Okul Öncesinde Fen Eğitimi Test 1(ÇÖZÜMÜ)

30.03.2019
189

1.Sorunun Cevabı : A

Kader’in proje sunumu için yer vermiş olduğu fen
eğitiminin hedefleri adlı yazıda liste yapmış olduğu maddelerden A seçeneğinde
yer alan bilimsel ifadeler kullanmak hatalı bir düşünce olup, okul öncesi fen
eğitiminde bilimsel ifadelere yer vermek doğru bir davranış olmamaktadır.

2.Sorunun Cevabı : D

Okul öncesi fen eğitiminde bulunması gereken
bilimsel süreçler içerisinde gözlem yapma, sınıflama, karşılaştırma, ölçme,
sonuç çıkarma, uygulama ve daha birkaç kavramında dahil edilebileceği bilimsel
süreçler bulunmaktadır. Dolayısıyla tüm maddeler bu gruba dahil
edilebilmektedir.

3.
Sorunun Cevabı : B

Sude öğretmenin fen etkinliği kapsamında uygulamış
olduğu bu yöntemde çocukları hipotez kurmalarını sağlayarak geçici süre ile de
olsa tahmin yapmalarını istemiştir. Hipotez ile oluşturdukları tahminlerle
doğru olanı bulmalarını isteyerek hipotezler geliştirmeleri için onlara
yardımcı sorular yöneltmiştir.


4.Sorunun Cevabı : C

Etkili bir fen eğitimi sunulabilmesi için yapması
gerekenler arasında çocukların doğadan topladıkları nesneleri fen köşesine
yerine dolaplarına koymalarını istemek oldukça hatalı bir düşüncedir.Özellikle
fen merkezini canlı tutmak adına bu gibi etkinlikler sıkça yapılmalı bozulmaya
yüz tutan nesneler hariç diğer tüm nesneler fen merkezinde görselliğe açık
olmalıdır.Çocuğun fen merkezi için getirmiş olduğu nesneyi dolabına koyması ayrıca
onda fen etkinliklerine karşı olumsuz bir tutum sergilemesine neden olacaktır.

5.Sorunun Cevabı : E

Ölçme fen etkinliği kapsamında yer alan bilimsek
süreçler içerisine dahil edilebilmektedir. Ölçme iki nesne arasındaki var olan
farkı gözlem sonucu ya da gerekli materyallerle ölçerek farketmedir. Aras
burada göz kararı gözlemlediği iki dolaptan bir diğerinin daha uzun olduğunu
söyleyerek kendince ölçüp, tartmış bu kanıya varmıştır.

6.Sorunun Cevabı : A

Fen çocuklar için zaten keşfedilmiş bir bilgi olarak
görülür ifadesi  fen eğitimi ile ilgili
çağdaş yaklaşımların yer verdiği bir görüş değil, geleneksel yaklaşımın yer
verdiği bir görüş olmaktadır.Bu nedenle fen eğitimi çağdaş yaklaşımda
keşfedilmiş bir bilgi olarak değil de aktif bir keşfetme faaliyeti olarak
görülmektedir.

7.
Sorunun Cevabı : E

Okul öncesinde fen eğitiminde kullanılan yöntem ve
teknikler arasında kavram haritası, deney, alan gezileri- gözlem, proje
çalışmaları gibi  ve bunlara ek
olabilecek pek çok kavram örnek verilirken laboratuvar çalışmaları okul öncesinde
birebir yer almamaktadır.


8.Sorunun Cevabı :  A

Fulden öğretmenin çocuklarla birlikte bir yoğurt
fabrikasına gidip orada sütten yoğurt mayalama sürecini gözlemleyip daha
sonrada her grubun kendi yoğurdunun mayalanmasını ve süreci izleyip sonrasında
da mayalanan yoğurtlar ile bir de ayran yapılması gezi- gözlem inceleme
çalışmalarından uzun süreli gözlem’e örnek verilebilmektedir.

 9.Sorunun Cevabı : D

Kavram haritaları bir başlıl altında yer alan ifadeleri
bir nevi bir arada tutmak adına şemalarla, grafiklerle alt dallara ayırma
işlemidir. Kavram haritaları genellikle okul öncesi dönemde taşıtlar, hayvanlar
vs. gibi durumlarda sınıflandırma yapmak için kullanılmaktadır.Diyetisyenin yer
vermiş olduğu kavram “Kavram Haritası”dır.

10.Sorunun Cevabı : D

Deneyin çocuğa kazandırdığı bilgi ve becerilere
bakılacak olursa numaralı alanlarda yer alan tüm kavramlar bu kategori
içerisine dahil edilebilmektedir.Dolayısıyla doğru yanıtımız hepsi’nin yer
almış olduğu D seçeneğidir.

11.Sorunun Cevabı : C

Yapılış mekanlarına göre deneyler alt dallara
ayrılmamakta zaten bir deneyin yapılabilmesi için gerekli ön koşul ve ortam
önceden hazır hale getirilmektedir. Bunu ayrıca düşünülüp planlanmasına gerek
olmayıp, uygun ortam ve materyallerin sağlandığı her yerde deneyler
yapılabilmektedir.


12.
Sorunun Cevabı : B

Fadime’nin herkesle bir olmak yerine bir tatsızlık
çıkmaması adına deney sunumunu tek başına yapması deneylerin yapılış
şekillerine göre bireysel deneyler arasına dahil edilmektedir.Bireysel
deneylerde kişiler deneye bireysel olarak katılmaktadırlar.

 Patates kızartması yapan Özge hanım patates kızartması
esnasında çıkan sesi tıpkı yağmur yağarken çıkan yağmur sesine benzetip, bu
durumu hakkında herkesle hem fikir miyim diye birkaç kişiye de sormuş herkes
bir süre düşündükten sonra aynı kanıya varmıştır.

13.Sorunun Cevabı : E

Öncelikle analoji demek bilinmeyen bir olayı bilinen
bir olaydan yola çıkarak anlamaya çalışmaktır.Özge hanım’da burada patates
kızartması sesini yağmur sesine benzeterek yağmur sesinin farkında olmayan ya
da bilmeyen biri için basit analoji tekniğini kullanarak bir benzetme yapmış
bilinenden bir bilinmeyenin düşünülmesi sağlanmıştır.

14.Sorunun Cevabı : C

Fen etkinlikleri yapılırken bitki yetiştirme,
maketler, grup çalışmaları, hayvan besleme ve teknoloji alanlarından
faydalanılmakta olup, numaralı alanda verilen ifadelerden hiçbirisi bu duruma
ters düşen bir kavramı içermemektedir.

15.
Sorunun Cevabı : A

Özcan’ın ağacın dalını anlık olarak görüp  hemen orada bulunan uzun bir tahta çubuğa
bağlaması fen etkinliği kapsamında anlık gelişen etkinlikler arasına dahil
edilmektedir. Anlık gelişen etkinliklerde çocuklar o anda gördükleri durum ya
da olaya adı üzerinde anında müdahale etmektedirler.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.