Okulöncesi Görsel Sanatlar Eğitimi Testi 2

okulöncesi görsel sanatlar ders notu, okulöncesi öabt ders notları için sitemizi ziyaret ediniz

05.10.2019

okulöncesi görsel sanatlar eğitimi testi 2

I-Öğretmenin işi akademik becerilere odaklanmak yerine çocuğun ihtiyacı olan eğitim yaklaşımını benimsemelidir. (G. Stanley Hall)

II- Sanat bir proğram içerisinde kaynaştırılmalıdır. (Dewey)

III-Çocukların çevreden müdahale olmadan yaratma özgürlüğü içerisinde olmaları gerekmektedir. (Franz Cizek)

IV- Her çocuk yaratıcı doğmuştur fakat bu daha sonra dış çevre ile sınırlandırılmaktadır. (Howard Gardner)

V-Görsel sanatlar görsel düşünmeyi desteklemektedir.( Viktor Lowenfeld)

1-Yukarıda sanat tarihi ile ilgili görüşlerini dile getiren kuramcılar ve görüşün ait olduğu kuramcı parantez içerisinde verilmiş olup, görüşlerinin karşısındaki kuramcıya ait olmayan numaralı ifade ya da ifadeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) I ve IV B) IV ve V C) I,II ve IV D) I ve II E) II,III ve IV

1. Sorunun Cevabı : B

“Her çocuk yaratıcı doğmuştur fakat bu daha sonra dış çevre ile sınırlandırılmaktadır.”diyen kuramcı Viktor Lowenfeld olmakta ve “Görsel sanatlar görsel düşünmeyi desteklemektedir.”diyen kuramcı da Howard Gardner olmaktadır. Dolayısıyla yanlış söylemin yanlış kişiye yer verildiği numaralı alanlar B seçeneğinde yer alan IV. ve V. ifadeler olmaktadır.

2- Sanat çalışmalarının çocukların gelişimine olan katkısının oldukça büyük olduğunu bilen Seren öğretmen bu durumda çocukların daha çok koordineli hareket etmelerinde, bedenini dengeli bir biçimde kullanabildiğine, el- göz koordinasyounda gelişmeler katettiğine, bunun yanında da nesnelere istediği şekli verebildiklerini gözlemlemiş olup bu kapsamda hangi alanda yer alan becerilerinin sanat çalışmaları kapsamında geliştirilmiş oldukları görülmektedir?

A) Kişisel gelişim

B) Sosyal- duygusal gelişim

C) Bilişsel gelişim

D) Motor gelişim

E) Dil gelişimi

2. Sorunun Cevabı : D

Çocukların göstermiş olduğu davranışlar arasında daha çok koordineli hareket etmeleri, bedenini dengeli bir biçimde kullanabilmeleri , el- göz koordinasyounda gelişmeler katettiklerini, bunun yanında da nesnelere istediği şekli verebildiklerini gözlemlemiş olup, bu durumda sanat çalışmalarının motor gelişime olan katkılarından bahsetmek kaçılmaz olmaktadır.3- Caddede mikrofon uzatıp röportaj yapan bir grup Betül’e görsel sanatlar eğitiminin neden gerekli olduğunu sormuş ve Betülde aklına ilk gelen ifadeleri söylemiştir. Betül’ün söylemiş olduğu birkaç ifade de hata olduğu düşünülmekte olup, aşağıda numaralı alanlarla gösterilen söylenmiş ifadelerden hangisi ya da hangileri hatalı ifade kapsamında yer almaktadır?

A) Çocuklara dokunma, hissetme gibi kavramları öğretmektedir

B) Tüm çocuklara yönelik olarak uygulanmaktadır.

C) Çocuğun ilk yazılı dili olmaktadır.

D) Sanat eğitimi estetik değer taşımaktadır.

E) Sanat eğitimini her çocuk almak için elverişli değildir.

3. Sorunun Cevabı : E

Betül’ün söylemiş olduğu birkaç ifade de yer vermiş olduğu hatalar arasında sanat eğitimini her çocuğun almak için elverişli olmadığını dile getirdiği düşüncesi olmaktadır.Maddi anlamda ne kadar durumu sanat malzemesi vs. almaya yetmeyen aileler varsa da bu durumda okullarda ya da herhangi imkanın olduğu ortamlarda tüm çocuklar sanat etkinliklerini alabilecek kapasiteye sahip olmaktadır.

