Okulöncesi Görsel Sanatlar Eğitimi Testi 1

05.10.2019

okulöncesi görsel sanatlar testi 1, okulöncesi öabt ders notlarının tamamına sitemizden ulaşabilirsiniz

okulöncesi görsel sanatlar eğitimi testi 1

1- Suna öğretmen çocuklara görsel sanatlar eğitimi ile ilgili etkinlikler yaptırarak aşağıda yer verilmiş olan numaralı alanlardan hangilerine destek sağlamıştır?

I-Görsel sanatlarla çocukları tanımlamak.

II- Çocuklara adeta birer terapi yaptırıyor olmak.

III-Yaratıcılık ve hayal güçlerini desteklemek.

IV- Sanat etkinlikleri ile bazı beceriler kazandırmak.

V-Zihinsel süreç becerilerine katkıda bulunmak.

A) Hepsi B) I ve V C) I,II,III,IV ve V D) III ve IV E)Hiçbiri

1. Sorunun Cevabı : A

Görsel sanatlar eğitimi ile ilgili etkinlikler çocuklara birçok kazanım sağlamakta olup, öğretmenin çocukları yapmış oldukları resimlerle tanımalarına, yaptırılan resimlerle çocuğun rahatlama adına adete terapi yapıyor olmasına, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini desteklemeye, sanat etkinlikleri ile bazı beceriler kazandırmaya ve zihinsel süreç becerileri ile ilgili katkıda bulunma adına birçok alana destek sağlamaktadır.

2-Bal kabağı tatlısını çok seven Özge çizmiş olduğu meyve ve sebzeler konulu resminde bal kabağını büyük , diğer sebze ve meyveleri ise daha küçük çizmiştir. Özge’nin bal kabağını daha büyük resmetmesinin nedeni okul öncesinde görülen çocuk resimleri özelliklerinden hangisine dahil edilebilmektedir?

A) Saydamlık Özelliği

B) Düzleme Özelliği

C) Hiyerarşi Özelliği

D) Renklendirme Özelliği

E) Tamamlama Özelliği

2. Sorunun Cevabı : C

Okul öncesi çocuk resimlerinde görülen özelliklerinden Hiyerarşi Özelliği’nde çocuk kendince önemli olanları büyük resmederken , kendince önemsiz gördüklerini de küçük resmetmektedir. Özge’nin de bal kabağı tatlısını çok seviyor olması ile büyük resmediyor olması bu bağlamda birbiri ile doğru orantılı olmaktadır.

Görsel sanatlar öğretmeni olan Nuray öğrencilerinden üç boyutlu bir çalışma yapmalarını istemiştir. Ahmet ve Ceren yapmış oldukları çalışmaları gösterdiklerinde Nuray öğretmen bu çalışmaların üç boyutlu değil de iki boyutlu olduğunu söyleyerek hatalarını düzeltmeri adına yeni çalışmalar istemiştir.3-Buradan yola çıkarak Ahmet ve Ceren’in yapmış olduğu çalışmalar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Baskılar / Duvar Resmi

B) Kil / Kağıt Hamuru

C) Parmak boya / Kağıttan Rölyef

D) Tuz Seramiği / Baskılar

E) Kolaj / Şeker Boyası

3. Sorunun Cevabı : E

Ahmet ve Ceren kolaj ve şeker boyası yaparak iki boyutlu bir çalışmaya yer vermişlerdir. Üç boyutlu çalışmalar arasında Kağıttan Rölyef, Kil, Kağıt Hamuru ve Tuz Seramiği yer almaktadır.Diğer çalışmalar ise iki boyutlu çalışmalar arasına dahil edilmektedir.

4- Aşağıda verilmiş olan maddelerden kaç tanesi okul öncesinde teknolojik destekli görsel sanatlar eğitim ortamı arasında yer almaktadır?

-İnternet Destekli Öğretim Ortamları

-Eğitim CD’leri ile Desteklenmiş Öğretim Ortamları

-Çizgi Film Temelli Eğitim CD’leri

-Oyun Temelli Eğitim CD’leri

-Film Temelli Eğitim CD’leri

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2 E) 1

4. Sorunun Cevabı : B

Okul öncesinde teknolojik destekli görsel sanatlar eğitim ortamları arasında İnternet Destekli, Eğitim Ortamları, Eğitim CD’leri ile desteklenmiş ortamlar, Çizgi Film Temelli Eğitim CD’leri, Oyun Temelli Eğitim CD’leri ve Film Temelli Eğitim CD’leri ile desteklenmiş ortamlar yer almaktadır. Dolayısıyla tüm verilen maddeler bu kapsamda yer almaktadır.5- Okul öncesi öğretmeni olan Nezaket hanım öğrecilerinin yapmış olduğu görsel sanat çalışmalarını değerlendirirken aşağıda verilmiş olan unsurlardan hangisine dikkat etmemelidir?

A) Gelişimsel değerlendirme.

B) Düzey belirlemeye yönelik değerlendirme.

