VATANDAŞLIK TEMEL KAVRAMLAR 1

17.03.2022
138

1)Toplum ilişkilerini düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisi kişileri bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?
A)Hukuk kuralları
B)Ahlâk kuralları
C)Gelenekler
D)Din kuralları
E)Örf ve âdetler

CEVAP:A

2) Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal hayatı düzenleyen kuralların ortaya çıkmasında etkili olmamıştır?

A) Zayıfların güçlü olanlara karşı korunması ihtiyâcı

B) Ticaret yapma gereği

C) Toplum ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi zorunluluğu

D) Toplumda iş bölümü ve dayanışma gibi zorunlulukların olması

E) Toplumun ortak değerlerinin zamanla değişmesi gerektiği inancı

CEVAP: E

3)Toplumsal hayatı düzenleyen aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmaması durumunda devlet devreye girer?

A)Din kuralları

B)Ahlâk kuralları

C)Gelenekler

D)Hukuk kuralları

E)Örf ve âdetler

CEVAP:D

4) Türk toplumunun günlük yaşantısında uymaya çalıştığı;

• Büyüklerin ellerini öpmek,

• Yemek yerken ağzını şapırdatmamak,

• Karşılaştığı kişilere selâm vermek gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisiyle ilgilidir?

A)Hukuk kuralları

B)Din kuralları

C)Örf-âdet

D)Ahlâk kuralları

E)Anayasa kuralları

CEVAP:C

5) Devlet, siyasî bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu hukukî bir varlıktır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi devletin temel özellikleri arasında sayılamaz?

A)Devlette vatandaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının var olması

B) Toplumun aynı dini inanışa sahip olması

C)Milletin üzerinde yaşadığı belli bir toprak parçasının olması

D)Yönetimle ilgili kuralların olması

E) Bir arada yaşama düşüncesine sahip belli bir toplumun olması

CEVAP:B

6)Toplumda zaman içinde kendiliğinden oluşan, iyi ve kötü kavramlarından iyinin yapılmasını, kötünün yapılmamasını emreden davranış kurallarına ahlâk kuralları denilir. Buna göre, aşağıdaki davranışlardan hangisi ahlâk kurallarına aykırıdır?

A)Borç vermek

B)İş ilişkilerini yazılı sözleşmelere dayandırmak

C)Yöntemini dikkate almadan başarılı kişileri her zaman örnek almak

D)Arkadaş seçiminde özenli olmak

E) Birine söz vermek

CEVAP:C

7)Sosyal hayatı düzenleyen kurallar maddi ve manevi yaptırım olmak üzere ikiye ayrılır aşagıdakilerden hangisi maddi yaptırımdır?

A: Din kuralları
B: Görgü kuralları
C: Ahlak kuralları
D: Örf ve adet kuralları
E: Hukuk Kuralları

CEVAP:E

8) Kişinin kendisine karşı görev ve sorumluluklarını düzenleyen kurallara verilen isim nedir?

A: Subjektif Ahlak kuralları
B: Objektif Ahlak kuralları
C: Kapasitif Ahlak kuralları
D: Hukuk kuralları
E: Görgü Kuralları

CEVAP:A

9)Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan biri değildir? (KPSS – 2009)

A)Din kuralları

B)Fizik kuralları

C)Görgü kuralları

D)Ahlak kuralları

E)Hukuk kuralları

CEVAP:B

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.