Tamamı Ayrıntılı Çözümleri İle Okul Öncesinde Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Test 2

02.05.2019
25

– Bir hareketin yapılmasında gerekli olan nörolojik süreçlerin dıştan gözlenebilir boyutuna denilmektedir.
– Bir hareketin yapılmasında gerekli olan içten gelen biyolojik ve mekanik süreçleri ifade etmektedir.
1-Yukarıda tanımları verilen terimler ile ilgili olarak aşağıda yer verilmiş olan terimlerden sırası ile hangilerini tanımlar niteliktedir?
A) Hareket kalıbı / Motor beceriler
B) Performans / Temel beceriler
C) Hareket kalıbı / Motor kalıp
D) Hareket / Spor becerileri
E) Temel beceriler / Motor kalıp

2- Hareket becerilerini belli bir sınıflandırma altında vermek isteyen beden eğitimi öğretmeni Oktay bey yapmış olduğu tabloda kas gruplarına göre ve işlevlerine göre hareket becerileri ayırmış olup, aşağıdaki numaralı alanlarda yer verilmiş olan ifadelerden hangisi ya da hangileri işlevlerine göre hareket becerileri arasında yer almaktadır?
I- Manipülatif
II- Denge
III- Kaba motor hareket
IV- Yer değiştirme
V- İnce motor hareket

A) IV ve V
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve V
E) I,II ve IV
3- Temel hareket becerileri döneminde olan Nehir’in aşağıdaki davranışlardan hangisi ya da hangilerini sergilemesi beklenmemektedir?
I- Başını ve boynunu kontrol edebilme.
II- Yakalama
III- Emekleme
IV- Desteksiz oturabilme.
V- Tek ayak üzerinde durabilme.

A) I,III ve IV B) Yalnız V C) I,II,III ve IV D) III ve V E) II ,III ve IV

4- Spora yazılan Enver bey spor hocasının kendisi için saymış olduğu motor uygunluk unsurları ile fiziksel uygunluk unsurlarına baktığında, motor uygunluk unsurlarında hocasının bir madde atlamış olduğunu farkeden Enver’in bunun üzerine saymış olduğu motor uygunluk unsurları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiş olmaktadır?

A) Esneklik / Kalp- solunum dayanıklığı / Hareket hızı / Çabuk kuvvet/ Denge
B) Çabuk kuvvet / Koordinasyon/ Hareket hızı / Kas kuvveti / Denge
C) Kalp- solunum dayanıklığı / Denge / Esneklik / Hareket hızı / Çeviklik
D) Kas dayanıklılığı / Çeviklik / Koordinasyon/ Hareket hızı / Kas kuvveti /
E) Hareket hızı / Çabuk kuvvet / Çeviklik / Denge / Koordinasyon

5- Motor gelişimi etkileyen gelişimsel faktörler arasında yer alan bu beceriler hakkında verilmiş olanlara bakılacak olursa …………………… beceriler kendiliğinden ortaya çıkmakta olup, baş ve boyun kontrolü, oturma , yürüme gibi hareketleri kapsarken, ………………….. beceriler ise, öğrenme ve çevresel fırsatlara bağlı olarak bisiklete binebilme, bale vs. gibi alanları kapsamaktadır. Buradan hareketle boş bırakılmış alanlara sırası ile aşağıdaki becerilerden hangileri getirilmelidir?
A) Ontogenetik / Filogenetik
B) Büyük kas / Küçük kas
C) Ontogenetik / Büyük kas
D) Filogenetik / Ontogenetik
E) Küçük kas / Büyük kas

6- Motor gelişimi etkileyen etmenler arasında olan cinsiyet ile ilgili olarak verilmiş olan bilgilerden hangisi yanlış bir bilgiyi içermektedir?
A) Kızlar daha çok ince motor becerilere yönlendirilmektedir.
B) Erkek çocukları doğduklarında kızlara oranla daha olgun düzeydedir.
C) Kız çocuklarının denge yeteneği erkeklere göre daha başarılıdır.
D) Ergenliğe kadar kız ve erkek çocukları arasında boy ve kilo yönünden pek fark oluşmamaktadır.
E) Erkekler daha çok kaba motor becerilere yönlendirilmektedir.

