Tarih

25.10.2019
Miri arazi rejiminde, devlet toprakları başlıca iki kategoriye ayrılır, Tapulu...
25.10.2019
Büyük Selçuklu devletinin iç kargaşaya düşmesi ve ardından yıkılmasının başlıca...
25.10.2019
İlk Türkler boy temelinde örgütlenmişlerdir. Her boyun kutsal saydığı bir...
25.10.2019
CEVAP: İslamiyet öncesi Türk topluluklarında genel yaşam tarzı olan göçebeliğin...