C) Basit ve karmaşık olmasına yönelik değerlendirme.

D) Ürün oluşturma süreçlerinin değerlendirilmesi.

E) Ürünlerin değerlendirilmesi.

5. Sorunun Cevabı : C

Okul öncesinde görsel sanat çalışmaları değerlendirilirken gelişimsel olarak değerlendirme, düzeylere yönelik ürünleri oluşturma süreçlerine yönelik ve ürünleri değerlendirmeye yönelik bir değerlendirme söz konusu iken, ürünlerin basit ve karmaşık olmasına yönelik bir değerlendirme söz konusu değildir.

6-Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri okul öncesinde yer alan görsel sanat çalışmalarının değerlendirme ölçütleri arasında yer almamaktadır?

I- Beceri Kullanımı

II- Yorumlama

III-Eleştiri

IV- Bireysel ve Sosyal Farkındalık

V- Keşfetme

6. Sorunun Cevabı : E

A) I ve II B) III ve IV C) IV ve V D) I ve III E) Yalnız II

Okul öncesinde yer alan görsel sanat çalışmalarının değerlendirme ölçütleri arasında beceri kullanımı, eleştiri, bireysel ve sosyal farkındalık ve keşfetme yer alırken yorumlama değerlendirme ölçütleri arasında yer almamaktadır.

-Eline almış olduğu çeşitli renklerle boyanmış bir topu inceleyen Çiğdem’e topun yumuşak olup olmadığı sorulmaktadır.

-Jüri incelemiş olduğu resimde en çok anlatılmak istenenin sayfaya yansıyıp yansımadığına dikkat etmiştir.7- Yukarıda verilen örnekler incelendiğinde verilen tanımlamalar sırası ile görsel sanat öğeleri arasında bulunan hangi sanat öğesini ifade etmektedir?

A) Çizgi / Doku

B) Boyut / Renk

C) Doku / Desen

D) Biçim / Dizayn ve Kompozisyon

E) Dizayn ve Kompozisyon / Çizgi

7.Sorunun Cevabı : D

Çiğdem’ e yöneltilen sorular görsel sanat öğeleri arasında bulunan sanat öğelerinden biçim’i temsil etmekte, jüri’nin resimde en çok anlatılmak istenenin sayfaya yansıyıp yansımadığına dikkat etmesi ise sanat öğeleri arasından dizayn ve kompozisyon’u temsil etmektedir.

Gökkuşağı çizmek isteyen Övünç renklerin derecesini açıktan koyuya ve baştan sona olmak üzere dikkat ederek kullanmıştır. Bu durumda Övünç görsel sanatlarda yer alan ………………. ilkelerinden ………………………’yi kullanmıştır.

8-Yukarıda boş bırakılmış alanlara sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tasarım / Vurgu

B) Sanat/ Dereceleme

C) Tasarım / Dereceleme

D) Sanat / Hareket

E) Tasarım / Birlik

8. Sorunun Cevabı : C

Gökkuşağı çizmek isteyen Övünç renklerin derecesini açıktan koyuya ve baştan sona olmak üzere dikkat ederek kullanmıştır. Bu durumda Övünç görsel sanatlarda yer alan tasarım ilkelerinden dereceleme’yi kullanmıştır.Tasarım öğeleri arasında yer alan dereceleme de renklerin derecesini açıktan koyuya ve baştan sona olmak üzere dikkat ederek kullanmak esastır.9- Engi’in yapmış olduğu resimi inceleyen öğretmeni Engin’in resiminde daha çok negatif alan’ı kullandığını farketmiştir. Bu durumda görsel sanatlar kapsamında yer alan ve resimde kullanılmakta olan negatif alanın tanımı aşağıda yer alan seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Resimde doldurulmayan yani boş bırakılan alandır.

B) Olumsuz davranışların sergilendiği alandır.

C) Resimde renklendirilmeyen kısımların olduğu alandır.

D) Resimde doldurulan alandır.

E) İnsan figürünün yer almadığı alandır.

9. Sorunun Cevabı : A

Resimlerde yer alan negatif alan çocuğun resimlerinde kullanmadığı , doldurmadığı alanı ifade etmektedir.Engin’ de yapmış olduğu resimde kağıdın tamamını kullanmayarak negatif alan yönü ağır basan bir resim ortaya koymuştur.

10- Bir resim sanatçısı ünvanı ile tanınan Samet bey yapmış olduğu resimlerde bir kuramdan etkilenmektedir. Bu kurama göre sanatçı meydana getireceği eserine iç dünyasını ve hislerini alışılmış bir renkle ve çeşitlerle eserine yansıtmaktadır.Samet bey’in bir sanat eseri ortaya çıkarırken kullanmış olduğu bu kuram hangi seçenekte yer almaktadır?

