Yaratıcılık Testi 1

05.10.2019
332

1-Guilford’un yaratıcılık süreçlerinde bahsetmiş olduğu iki tür düşünee biçimlerinden biri ıraksak dğer adı ile lateral düşünme, diğeri ise yakınsak düşünme olarak bilinmektedir.Bu durum göz önüne alınarak aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ıraksak düşünmenin tanımı doğru olarak verilmiştir?

A) Tek doğrudan yola çıkmak.

B) Konuyu birçok boyuttan ele alarak düşünme.

C) Tekdüze düşünme.

D) Yaratıcı hayal gücü olmadan düşünme

E) Tek yönlü düşünmek.

1.Sorunun Cevabı : B

Guilford’un bahsetmiş olduğu lateral düşünmede konu ya da bir durum derinlemesine , farklı yollardan düşünülür tek düze düşünce yoktur.Fakat yakınsak düşünmede yaratıcı hayal gücüne yer vermeden o an aklımıza gelen her ne varsa irdelemeden kabul edercesine yaklaşmış olduğumuz bir düşünce tarzıdır.

2- Zahide öğretmen okul öncesi görsel sanatlar eğitimi kapsamında düzenleyebileceği sanat etkinliklerini düşünerek farklı bir etkinlik ortaya koymayı planlamaktadır. İlk önce kil ve kum çalışmaları ile daha sonra da öyküyü tamamlama adına düzenlenmiş hikaye kartları ile etkinliğine devam etmiştir.Zahide öğretmen seçmiş olduğu bu öğretim tekniği ile çocukları hangi alana yöneltmeyi amaçlamaktadır?

A) Yaratıcılık

B) Kolaj

C) Üç boyutlu çalışmalar

D) Form çalışmaları

E) Tangram

2. Sorunun Cevabı: A

Zahide öğretmenin görsel sanatlar eğitimi kapsamında çocuklarda kil ve kum çalışmaları ile daha sonra da öyküyü tamamlama adına düzenlenmiş hikaye kartları ile etkinliğine devam etmesi yaratıcılığa yöneltici etkinlikler olarak sıralanabilir.Bu tür etkinliklerle çocuklar,kendilerini daha kolay ifade edebilmekte, kendilerine özgü ürünler oluşturarak özgün bir ürün ortaya koyabilmektedirler.

3-Aşağıdakilerden hangisi Wallas’ın yaratıcı problem çözme aşamalarında ortaya koymuş olduğu aşamalar arasından var olan probleme çözüm bulmaya yönelik çalışmaların başladığı aşamadır?

A) Doğrulama Evresi

B) Kuluçka Evresi

C) Hazırlık Evresi

D) Aydınlanma Evresi

E) Sonuç Evresi

3. Sorunun Cevabı : D

Wallas’ın yaratıcı problem çözme aşamalarında ortaya koymuş olduğu yaratıcı problemi çözmeye yönelik var olan bir probleme çözüm yollarının bulunmaya başlandığı, bu alana yönelik aşama “Aydınlanma Evresi” olarak bilinmektedir.Bu evrede probleme içgörüsel bir çözüm bulunmaktadır.

4- Aşağıda parantez içerisinde yer alan yaratıcı süreçlerle ilgili verilmiş olan tanımlamalardan hangi tanımlama parantez içerisinde yer alanla örtüşmemektedir?

A) Görme , işitme, koklama,dokunma gibi organlarla yapılan algılama yeteneğidir. ( Duyu)

B) Dış dünyadan toplanan uyarıcının uyandırdığı tepkidir. ( Duyum)

C) Duyu organlarının beyinde kaydettiği uyarıcıların yorumlanmasıdır. ( Algı)

D) Görünen bir nesnenin beyinde kaydedilmesidir. ( İmge)

E) Yeni bir algı ile eski ancak yeniden eyleme geçmiş algı arasında bağ kurma sürecidir.

