Yaratıcılık Testi 2

05.10.2019
185

1- Kendisinin hazırlamış olduğu yaratıcı drama planı ile ilgili bir okul öncesi öğretmeni sonradan bu planı hazırlanırken dikkate alınması gereken çok önemli bir unsuru göz ardı etmiş olduğu aklına gelmiştir. Öğretmenin aşağıda numaralandırılmış ifadelerden hangisini göz ardı etmiş olabilme ihtimali bulunmaktadır?

I- Amacım ne?

II- Rollerin dağılımı nasıl?

III- Benim rolüm ne?

IV-Kazanımlar ne?

V- Öğretmek istenilen ne?

A) I ve IV B) Hepsi C) III ve V D) I,II ve III E) I,III ve IV

1.Sorunun Cevabı : B

Yaratıcı drama planı ile ilgili bir okul öncesi öğretmeni sonradan bu planı hazırlanırken dikkate alınması gereken çok önemli bir unsuru göz ardı etmiş olduğunu hatırlamış ve bu unsurlar arasında tüm numaralı alanlarda yer alan ifadeler bulunmaktadır.

2- Aşağıda numaralı olarak verilmiş olan kuramlardan hangisi ya da hangileri yaratıcılık ile ilgili kuramları kapsamamaktadır?

I- İnsancıl kuram

II- Psikanalitik kuram

III- Gestalt kuramı

IV- Çağrışım kuramı

V- Faktöriyalist kuram

A) IV ve V B) I ve II C) Hiçbiri D) III ve V E) I,II ve III

2. Sorunun Cevabı : C

Yaratıcılık ile ilgili kuramlar arasında insancıl, psikanalitik, gestalt , çağrışım ve faktöriyalist kuramı ile daha birkaç kuramda bu bağlamda bulunmakta olup, kapsam dışında kalan numaralı ifade yer almamaktadır.3- Gestalt psikologları yaratıcılık ile ilgili üç tür düşünce tanımlamakta olup, bu düşünce yapısına sahip olan kişilerde görülen özellikler arasında yaratıcı bireyler olmaları, bir durum karşısında yeni çözümler üretmeye her zaman hazır olan bireyler olmaları yer almakta olup bahsedilmiş olan bu düşünce yapısına sahip bireyler Gestalt psikologlarına göre hangi tip düşünce yapısına sahip kişiler olmaktadır?

A) Sembolik düşünce biçimi

B) Y tipi düşünce biçimi

C) Yaratıcı düşünce biçimi

D) A tipi düşünce biçimi

E) B tipi düşünce biçimi

3. Sorunun Cevabı : D

Gestalt psikologları yaratıcılık ile ilgili üç tür düşünce tanımlamakta ve Gestalt psikologlarının tanımlamış olduğu yaratıcılık ile ilgili üç tür düşünce biçimi arasından A tipi düşünce biçimine sahip olan bireyler yaratıcı olmakta, problem durumu karşısında çözüm odaklı olmakta, aynı zamanda da üretici bireyler olmaktadırlar.

Çağrışım kuramcılarından olan Mednick’ e göre yaratıcı bir çözüme ulaşmak için üç temel yer almakta olup, bunlar olumlu rastlantı, benzerlik ve aracılık olmaktadır.Şarkı bestecisi olan Şevki bey daha önceden yazmış olduğu şiirlerinden esinlenerek yeni bir şarkı sözü daha yazmıştır.

4-Şevki bey’in şarkı sözü yazarken kullanmış olduğu bu yöntem Mednick’in çözüme ulaşmak için temel aldığı etmenlerden hangisi ile açıklanmaktadır?

A) Rastlantı

B) Tesadüflük

C) Benzerlik

D) Aracılık

E) Yorumlama

4. Sorunun Cevabı : C

Çağrışım kuramcılarından olan Mednick’ e göre yaratıcı bir çözüme ulaşmak için üç temel yer almakta olup, bunlar olumlu rastlantı, benzerlik ve aracılık olmaktadır. Şarkı bestelemek için daha önceden yazmış olduğu şiir sözünden esinlenen Şevki bey Mednick’in benzerlik unsurunu temel alarak şarkı sözü yazmıştır.

Yaratıcı düşünmeyi geliştirme adına bu tekniği uygulayan Fatma öğretmen üniversite de öğrencilerinden bir kelime söylemelerini ve tahtaya yazmış olduğu ve bu kelimelerden oluşan bir sorun düşünmelerini istemektedir.Aynı zamanda da düşünmüş oldukları bu sorunla ilgili kısa bir hikaye yazmaları için zaman vermiştir.5-Fatma öğretmenin bu durumda öğrecilerine hikaye oluşturma adına uygulatmış olduğu yaratıcılığı destekleyen teknik aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Eleştirme

B) Betimleme

C) Yorumlama

D) Problem çözme

E) Beyin fırtınası

5. Sorunun Cevabı : E

Fatma öğretmenin öğrencilerini bir sorun altında düşünmeleri adına ve bu soruna yaratıcı yollardan çözüm getirmek için önce sorun bulmalarını sağlamış, daha sonra bu sorunla ilgili temel olan kelimelerden hikaye oluşturmalarını isteyerek yaratıcı düşünmenin temel unsuru olan beyin fırtınası tekniğini kullanmıştır.