A) Yansıtma Kuramı

B) Benzetim Kuramı

C) Biçimci Kuram

D) İşlevsellik Kuramı

E) Dışavurumcu Kuram

10. Sorunun Cevabı : E

Dışavurumcu kuramda sanatçı meydana getireceği eserine iç dünyasını ve hislerini alışılmış bir renkle ve çeşitlerle eserine yansıtmaktadır.Aynı zamanda bu kuram yansıtmacı eserin tam tersini savunmaktadır.11- Kellog’ a göre çocukların yapmış olduğu çizimler basitten karmaşığa doğru ilerlemekte ve bu mantıkla kontrollü çizimlerden kontrolsüz çizimlere doğru geçiş yapmaktadır. Üç alana ayrılan bu aşamalar arasına aşağıdakilerden hangileri dahil edilmemektedir?

I- Kontrolsüz tesadüfi karalamalar

II- Düzensiz karalamalar

III-Kontrollü karalamalar

IV-Yansıtmacı karalamalar

V-İsimlendirilmiş karalamalar

11. Sorunun Cevabı : B

A) I ve IV B) II ve IV C) II ve IIII D) IV ve V E)I,II ve III

Kellog’a göre üç alana ayrılan bu aşamalar arasında düzensiz karalama evresi ve yansıtıcı karalama evresi bulunmamaktadır. Diğer karalamalar ise 0-2 yaş arasındaki çocuklarda karalama evresi içerisinde görülmektedir.

Hem resim yapıp bir yandan da söylenen Hamide öğretmeninin kendisini izlediğini farkedince gülümseyerek öğretmenine resimde yer vermiş olduğunu kendisini de göstererek öğretmenim bak bu sizsiniz yani Meral öğretmen, bu da ben okula gelirken diye ekleyip devam etmiştir.

12- Hamide karalama evresinde olmasına rağmen gittiği kreşteki öğretmenine anlatmış olduklarına bakılacak olursa hangi karalama çeşitine örnek olabilecek bir resim yapmıştır?

A) Kontrollü karalamalar

B) Kontrolsüz tesadüfi karalamalar

C) Düzensiz karalamalar

D) İsimlendirilmiş karalamalar

E) Sembolleştirilmiş karalamalar

12. Sorunun Cevabı : D

Hamide yapmış olduğu resminde günlük hayatta etkileşimde olduğu kişilere yer vermiş ve onları isimlendirerek isimleri ile birlikte açıklamıştır.İsimlendirilmiş karalamalarda çocuklar kağıtta boş yer kalmamasına özen göstererek çalışmalarına devam etmektedirler. Hamide de resimde Meral öğretmenine , kendisine ve daha birçok kişiye ve öğeye yer verip onları adlandırdığı için isimlendirilmiş karalam yapmıştır.13- Çocuklarda sanatsal gelişim evreleri bazı alt dallara ayrılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu evreler arasında yer almamaktadır?

A) Karalama evresi

B) Gerçekçi evre

C) Temel şekiller evresi

D) Doğalcılık mantık dönemi

E) Yansıtmacı sanat evresi

13. Sorunun Cevabı : B

Çocuklarda sanatsal gelişim evreleri karalama , temel şekiller, doğalcılık ve mantık evresi ile yansıtmacı sanat evresi olmak üzere alt dallara ayrılmakta fakat gerçekçi evre bu kategoride yer almamaktadır.

Yansıtmacı sanat evreleri arasında yer alan ve bu evrede olan Semih’in resimleri sade olmasına karşın aynı zamanda detaylı olup, Semih bu resimi yaparken her türlü materyalide kendi başına kullanabilmektedir.

14-Yukarıda Semih’in yapmış olduğu resim yansıtmacı sanat evreleri arasında yer alan hangi dönemi yansıtmaktadır?

A) Sembolik Dönem

B) Gerçekliğe Geçiş Dönemi

C) Sezgisel Dönem

D) Şema Öncesi Dönem

E) Şematik Dönem

14. Sorunun Cevabı : E

Yansıtmacı sanat evreleri arasında yer alan bu evre Şematik Dönem olmakta ve bu dönemde çocuklar kullandıkları materyallerle büyük keşifler yapmakta, daha sonra da iç dünyalarını resimlerine yansıtmaktadırlar. Aynı zamanda resimi yaparken her türlü materyalide kendi başlarına kullanabilmektedirler.15- Tamer’in annesi Tamer’in kendisine yapmış olduğu resim hakkında onunla sohbet ederken” işte bu kısmı çok sevdim” , “bu tam ben olmalı harika olmuş” gibi ifadelerle yaklaşarak çocuklarla sanat çalışmaları hakkında konuşma adına aşağıda yer verilmiş yaklaşımlardan hangisine yer vermiştir?

A) Yargılayıcı yaklaşım

B) Değer verici yaklaşım

C) Düzeltici yaklaşım

D) Övgüsel yaklaşım

E) Sorgulayıcı yaklaşım

15. Sorunun Cevabı : B

Tamer’in annesi Tamer’in kendisine yapmış olduğu resim hakkında onunla sohbet ederken” işte bu kısmı çok sevdim” , “bu tam ben olmalı harika olmuş” gibi ifadelerle yaklaşarak değer verici yaklaşıma yer vermiştir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.