7- Okuduğu üniversitede çok çeşitli yerlerden gelen öğrencinin olduğunu gören Damla düzenlenen spor müsabakalarında atletizm için çalışmalara başlayan siyahi arkadaşı Lale’nin bu konuda çok başarılı olması aşağıdaki motor gelişimi etkileyen gelişimsel faktörlerden, bu durum ana neden olarak hangisine bağlanmaktadır?

A) Çocuk yetiştirme yöntemleri
B) Sosyoekonomik düzey
C) Kalıtım
D) Irk
E) Cinsiyet

8- Refleksif hareketler dönemi içerisinde bulunan Burçin’in göstermiş olduğu reflkesler hep birincil refleksler arasında yer almakta olup, aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bu birincil refleksler arasında yer almaktadır?
I- Moro refleksi
II- Arama refleksi
III- Emekleme refleksi
IV- Emme refleksi
V- Adımlama refleksi

A) I,II ve IV
B) III ve V
C) I ve II
D) III,IV ve V
E) I ve III

9- Bazı kontrol becerileri ve olgunluk aşamaları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru bir ifade içerisinde yer almaktadır?
A) Fırlatma / Yer değiştirme becerileri
B) Top yuvarlama / Nesne kontrol becerileri
C) Uzun atlama / Nesne kontrol becerileri
D) Kayma / Nesne kontrol becerileri
E) Sıçrama / Yer değiştirme becerileri
– Çocukların yardımsever olmalarına.
– Çevredeki diğer kişilerin haklarını gözeten bireyler olmalarına.
– Sorunlarla kendilerinin başa çıkabilmelerinde rehberlik etmektedir.
– Kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktadır.
10-Yukarıda bazı kazanımlar verilmiş olup, okul öncesi dönemdeki beden eğitimi çalışmalarının gelişime olan katkısı düşünüldüğünde yukarıda yer alan maddeler hangi gelişim alanına olan katkısından söz etmektedir?
A) Dil gelişimi
B) Sosyal duygusal gelişim
C) Kişilik gelişimi
D) Motor gelişim
E) Bilişsel gelişim

11- Parten’in sosyal oyun sınıflandırması içerisinde yer alan bu oyun türünde bir oyun oynama davanışı gösteren Fatma grup içerisindeki arkadaşlarına katılmamakta,onların oyunundan hiç etkilenmemekte ve bağımsız davranmaktadır. Fatma’nın oynamış olduğu bu oyun türü Parten’in sosyal oyun sınıflandırması içerisinde yer verdiği oyun türleri arasından hangisini temsil etmektedir?
A) Oyunu izleme
B) Tek başına oyun
C) Paralel oyun
D) Birlikte oyun
E) Kooperatif oyun

12- Ayhan üniversitede görmüş olduğu oyun dersi ile ilgili aldığı sunum ödevinde kendisinden oyun çeşitlerini araştırması istenmiştir.Ayhan bu oyun çeşitlerini araştırmaya başlamaya başlıkları atarak başlamak istemektedir. Ayhan’ın oyun çeşitlerini sınıflandırırken yer vermiş olduğu numaralı alanda yer alan başlıklardan hangisi ya da hangileri yanlıştır?

I- Fonksiyonlarına göre oyun
II-Karakterlerine göre oyun
III-Oynandığı yere göre oyun
IV-Kullanılan araca göre oyun
V- Salon ve sınıf oyunları
A) I ve II
B) II ve IV
C) I ve V
D) II ve III
E) IV ve V

Şermin parkta arkadaşları ile saklambaç oynamakta parkta bulunan oyuncakların ve salıncağın arkasına saklanmak için uğraşmaktadır. Nergis ise yeni alınmış olan atlama ipi ile arkadaşlarıyla ip atlamaktadır.
13-Şermin ve Nergis’in oyunları göz önüne alındığında kullanılan araca göre sınıflandırılan oyun türlerinden sırası ile hangi oyun çeşitleri kullanılmıştır?

