hangilerinin kullanılması uygun değildir?

I-Bitki yetiştirme

II- Maketler

III- Grup çalışmaları

IV- Hayvan besleme

V-Teknoloji

A) I ve III             B) Yalnız III             C) Hiçbiri       D) II ve IV           E) III ve V

15-Özcan’ın
portakal toplamak için gittiği bahçede ağacın dallarından birinin kopmuş
olduğunu görüp onu orada bulunan uzun bir tahta çubuğa bağlamaya çalışması fen
etkinliği kapsamında düşünüldüğünde aşağıda yer alan etkinliklerden hangisi
arasına dahil edilmektedir?

A) Anlık gelişen etkinlikler

B) Bütünleştirilmiş etkinlikler

C) Rutin etkinlikler

D) Öğretmenin başlattığı etkinlikler

E) Serbest zaman etkinlikleri

Soruların tamamı Eğitimci Yazar ÖZGE ALPKAYA tarafından yazılmıştır.


YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.