SGK 8 Çocuk Gelişimi Uzmanı Alacak İşte Detaylar!!

15.05.2019
1

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen “Eğitimli Çocuk
Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi” Destek
Ekibinde görevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam
edilecektir.

Proje ile, eğitimli çocuk bakıcılarını ve çocuk bakım sektörünü desteklemek suretiyle çocuk
bakıcılığı mesleğini ve nitelikli kadın istihdamını artırmak ve ayrıca ebeveynler açısından eğitimli
çocuk bakıcısıyla çalışma hususunda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda 0 – 24
ay arası çocuğu olan çalışan annelere, kayıtlı ve eğitimli çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde,
çocuğu 36 aylık olana kadar, 32 aylık hibe desteği süresince teşvik sağlanacaktır.

Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda iş sözleşmesine
istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli
süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek olup, devlet memurluğu ile herhangi bir ilgileri
bulunmayacaktır. İş sözleşmeleri azami 42 ay süreli (proje süresini aşmamak kaydıyla) olup,
yenilenmesi ve/veya uzatılması söz konusu değildir. Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler
adaylarla sözlü sınav aşamasında paylaşılacaktır.

HANGİ İLLERE ÇOCUK GELİŞİM UZMANI ALINACAK

Toplamda 8 kişi bunlardan 4 tanesi İstanbul, 2 tanesi Ankara ve 2 kişi de İzmir’e alınacak.

SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI
Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:
* Başvurulacak pozisyonlar için “Aranan Asgari Nitelikler” kısmında belirtilen nitelikleri taşıyor
olmak ve bu durumlarını ispatlar belgeleri başvuru evraklarıyla birlikte teslim etmek,

* Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave bilgi
isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave bilgi
isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.

* Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak (Ön başvuru için beyan
yeterlidir. Kurum ilave bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.

* Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak (Ön başvuru için beyan yeterlidir. Kurum ilave
bilgi isteme ve araştırma yapma hakkını saklı tutmaktadır.

* Kurum tarafından yürütülen bir AB Projesinde hali hazırda çalışmıyor olmak,

* Kurum tarafından yürütülmüş bir AB Projesinde daha önce çalışılmış olunması halinde, iş
sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.
ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme; ön değerlendirme, kısa liste oluşturma ve sözlü sınav aşamalarından oluşmaktadır.
Ön değerlendirme aşamasında, adayların seçme sınavına katılabilmek için aranan genel şartlara
ve başvuru yapılan her bir pozisyon için gerekli asgari niteliklere ilişkin belgeleri eksiksiz ve
zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen
veya belgeleri aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir.

Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Taahhütlü veya kargo ile
gönderimlerde gönderim tarihi esas alınacaktır.

Kısa liste oluşturma aşamasında, adayların başvuru yaptıkları her bir pozisyon için aranan asgari ve
tercihi nitelikleri karşılayıp karşılamadıkları, özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden
değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede, ücretli ve ücretsiz stajlar iş deneyimi olarak sayılmayacaktır.
Asgari niteliklerde aranan şartlardan birini sağlayamayan aday ilgili pozisyon için elenmiş
sayılacaktır. Asgari koşulları sağlayan adaylar ise 50 (elli) puan almış olacaklar ve elemeyi geçmiş
sayılacaktır.

Elemeden geçen adaylara yönelik değerlendirmede, tercih nedeni olan nitelikler üzerinden adaylar her
bir Değerlendirme Komitesi üyesince 50 (elli) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir üye
tarafından verilen puanlar toplanarak aritmetik ortalaması alınacak ve elde edilen rakam, asgari
koşulları sağlayan adayların asgari puanına eklenerek, adayın kısa liste oluşturma aşamasındaki sınav
puanı elde edilecektir.

Daha sonra, ilanda Merkez Proje Asistanı, Çocuk Gelişim Uzmanı ve Yerel Proje Asistanı
pozisyonları için belirtilen boş kadro sayısının 3 katı kadar aday, diğer pozisyonlar için ise belirtilen
boş kadro sayısının 4 katı kadar aday, puan sıralaması göz önünde bulundurularak tercih sıralamasına
göre sadece bir pozisyon için kısa listeye alınacaktır.

Listede yer alan sonuncu sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da kontenjan sınırına bakılmaksızın kısa listeye dahil edileceklerdir. Kısa listeye alınan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) web sayfası www.sgk.gov.tr adresinde ilan
edilecek olup, adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

ANKARA’da yapılacak olan sözlü sınavın tarihleri ve yeri ilanda ayrıca belirtilecektir.
Sözlü sınav aşamasında, öncelikle mülakat aşamasında değerlendirileceği belirtilen asgari
nitelikler belirtildiği şekilde yazılı ve/veya sözlü olarak değerlendirilecektir (Örneğin adayların dil
bilgisi seviyesini ölçmeye yönelik olarak mesleki bir metnin İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce
çevirisi yaptırılacaktır.

Asgari nitelikleri karşılamayan aday doğrudan elenecektir. Asgari şartı
sağlayan adayların kısa liste oluşturma aşamasında belge üzerinden değerlendirilmiş olan asgari ve
tercihi niteliklere ilişkin özellik ve deneyimlerinin yanı sıra, başvurdukları pozisyona yönelik dil ve
mesleki bilgileri, genel kültür düzeyleri ve muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetleri vb.
özellikleri değerlendirilecektir. Adaylar ayrıca genel kültür düzeyleri, mesleki bilgileri, Türkiye’de
sosyal güvenlik ve Türkiye’de kadınlara dönük sosyal politikalar alanında kura ile belirlenecek
sorulara da yanıt vereceklerdir.

Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için sözlü sınav komisyonunun her bir üyesinden 100
(yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile üyelerce verilen puanların aritmetik
ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Üyelerin verdiği notların aritmetik
ortalaması olarak hesaplanan sözlü sınav sonucu aynı zamanda adayın nihai değerlendirme sonucu
olacaktır. Nihai değerlendirme sonucuna göre başarılı olan adaylardan her bir pozisyon için en
yüksek puanı alan aday(lar) asıl ve sonraki aday(lar) ise yedek olarak belirlenip Sosyal Güvenlik
Kurumu web sayfası www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden (www.sgk.gov.tr) temin edilecek Başvuru Formu (Job
Application Form), Başvuru Dilekçesi, Sağlık Beyanı, Adli Sicil Beyanı ve aşağıda sayılan diğer belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir.

“Sosyal Güvenlik Kurumu B Blok Z-10 Numaralı Oda Ziyabey Cad., No:6, Çankaya, 06520, Ankara”

BAŞVURU SON TARİHİ NE ZAMANBaşvurular için son tarih 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Posta
yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra
başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır. (Taahhütlü veya kargo ile gönderimlerde gönderim
tarihi esas alınır.)

İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 7 gün öncesine kadar ebp@sgk.gov.tr eposta adresine iletilmedir. Yalnızca bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkinsorular yanıtlanacak olup, her türlü yanıt sıkça sorulan sorular şeklinde olarak verilecek ve verilen cevaplar son başvuru tarihinden en az 5 gün öncesine kadar www.sgk.gov.tr adresinde
yayınlanacaktır. Sözlü ön görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul
edilmeyecektir.

Kısa listeler pozisyon bazında ilan edilecek olup, üst sıradaki tercihinden kısa listeye giren aday,
diğer tercihlerinde yeterli puan almış olsa dahi kısa listeye dahil edilmeyecektir.ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK VE BAŞVURU KLAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları okuloncesihaber.com’a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.