4- Kızıyla incelemek için eline aldığı resmin çok kaygan olması ile elinden birkaç kez düşüren Nezaket hanım bu durumda sanat öğeleri ve tasarım ilkeleri kapsamında bu resimde hangi alana yönelik bir eksiklik olduğundan söz etmesi olağan karşılanacaktır?

A) Doku

B) Boyut

C) Desen

D) Alan

E) Biçim

4. Sorunun Cevabı : A

Kızıyla incelemek için eline aldığı resmin çok kaygan olması ile elinden birkaç kez düşüren Nezaket hanım’ın bu durumda sanat ögeleri ve tasarım ilkeleri arasından doku özelliği ile ilgili bir eksikliğin var olduğunu söylemesi olağan karşılanacaktır. Doku özelliği bir sanat öğesinde çalışmanın yüzeyini göstermektedir. Burada da resmin yüzeyinde kayganlık seviyesi fazla seyretmiş olmaktadır.5- Kubat öğretmen sanat ürünlerini sınıflandırmak için tahtaya bir şablon çizmekte ve bu şablona sanat ürünlerinin sınıflandırılmasını içeren kuramlar gönüllü olan öğrenciler tarafından Kubat öğretmenin yönergeleri ile doldurulmaktadır. Bu durumda bu şablonda yer alması gereken kuramlar aşağıda numaralandırılmış alandaki ifadeler arasından hangisi ya da hangileri olmaktadır?

I- Yansıtma kuramı

II- Biçimci kuram

III- Yapılandırmacı kuram

IV- Dışavurumcu kuram

V-İşlevsellik kuramı

A) IV ve V B) Yalnız III C) II ve III D) I,II,IV ve V E) I ve IV

5. Sorunun Cevabı : D

Kubat öğretmenin sanat ürünlerini sınıflandırmak için tahtaya bir şablon çizmesi ve bu şablona sanat ürünlerinin sınıflandırılmasını içeren kuramların yazılmasını gönüllü olan öğrencilerden istemesi üzerine şablona yansıtma kuramı, biçimci kuram, dışavurumcu kuram ve işlevsellik kuramı eklenmiş olup, yapılandırmacı kuram bu bağlamda yer almamaktadır.

6- Çocuklarda sanatsal gelişim kapsamında yer alan, karalama evresi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinde yanlış bir ifade den söz edilmektedir?

A) Yirmi tür karalama bulunmaktadır.

B) Kontrolsüz karalamadan,kontrollü karalamaya geçiş olarak ilerleme göstermektedir.

C) Doğumdan sonraki ilk üç yıl karalama dönemi olarak bilinmektedir.

D) Çizgiler birbirinden etkilenerek gelişmektedir.

E) Çocuklar çizgilerde bir düzen ve uyum aramaktadırlar.

6. Sorunun Cevabı : C

Çocuklarda sanatsal gelişim kapsamında yer alan, karalama evresi ile ilgili olarak, doğumdan sonraki ilk üç yıl karalama dönemi olarak bilinmektedir ifadesi hatalı olmakta doğumdan sonraki ilk iki yıl karalama dönemi içerisinde yer almaktadır. Bu dönemde istisna olarak bazı çocuklar karalama evresinin üzerinde resimler sergileyebilmektedirler.7- Yansıtmacı sanat evreleri arasında olan ve bu evre içerisinde olan Burak yapmış olduğu çizimleri sadece eğlence için değil, aynı zamanda belirli bir amaç olarak yapmaktadır. Çizimlerinde insan figürilerine de yer veren Burak 4 yaşındadır.Burağın öğrenmeleri arttıkça sembollerde yerini şemalara bırakır olmuştur. Buradan hareketle Burağın içerisinde bulunmuş olduğu evre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Şema öncesi dönem

B) Sezgisel dönem

C) Şema dönemi

D) Gerçekliğe geçiş dönemi

E) Sembolik dönem

7. Sorunun Cevabı : A

Şema öncesi dönemde yapılan çizimler, sadece eğlence için değil, aynı zamanda belirli bir amaç olarak yapılmaktadır. 4-7 yaş arasını kapsayan bu dönemde öğrenmeler arttıkça sembollerde yerini şemalara bırakmaya başlamaktadır. İlk insan figürüde bu dönem içerisinde görülmekte olup, Burağın içerisinde bulunmuş olduğu evre şema öncesi dönem olmaktadır.

