Sayıştay KPSS Puanı ile Okulöncesi Öğretmeni Alacak İşte Detaylar

13.10.2019

Sayıştay’dan yapılan açıklamada, okul öncesi ve çocuk gelişimcisi öğretmen alımı yapılacağı ve alınacak öğretmenlerin, Bakanlığa bağlı memur kadrosunda istihdam edileceği belirtildi. Ayrıca Sayıştay öğretmen alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların 2018-2019 KPSSP10 puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmaları gerektiği vurgulandı. Sayıştay’ın başvuru tarihleri 10-22 Ekim 2019 aarasında olacak. Peki başvuru şartları nelerdir? Öğretmen alımı için nereye başvuru yapılaması gerekir? İşte ayrıntılar…

Sayıştay’dan yapılan açıklamada, okul öncesi ve çocuk gelişimcisi öğretmen alımı yapılacağı ve alınacak öğretmenlerin, Bakanlığa bağlı memur kadrosunda istihdam edileceği belirtildi. Ayrıca Sayıştay öğretmen alımı için başvuruda bulunmak isteyen adayların 2018-2019 KPSSP10 puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmaları gerektiği vurgulandı. Sayıştay’ın başvuru tarihleri 10-22 Ekim 2019 aarasında olacak. Peki başvuru şartları nelerdir? Öğretmen alımı için nereye başvuru yapılaması gerekir? İşte ayrıntılar…

Sayıştay tarafından Devlet Personel Başkanlığı’nın internet sayfasından sözleşmeli öğretmen alımı yapılacağını duyurdu. Öğretmen alımı başvuruları 10 Ekim 2019’da başlamış olup, adayların en geç 22 Ekim 2019 tarihine kadar, ilan içeriğinde belirtilen başvuru adresine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Sayıştay tarafından, öğretmen alımı için yayınlanan resmi ilan şöyle;

Başkanlığımız Sosyal İşler Birim Başkanlığına bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca bir adet Öğretmen (Okul Öncesi) ile bir adet Çocuk Gelişimcisi olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olarak sözlü sınavla (sözlü sınav mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır) personel alınacaktır.

İlgili ilan metni ekte olup, son başvuru 22 Ekim 2019 tarihinde mesai bitimidir.

Gerekli şartları taşıdığı belirlenen ve sınava katılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati daha sonra www.sayistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

POZİSYON UNVANI VE ADEDİ

Öğretmen (Okul Öncesi) 1 (bir) adet

Çocuk Gelişimcisi 1 (bir) adet

BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar

Bu ilan çerçevesinde başvuranların şu genel şartları taşımaları gereklidir:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

c. Sözleşmeli Öğretmen (Okul Öncesi) 2018-2019 KPSS sınavından KPSSP121 puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde, Sözleşmeli Çocuk Gelişimcisi için ÖSYM tarafından yapılan 2018 -2019 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP10 puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak.

d. Bu ilanın 3.2 nci maddesinde belirtilen belgeleri 22 Ekim 2019 tarihinde mesai bitimine kadar eksiksiz şekilde teslim etmek.

Başvuruda bulunan ve sınava katılma şartlarını taşıyan adayların sayısının kadro sayısının 10 katından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava davet edilecektir.

Eğitim şartı

Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren, Ek-1 Tabloda belirtilen Yükseköğretim

Kurumunca kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak.

Atanma Şartları;
Sayıştay Başkanlığı tarafından yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.
BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Başvuru Tarihi ve Yeri

22.10.2019 günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızın “İnönü Bulvarı, No:45, Balgat / Ankara” adresine şahsen veya posta ile başvurulacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgeler teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir:

a) Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan)

b) Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği).

c) Sözleşmeli Öğretmen (Okul Öncesi) için 2018- 2019 yılına ait KPSSP121 puan türünü içeren sonuç belgesi- Sözleşmeli Çocuk Gelişimcisi için 2018-2019 yılına ait KPSSP10 sonuç belgesi

d) Başvurduğu pozisyona ait varsa iş tecrübesini gösteren belgeleriyle birlikte detaylı özgeçmişi

e) İbraz ettiği sertifika varsa, bunlara ait sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgileri içeren belgeler Talep edilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

SINAV TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav sözlü yapılacaktır. Sözlü sınav mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. Duyurunun 2.1 inci maddesi uyarınca gerekli şartları taşıyanlar sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınav, Başkanlığın “İnönü Bulvarı, No:45, Balgat / Ankara” adresinde, kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır. Söz konusu ilân sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihi Sayıştay internet sitesinde ilan edilecektir.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. İlan edilen pozisyon unvanlarında sözlü sınav başarı sırasına göre (70 puanın üzerinde) en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.

Yerleştirilmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları sözlü sınav puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır. Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

TEBLİGAT

Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Sayıştay Başkanlığı’na ait www.sayistay.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Resmi ilanı görüntülemek için burayı tıklayınız
OKULÖNCESİ OGRETMEN ATAMALARİNDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İCİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.