( Duyum)

4. Sorunun Cevabı : E

Yukarıda parantez içerisinde yer alan yaratıcı süreçlerle ilgili verilmiş olan tanımlamalardan E seçeneğinde yer alan yeni bir algı ile eski ancak yeniden eyleme geçmiş algı arasında bağ kurma sürecine duyum denilmesi ile hataya yer verilmiştir.Duyum dış dünyadan toplanan uyarıcının uyandırdığı tepki olarak tanımlanmakta, yeni bir algı ile eski ancak yeniden eyleme geçmiş algı arasında bağ kurma sürecine ise “Çağrışım” denilmektedir.5- Yeni almış olduğu çantayı beğenmeyen Fatoş, sürekli kıyafetlerini yenilemek istemekte o sene hangi renk moda, hangi tarz çanta daha çok kullanılıyorsa devamlı takip edip alışverişini de o yönde yapmaktadır.Fatoş’un sürekli kendini ispat edercesine bir modaya uyma eylemi olduğunu söylersek Fatoş’un bu davranışı yaratıcılığı engelleyen etmenler arasından hangisi ile açıklanmaktadır?

A) Algı

B)Metafor

C) Uygu

D) Sentez

E) Analoji

5. Sorunun Cevabı : C

Fatoş’un içerisinde yer almış olduğu durum “Uygu” olarak açıklanmaktadır.Uygu yaratıcılığı engelleyen etmenler arasında ilk sıralarda yerini almakta olup, uygu kişinin toplumda kendini kabul ettirebilmek için uyma zorunluluğu hissettiği görgü kuralları ve nezaket kuralları olup,Fatoş’un da sergilemiş olduğu davranış olan modaya uyma zorunluluğu hissetmesi uygu olarak tanımlanmaktadır.Bu durum Fatoş’un istediği tarzda giyinmesine engel olarak toplum tarafından uygun görülenleri giymesini öngörmüş ve yaratıcılığını engellemiştir.

Eskimiş olan kotunu keserek farklı bir ürün ortaya çıkarmak isteyen Sanem yapmış olduğu araştırma sonucu kottan çanta yapmaya karar verir ve onu kumaş boyaları ile renklendirerek ortaya tamamen farklı bir ürün çıkmasını sağlar.

6- Sanem’in yapmış olduğu eskimiş kotundan bambaşka bir ürün olarak çanta çıkarması yaratıcı düşünme teknikleri arasından hangisine dahil edilmektedir?

A) Metafor

B) Sinektik

C) Analoji

D) Morfolojik Sentez

E) Özellik Listeleme Tekniği

6. Sorunun Cevabı : D

Sanem’in eskimiş olan kotundan çanta üretmesi morfolojik senteze dahil olmakta olup, morfolojik sentez ise farklı olan nesneler arasında transfer yaparak bambaşka bir ürün ortaya çıkarma becerisidir.Bir nevi artık materyallerden ya da kullanılmayan ürünlerden yeni bir ürün ortaya koyma becerisidir.Çok severek izlediği dizide yer alan karakterin rollerinde ve davranışlarında değişikliklerin her bölümde daha da farklılaştığını gören Belinay dizinin olduğu gün kimseye randevu vermeden dizi koltuğunde yerini almaktadır.

7-Belina’ın izlemiş olduğu dizide yer alan karakterin güç geçtikçe kişilik yapısında ve davranışlarında değişiklik olması dizi yönetmeninin yaratıcılık unsurlarından hangi düşünce yapısını benimsediğini göstermektedir?

A) Sinektik

B) Analoji

C) Özellik Listeleme Tekniği

D) Davranışta Kontrast

E) Yaratıcılık

7. Sorunun Cevabı : C

Dizide yer alan karakterin yönetmeni dizinin izlenme oranına göre hareket ederek seneryoda değişikliklere yer vermiştir. Dizide yer alan seneryoyu özellik listeleme tekniğini kullanarak gerekli olan eklemeleri ve çıkarmaları yapmış ve böylece dizide merak uyandırmayı dolayısıyla izlenmeyi sağlamıştır.

Vücudumuz için gerekli olan ve insan yaşamı için olmazsa olmaz olan kan’ın işlevini anlatan bir uzman doktor bu anlatımında vücudumuzun ihtiyacı olan kanı benzine benzeterek aktarmış tıpkı araba nasıl benzin olmadan çalışamazsa kan da insan vücudunda olmadan insanın yaşaması olası değildir diyerek sözünü tamamlamıştır.