8- Görsel sanatlar öğretmeni olan Ayşe öncelikle sanat olan ve sanat olmayan çalışmaların ayrımına varılmasını istemiş ve sanat olmayıpta, ürün odaklı olan çalışmaları tahtaya not etmiştir. Aşağıda numaralı olarak verilmiş olan bu maddelerden hangisi ya da hangileri Ayşe öğretmenin tahtaya not etmiş olduğu ürün odaklı çalışmalar arasında yer almaktadır?

I- Kopya etme

II- Model verme

III- Estetik tepkiler

IV- Yaratıcı ürünler oluşturma

V- Yiyecekleri sanat malzemesi olarak kullanma

A) III,IV ve V B) Hepsi C) Yalnız V D) I,II,III ve V E) Hiçbiri

8. Sorunun Cevabı : B

Ayşe öğretmenin not etmiş olduğu sanat olmayıpta, ürün odaklı olan çalışmalar arasında kopya etme, model verme , estetik tepkiler, yaratıcı ürünler oluşturma ve yiyecekleri sanat malzemesi olarak kullanma yer almakta olup, numaralı alanlarda yer alan tüm ifadeler ürün odaklı çalışmalar kapsamında değerlendirilebilmektedir.9- Sanat eğitimindeki yöntemler arasında kullanılan materyalin özelliğine göre sanat çalışmaları yer almakta olup, bu çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yer almamaktadır?

I-Kağıtlar ile çalışma

II- Boyalar ile çalışma

III- Üç boyutlu çalışmalar

IV- Yoğurma maddeleri ile çalışma

V- Çocuk merkezli çalışmalar

A) III ve V B) I,II ve III C) IV ve V D) I,IV ve V E) III ve V

9. Sorunun Cevabı : E

Sanat eğitimindeki yöntemler arasında kullanılan materyalin özelliğine göre sanat çalışmaları kapsamında yer alanlar kağıtlar, boyalar ve yoğurma maddeleri ile çalışma olmakta, üç boyutlu çalışmalar ise boyut özelliğine göre sanat çalışmaları kapsamında yer alırken, çocuk merkezli çalışmaların ise çalışmayı başlatana göre yapılan sanat çalışmaları arasında yer aldığı söylenebilmektedir.

10- Yapmış olduğu resimde fil yaptığını söyleyerek annesine gösteren Sevgi, annesinin “Harika görünüyor, fakat sanki bu filin kulakları çok küçük olmuş” demesi ile Sevgini yapmış olduğu resimine yönelik olarak onunla konuşma adına hangi yaklaşım içerisine girdiği söylenebilmektedir?

A) Sorgulayıcı yaklaşım

B) Yargılayıcı yaklaşım

C) Düzeltici yaklaşım

D) Övgüsel yaklaşım

E) Araştırıcı yaklaşım

10. Sorunun Cevabı : C

Sevginin annesinin “Harika görünüyor, fakat sanki bu filin kulakları çok küçük olmuş” demesi ile Sevgini yapmış olduğu resimine yönelik olarak onunla konuşma adına düzeltici yaklaşım sergilemiş fakat, bu yaklaşımla çocuklarda var olan yaratıcığı yok etmeye gidildiği görülmektedir. Buradan örnek verilecek olursa Sevgi yapmış olduğu filde belkide filin henüz yavru olduğunu düşünerek küçük kulaklı olarak çizmiş ya da onun filinin küçük kulaklı olmasını istemesi üzerine bu çizimi yapmış olabilmektedir. Bu bağlamda çocukların üzerine çok da gidilmemeli, yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri adına biraz da olsa serbest bırakılmalıdırlar.11- Sanat çalışmalarında eğitim ortamında ve materyallerde bulunması gereken özellikler hangi seçenekte yanlış olarak ifade edilmiştir?

A) Sınıfın gürültü merkezlerinden uzak olmalıdır.

B) Sanat materyalleri olabildiğince çeşitlendirilmelidir.

C) Yerde mutlaka halı bulundurulmalıdır.

