Sosyal Duygusal Alan Gelişim Raporu Örnekleri

01.06.2019

Sosyo Duygusal Alan Gelişim Raporu Örnekleri

Cümle halinde örnekler:

-Etkinliklere kendi isteğiyle katılarak sorumluluklarını yerine getirmektedir.

-Grup içerisinde iletişimi kendiliğinden başlatabilmektedir.

-Olumsuz duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebilmektedir.Oyunlarında bazen liderliği üstlenmekte bazen lideri izlemektedir.

-Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda gerektiği gibi davrana bilmektedir.

-Sınıf içerisindeki araç gereçleri istekli olarak toplamakta ve uygun olarak düzenleyebilmektedir.

-Başkalarının haklarına özen gösterir, arkadaşlarıyla ilişkileri iyidir fakat duygularını söylemede çekimser davranmaktadır.

-Etkinliklere istekli olarak katılır bazen çalışmasını bitirmede sebat gösterememektedir.
-Olumlu olumsuz duygu ve düşüncelerini söylemekte ve kendini ifade etmekte bazen çekimser davranmaktadır.

-Başkalarının haklarına özen gösterir, yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabilmektedir. Arkadaşlarıyla ilişkileri olumludur.

-Etkinliklere kendi isteğiyle katılarak sorumluluklarını yerine getirebilmektedir

-Çoğu zaman hata yapabileceğini kabullenmez, sınıf içerisindeki araç gereçleri istekli olarak toplamamaktadır.

-Grup içerisinde liderlik özelliği baskındır.

-Arkadaşlarıyla ilişkileri olumludur, paylaşmayı ve yardımlaşmayı sever.

-Başkalarının haklarına özen gösterebilme yönünde desteklenmesi gerekmektedir.

-Oyunlarında bazen liderliği üstlenmekte, bazen lideri izlemektedir.

-Hata yapabileceğini kabul etmek istemez arkadaşlarıyla bazen sorunlar yaşamaktadır.

-Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlayabilmektedir.

-Kendiliğinden bir işe başlamakta ve başladığı işi bitirme çabası gösterebilmektedir.

-İletişim becerisine sahiptir ve genellikle uyumludur.

-Kendini tanıyabilen,duygularını kontrol edebilen bir öğrencidir.

-Arkadaşlarıyla iletişim becerisine sahiptir.Kurallara uyar ,uyumludur.

-Duygularını ifade etmede,nedenini ve sonucunu söylemede zaman zaman cesaretlendirilmesi gerekebilir.

-Başkalarının duygularını anlayıp, paylaşabilmektedir.

-Kendine olan güveninin geliştirilmesi için başarmaya yönelik etkinliklerle,olumlu pekiştireçlerle ödüllendirilmesi gerekmektedir.

-Başkaları ile ilişkilerini yönetebilmektedir.

-Grup etkinliklerine katılıp,grup etkinliklerinin kurallarına uyabilmektedir.

-Gerekli durumlarda kararlılık gösterebilmektedir.

-Sorumluluk alıp yerine getirebilmektedir.

-Duygularının farkındadır, nedenlerini ve sonuçlarını açıklayabilmektedir.

-Kendini tanıyabilen,duygusal ve sosyal özellikleri gelişmiş bir öğrencidir.

-Özgüven duygusunun geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

-Zaman zaman kurallara uyum sağlamada,oyuncakların paylaşımında sorun yaşanabilmektedir.

-Liderlik özelliğinin baskın olması arkadaşları ile arasında sorun çıkmasına neden olmaktadır.

-Gerektiği durumlarda nezaket sözcüklerini kullanmaktadır.

-Kendisine ve ailesine ait özellikleri söyleyebilmektedir.

-Adres ve telefon bilgileri öğretilmeye yönelik desteklenmelidir.

-Başkalarına haksızlık yapıldığında tepki vermesi dikkatli ve sorumlu olduğunu göstermektedir.

-Bir işi yada görevi başarmak için kendini güdüler.

-Farklılıklara saygı gösterir,farklı kültürel özellikleri kavramada gelişim süreci devam etmektedir.

-Çevresinde gördüğü güzel rahatsız edici durumları söylemesi estetik anlayışının geliştiğinin göstergesidir.

-Grup önünde kendini ifade edebilmektedir.

-Gerekli durumlarda farklı görüşlerini ifade etmektedir.

-Sorunlarını çözemediğinde yetişkinlerinden yardım isteyebilmektedir.

-Gerekli zamanlarda uzlaşmacı bir tavır sergilemektedir.

Birleştirilmiş Örnekler:

Etkinliklere isteğiyle katılan, ön planda olmayı tercih etmekle beraber, kendini iyi ifade edebilen bir çocuk. Arkadaş ilişkilerinde son derece başarılı, saygılı. Yetişkin ilişkileri olumlu seyrediyor. Sorumluluk sahibi. Denetim olmadığında da gerektiği gibi davranıyor. Sınıf kurallarına uyuyor ve kurallara uymayı içselleştirmiş bir öğrenci.

Etkinliklere kendi isteği ile katılarak sorumluluklarını yerine getirebiliyor. Arkadaşları ile ilişkilerinde son derece başarılı ve saygılı. Türkçe dil etkinliğinde ve diğer etkinliklerde öğretmenin sorduğu soruları cevaplandırıyor. Sınıf içerisindeki araç-gereçleri istekli topluyor, sınıfı düzenleyebiliyor. Yetişkin denetimi olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranabiliyor.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.