A) Araçla-Araçla
B) Araçsız- Araçta
C) Araçsız – Araçla
D) Araçla- Araçsız
E) Araçta – Araçla

14- Hamile olan Seçil hanım doğum öncesi çalıştığı iş ortamının etkisi çok radyasyona maruz kalmış aynı zamanda kendisininde sigara kullanıyor olması yaşının da bir hayli genç olması ile ilgili doğumda bazı sorunlar yaşamıştır. Motor gelişimi etkileyen bu faktörler göz önüne alındığında bu durum aşağıdaki etmenlerden hangisine dahil edilebilmektedir?

A) Doğum sonrası etmenler
B) Doğum travması
C) Kritik dönem
D) Doğum öncesi etmenler
E) Doğum sırası etmenler

Omuriliğinde hasar olan Sertap’ ta bu refleks görülmemektedir. Bu refleksde bebeğin başı hangi yöne yatırılırsa ve o yönde uzun süre tutulursa bebek o yöndeki kolunu ve bacağını dümdüz uzatıp, diğer kolu ve bacağı ise bükülü tutmaktadır.
15-Sertap’ın omuriliğinde yer alan hasardan dolayı onda görülmemiş olan bu refleks aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Arama Refleksi
B) Asimetrik Tonik Boyun Refleksi
C) Moro Refleksi
D) Babinski Refleksi
E) Emme Refleksi
CEVAPLAR

1. Sorunun Cevabı : C
Bir hareketin yapılmasında gerekli olan nörolojik süreçlerin dıştan gözlenebilir boyutuna hareket kalıbı denilmekte iken, bir hareketin yapılmasında gerekli olan içten gelen biyolojik ve mekanik süreçleri ifade eden terimede ise motor kalıp denilmektedir. Bu durumda tanımlara sırası ile uyan terimlerin yer almış olduğu seçenek C seçeneği olmaktadır

2. Sorunun Cevabı : E
Oktay öğretmenin ayırmış olduğu işlevlerine göre hareket becerileri arasında manipülatif beceriler, denge ve yer değiştirme becerileri yer almakta olup, kaba ve ince motor hareketler ise kas gruplarına göre ayrılmış olan beceriler arasında yer almaktadır.

3. Sorunun Cevabı : C
Temel hareket becerileri döneminde olan Nehir’in verilenler arasından yapması beklenen hareket sadece tek ayak üzerinde durabilme olmakta, başını ve boynunu kontrol edebilme, yakalama, emekleme ve desteksiz oturabilme ise ilkel hareketler aşamasında rastlanan davranışlar arasında yer almaktadır.

4. Sorunun Cevabı : E
Enver’in saymış olduğu motor uygunluk unsurlarının tamamının yer aldığı seçenek E seçeneğindeki hareket hızı, çabuk kuvvet, çeviklik, denge ve koordinasyon olmaktadır. Diğer unsurlara bakıldığında ise kas kuvveti, kalp- solunum dayanıklığı, kas dayanıklılığı ve esneklik gibi unsurlar fiziksel uygunluk unsurları arasında yer almaktadır.

5. Sorunun Cevabı : D
Filogenetik beceriler kendiliğinden ortaya çıkmakta olup, baş ve boyun kontrolü, oturma , yürüme gibi hareketleri kapsarken, Ontogenetik beceriler ise, öğrenme ve çevresel fırsatlara bağlı olarak bisiklete binebilme, bale vs. gibi alanları kapsamaktadır.

6. Sorunun Cevabı : B
Motor gelişimi etkileyen etmenler arasında olan cinsiyet ile ilgili olarak erkek çocuklarının doğduklarında kızlara oranla daha olgun düzeyde oldukları ifadesi yanlış olmakta bu durumun tam tersi olan kız çocukları doğduklarında erkeklere oranla daha olgun düzeyde olmaktadırlar. Bu durum sonucunda da kız çocuklarında denge yeteneği erkeklere oranla daha başarılı olmaktadır.