D) Sanat merkezinde özgürce çalışma ortamı sağlanmış olmalıdır.

E) Farklı özelliğe sahip materyaller bulundurulmalıdır.

11. Sorunun Cevabı : C

Sanat çalışmalarında eğitim ortamında yerde halı bulundurulması uygun değildir. Bunun aksine yerdeki zemin silinebilir yapıda olmalı, adı üzerinde yapılan sanat çalışmaları ile kullanılan boya vs. gibi malzemelerden kolay arındırılabilmelidir.

12- Okul öncesinde yer alan sanat çalışmalarının çocuklara birçok yararı bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi motor gelişime olan yararları arasında yer almayıp farklı bir gelişim alanının yararları içerisinde bulunmaktadır?

A) El- göz koordinasyonu güçlenir.

B) Nesnelere istediği şekilleri verebilir.

C) Kendisini beden hareketleri ile ifade edebilir.

D) Farklılık ve benzerliklerin ayrımına varır.

E) Araç ve materyalleri amacına uygun şekilde kullanır.

12. Sorunun Cevabı : D

Çocuğun Farklılık ve benzerliklerin ayrımına varması motor gelişime olan katkılar arasında yer almayıp bilişsel gelişime olan katkılar arasında bulunmaktadır. Diğer tüm seçenekler ise motor gelişime olan katkılar arasında yer almaktadır.13- Kullanılan materyallerin özelliklerine göre sanat çalışmaları incelendiğinde aşağıda numaralandırılmış olan alanlardan hangisi ya da hangileri bu gruba dahil edilmektedir?

I- Kağıtlar ile çalışma

II- Üç boyutlu çalışmalar

III- Yoğurma maddeleri ile çalışma

IV- Boyalar ile çalışma

V- İki boyutlu çalışmalar

13. Sorunun Cevabı : A

A) I,III ve IV B) II ve III C) IV ve V D) III ve IV E) Hepsi

Kullanılan materyallerin özelliklerine göre sanat çalışmaları incelendiğinde kağıtlar ile çalışma, yoğurma maddeleri ile çalışma ve boyalar ile çalışma aynı kategoride yer almakta iken, iki ve üç boyutlu çalışmalar boyut özelliğine göre sınıflandırılan sanat çalışmaları arasında yer almaktadır.

14- Melisa öğretmen öğrencilerinin yapmış olduğu sanat eserini tanıyıp değerlendirebilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymamaktadır?

A) Tanımlama

B) Düzenleme

C) Çözümleme

D) Yorumlama

E) Yargılama

14. Sorunun Cevabı : B

Melisa öğretmenin öğrencilerinin yapmış olduğu sanat eserini tanıyıp değerlendirebilmesi için düzenlemeye ihtiyacı bulunmamaktadır. Öğretmen değerlendirilen çalışmada eksik olan yanları öğrenciye aktarıp gerekli düzenlemeyi ondan beklemektedir. Burada öğretmenin rolleri arasında bulunan kavramlar, tanımlama, çözümleme, yargılama ve yorumlama olmaktadır.

Yansıtmacı sanat evrelerinin bu evresinde olan Ertuğrul insan figürününe ilk kez yer vermiş olup yapmış olduğu bu çalışma ile öğretmeninin ve ailesinin yüzünü güldürmeyi başarmıştır. İlk resim evresi olan bu evrede anlamlı çizimler yapan Ertuğrul’un annesi oğlunun yapmış olduğu her çizimi çerçeveletip asmaktadır.15-Yukarıdaki verilmiş olan ifadelerden yola çıkılarak Ertuğrul yansıtmacı sanat evreleri arasında bulunan hangi evrede yer almaktadır?

A) Soyut İşlemler Dönemi

B) Şematik Dönem

C) Gerçekliğe Geçiş Dönemi

D) Somut İşlemler Dönemi

E) Şema Öncesi Dönem

15. Sorunun Cevabı : E

Ertuğrul insan figürününe ilk kez yer vererek ve aynı zamanda da bu evrede anlamlı çizimler yaparak Şema Öncesi Dönem’ de olduğunu bizlere ispatlamıştır. Bu dönem 4-7 yaş arasını kapsamakta olup, çocuk bu aşamada çeşitli semboller kullanmaya başlamıştır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.