8-Uzman doktorun kanı olmayan vücudu benzini olmayan bir arabaya benzeterek, yapmış olduğu benzetme türü yaratıcı düşünme teknikleri arasından hangisine dahil edilmektedir?

A) Morfolojik Sentez

B) Metafor

C) Kombinasyon

D) Analoji

E) Sinektik

8. Sorunun Cevabı : B

Burada kanı olmayan bir insanın benzine olmayan arabaya benzetilerek işlevinin ne kadar önemli olduğundan söz edilmiş olup, söz ederken de yaratıcı düşünme tekniklerinden olan metafor tekniğinden yararlanılmıştır. Metafor tekniğinde bir durumu kendisi ile ilişkisi olmayan başka bir duruma benzeterek anlatma hakimdir.9- Bilge’nin çok zayıf olduğunu ve adeta kurumuş bir dal gibi incecik kaldığını söyleyen çevresi Bilgeye yapmış oldukları bu benzetme türüne bakılacak olursa aşağıda yer verilmiş olan benzetme türleri arasından hangisini kullanmışlardır?

A) Kişisel Analoji

B) Modifikasyon

C) Sembolik Analoji

D) Analoji

E) Doğrudan Analoji

9. Sorunun Cevabı : A

Bilge’nin zayıf olmasından dolayı adete kurumuş bir dala benzetilmesi analoji’nin bir alt dalı olan kişisel analoji kullanılarak benzetme yapılmıştır.Kişisel analoji tekniğinde kişi kendisinde var olan bir durumu çevresinde yer alan etmenlere benzetmektedir.

10-Kızının yap-boz sevdiğini bilen Dursun bey eve kızıyla yaptıkları yap-boz’u her bitirdikleri gün bir yenisini alarak gelmektedir. Dursun bey’in kızında yaratıcılığın gelişmesine yönelik desteklediği araç ve gereçler hangi kapsamda ele alınmaktadır?

A) Sembollerle geliştirilen araç gereçler

B) Açık uçlu araç gereçler

C) Kavram kazandırmaya yönelik araç gereçler

D) Kapalı uçlu araç gereçler

E) Kişisel araç gereçler

10. Sorunun Cevabı : D

Dursun bey kızında yaratıcılığın gelişmesine yönelik kapalı uçlu araç gereçleri seçmektedir. Çocuklarda yaratıcılığın gelişmesine yönelik araç gereçler kapalı ve açık uçlu araç gereçler olarak ayrılmaktadır.Kapalı uçlu araç gereçlerde tek bir doğru yöntem olup, çocuğun bu doğruyu bulma konusunda düşünmesini sağlamaktadır.…………………… tekniğini ……………………. tekniğinden ayıran en önemli özellik bir nesne ya da düşünce kısmen farklı bir biçime dönüştürülebilirken, tamamen yeni bir üründe ortaya koyulabilmektedir.

11-Yukarıdaki boş bırakılmış alanlara sırası ile aşağıda yer verilmiş olan yaratıcı düşünme tekniklerinden hangisi getirilmelidir?

A) Morfolojik Sentez- Sinektik

B) Metafor- Sinektik

C) Özellik Listeleme- Morfolojik Sentez

D) Morfolojik Sentez- Analoji

E) Özellik Listeleme-Paradoks

11. Sorunun Cevabı : C

Özellik Listelem tekniğini, Morfolojik Sentez tekniğinden ayıran en önemli özellik bir nesne ya da düşünce kısmen farklı bir biçime dönüştürülebilirken, tamamen yeni bir üründe ortaya koyulabilmektedir. Dolayısıyla kavramların sırası ile doğru olarak verildiği seçenek B seçeneğidir.

12- Kil, su , kum , oyun hamuru, boyalar , tahta bloklar ile oynamaktan oldukça hoşlanan Özlem yaratıcılığı geliştiren araç ve gereçler düşünüldüğünde hangi tür araç ve gereçleri kullanmaktan daha çok hoşlandığı söylenebilir?

A) Kavramsal araç gereçler.

B)Kapalı uçlu araç gereçler

C) Araçsal araç gereçler.