7. Sorunun Cevabı : D
Lale’nin çeşitli spor müsabakalarında Damla’ya göre daha başarılı olması özellikle de atletizm, uzun atlama gibi alanlarda turnuvalara katılarak başarı elde etmesi ırk’tan kaynaklı gelişimsel etmen olmakta ve siyah ırktan olan çocukların beyaz ırktakilere göre daha uzun olması gibi etkenler bu alanda daha başarılı olmalarını sağlamaktadır.

8. Sorunun Cevabı : A
Refleksif hareketler dönemi içerisinde bulunan Burçin’in göstermiş olduğu reflkeslerden birincil refleksleri göstermiş olduğu söylendiğinde verilenler arasından bu gruba dahil olan reflekler moro refleksi, arama refleksi ve emme refleksi olmaktadır. Bu dönem içerisinde ayrıca asimetrik tonik boyun refleksi , kavrama refleksi , planter refleks ve babinski refleksi de yer almaktadır. Emekleme ve adımlama reflleksleri ise duruşa ilişkin refleksler kategorisinde yer almaktadır.
9. Sorunun Cevabı : E
Kontrol becerileri arasından fırlatma ve top yuvarlama nesne kontrol becerileri arasında yer almakta, uzun atlama ve kayma ise yer değiştirme becerileri arasında yer almaktadır. Bu durumda doğru olan seçenek yer değiştirme becerileri kapsamında değerlendirilen sıçrama becerisi olmaktadır.

10. Sorunun Cevabı : B
Çocukların yardımsever ve çevredeki diğer kişilerin haklarını gözeten bireyler olmalarına ve sorunlarla kendilerinin başa çıkabilmelerinde onlara rehberlik etmekte olan aynı zamanda da kendilerini tanımalarına yardımcı olan ve onları destekleyen alan sosyal duygusal gelişim alanı olmaktadır.

11. Sorunun Cevabı : B
Tek başına oyunda çocuğun oyununu nesnelerin renkleri, şekilleri, sesleri ve hareketleri oluşturmaktadır. Fatma’nında burada arkadaş grubu ve çevresinden hiç etkilenmeyip bağımsız bir biçimde kendi oyununa devam etmesi bizlere tek başına oynanan oyun özelliğini sergilediğini göstermektedir.

12. Sorunun Cevabı : C
Oyun çeşitleri üç grupta incelenmekte olup, karakterlerine göre oyun, oynandığı yere göre oyun ve kullanılan araca göre oyun çeşitleri olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Fonksiyon oyunları karakterlerine göre oyun çeşitleri içerisinde yer almakta, salon ve sınıf oyunları ise oynandığı yere göre oyun çeşitleri arasında yer almaktadır.

13. Sorunun Cevabı : C
Yukarıdaki örnekten hareketle Şermin araç kullanmadan parkta arkadaşları ile saklambaç oynamış, Nergis ise yeni alınan ipini kullanarak yani bir araç kullanmış olarak araçla yapılan bir oyun oynamıştır. Bu durumda C seçeneğinde yer alan “Araçsız- Araçla” ifadesi doğrudur.

14. Sorunun Cevabı : D
Seçil hanım’ın durumu doğum öncesi etmenler arasında sayılabilinecek olup, motor gelişimi etkileyen bu faktörler arasından doğum öncesi etmenler arasına dahil edilebilinecek durumlar, annenin yaşı, ilaç ve alkol kullanımı, radyasyona maruz kalma durumu gibi pek çok etken yer almakta olup, bu durumda çocukta anomalilere neden olabilmektedir.
15. Sorunun Cevabı : B
İlkel refleksler arasında olan “Asimetrik Tonik Boyun Refleksi” omurilik hasarı olan bebeklerde görülmemektedir.Bu refleks 3. ve 4. aydan itibaren yavaş yavaş kaybolmaya başlamaktadır. Sertap’ta omurilik hasarı nedeni ile bu reflekse rastlanmamıştır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.