D) Kişisel araç gereçler.

E) Açık uçlu araç gereçler.

12. Sorunun Cevabı : E

Kil, su , kum , oyun hamuru, boyalar , tahta bloklar gibi araç gereçler yaratıcılığ geliştirme açısından ele alındığında açık uçlu araç gereçler arasına dahil edilmektedir. Açık uçlu araç gereçlerde çocuklar yeni bir ürün ortaya koyabilmekte, böylelikle çocuk sürekli ortaya koyacağı yeni ürünü düşünerek yaratıcılığını geliştirip düşünmesi sağlanmaktadır.

-Bugün yine tilki gibisin olan biten her şeyden haberin var.

-Bayat hamsi gibi bakmamanı önceden de söylemiştim.

-Kurt gibi acıkmadan önce keşke bir şeyler yeseydin.13-Yukarıda verilmiş olan cümlelerde hangi tür analoji kullanılmıştır?

A) Doğrudan

B) Sembolik

C) Kişisel

D) Metafor

E) Sinektik

13. Sorunun Cevabı : B

Yukarıdaki cümlelerde sembolik analoji kullanılmıştır.Sembolik analoji birbiri ile ilişkisi olmayan nesne ya da durumlar arasında bağlantı kurulması anlamı taşımaktadır. İnsana tilkinin bir özelliği olan uyanık olmayı itaf etmesi,bayat hamsinin bakışını ve kurt gibi acıkmadan söz ederkende çok fazlası ile acıkmadan bahsedilmek istenmiş dolayısı ile durumlar abartılarak böylece çelişkili ifadeler ortaya çıkmıştır.

Fikret girmiş olduğu sınavlarda çok başarılı ve zeka testlerinden de elde edilen sonuçlarda oldukça zeki görülmekdir. Fikret’e sorulan bazı sorulara bakıldığında bir proje hakkında ne gibi tasarlamalar yapabiliriz? Bu dolabı farklı bir şekilde kullanma adına geliştirmek istesen neler yapardın? gibi sorulara yanıtsız kaldığı görülmüştür.

14- Fikret’in bu durumunu aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?

A) Zeka ile yaratıcılık her zaman aynı oranda değildir.

B) Fikret hiç yaratıcı bir birey değildir.

C) Zeka ile yaratıcılık arasında kesin bir etkileşim yoktur.

D) Fikret sorular karşısında adete seçici mutizm sergilemiştir.

E) Zekanın bazı boyutları Fikrette yer almamaktadır.

14. Sorunun Cevabı : C

Zeka ile yaratıcılık arasında kesin bir etkileşim olmadığını Fikret’in çok başarılı bir öğrenci olması yanında aynı zamanda bir proje tasarımı ya da bir nesnenin farklı amaçlarda kullanımı hakkında pek bir bilgi sahibi olmadan ziyade fikir üretme yetisinin bulunmadığı

görülmektedir. Buradan çıkarılabilecek yargı ise zeka ile yaratıcılık arasında kesin bir etkileşimin olmadığıdır.

– Haluk yapacağı işlerde işin hep tek bir yönünü düşünür.Elinde olan imkanı değerlendirip bazen bir malzeme ile birçok işi de kolayca halledebileceğini hiç akıl edemezdi.

-Şeyma ise yapacağı işte bazen tek bir malzeme ya da araç gereci kullanarak birden çok şey elde edebilmektedir.15- Yukarıda Haluk ve Şeyma ile ilgili verilen açıklamalara bakıldığında düşünce yapıları bakımından sırası ile hangi yaratıcı düşünme tekniğine yönelik bir düşünce sergiledikleri söylenebilmektedir?

A) Yakınsak- Iraksak

B) Çok boyutlu- Yakınsak

C) Iraksak – Yakınsak

D) Yakınsak- Çok Boyutlu

E) Çok boyutlu- Iraksak

15. Sorunun Cevabı : A

Haluk olayları hep tek yönlü düşünerek yakınsak gelişim alanına ait bir düşünce yapısı sergilemiş olup, Şeyma ise bir durumu çok boyutlu düşünerek ıraksak düşünme alanına yönelik bir davranış sergilemiştir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.