Nazan’ın dedesi bir türlü alışılmamış durumları ve fikirleri kabul edememekte , Nazan’ın öne sürmüş olduğu farklı fikirlerine karşılık bunun çok saçma olduğundan söz etmekte ve her şeyin illaki kalıbına uygun olarak yapılması gerektiği konusunda ısrar etmektedir.

6-Yukarıda Nazan’ın dedesi ile ilgili durum incelendiğinde Nazan’ın dedesinde eksik olan unsur aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

A) Yaratıcı eğitimin ilkeleri

B) Bilgi eksikliği

C) Anlamada güçlük

D) Okur-yazar olmaması

E) Zamanda esnek olması

6. Sorunun Cevabı : A

Nazan’ın dedesinde yer alan durum yaratıcı eğitimin ilkelerinden yoksun olmasıdır.Bu yoksunluk sebebi ile zamanda esnek olamamakta, alışılmış durumların ve fikirlerin dışına

çıkamamakta, hayal gücünü kullanarak bir iş yapamamakta ve farklı fikirlerede böylelikle saygı duyup uygulamaya fırsat vermemektedir. Bu durumda da yaratıcı fikir üretmeden söz edilememektedir.

7-Ailesi Emre’nin yaratıcı bir birey olmaktan yoksun bir şekilde büyümesinden endişe duymakta ve Emre’de var olan yaratıcılığı desteklemek için ailecek bazı psikolojik etkenleri göz önünde bulundurmaları gerektiğinin farkında olmaktadırlar. Bu göz önünde bulundurulması gereken psikolojik destek unsurlarını aşağıda numaralı olarak verilmiş maddelerden hangisi ya da hangileri kapsamaktadır?I- Psikolojik güven

II- Ailenin çocuğunu kabul ediyor olması

III- Zaman zaman empatiye başvurulması

IV- Psikolojik yönden özgürlüğün kısıtlanması

V- Çevrenin değerlendirmeleri göz ardı edilmesi

A) II ve III B) III ve V C) IV ve V D) I,II ve V E) I,II ve III

7. Sorunun Cevabı : D

Yaratıcılığın geliştirilmesi için göz önünde bulundurulması gereken psikolojik destek unsurları arasında çocuğun psikolojik güvene olan ihtiyacı, ailenin çocuğunu her koşulda kabul ediyor olması ve çevrenin değerlendirmeleri göz ardı edilmesi ön planda olması gerekirken, psikolojik yönden özgürlüğün kısıtlanması ile empatiye sadece zaman zaman başvurulması bu unsurlar içerisinde yer almamaktadır.

Yeni yıl’ın yaklaştığını düşünen Aysun hanım alışveriş merkezinin giriş katına koymuş olduğu dev yılbaşı ağacını süslemesini halka açık olarak bırakmış ve yandaki panoya’da ürünün bitim süresinin olmadığın herkesin rahatça çalışabileceğini eklemiştir ve herkes istediği şekilde sepette yer alan süsleme malzemeleri ile ağacı süslemiştir. Aysun hanım ağacın son halini gördüğünde gözlerine inanamamış bu yöntemi uygulamakla çok doğru bir karar verdiğini bir kez daha anlamıştır.

8-Bu durumda Aysun hanım’ın bu ortamı oluştururken aşağıda yer alan yaratıcı ortam oluşturma unsurlarından hangisine dikkat etmemiş olduğu söylenebilir?

A) Süreç yerine ürüne önem vermiştir.

B) Herkese özgür bir çalışma ortamı bırakmıştır.

C) Stresten uzak, sıcak bir ortam oluşturmuştur.

D) Cesaretlendirici unsurlara yer vermiştir.

E) Ürünü sergilemek için herkesin görmesini sağlamıştır.

8. Sorunun Cevabı : A

Aysun hanım’ın uygulamış olduğu bu aşamalarda süreç yerine ürüne önem vermesi yandaki panoya’da ürünün bitim süresinin olmadığın herkesin rahatça çalışabileceği notunu düşerek bir çalışmada ürün yerine sürece önem verilmesi gerekirken, Aysun hanım süreç yerine ürüne önem vererek yaratıcı bir ortamda bulunması gereken unsurlara ters düşen bir davranış sergilemiştir.9- Uzun zamandır kendisini düşünceli olarak gören, bazende bir anda kabına sığamayarak yanına gelen arkadaşı Zelihaya bu durumu soramayan Ayla hanım Zelihanın bu durumunu aşağıda yer alan yaratıcı düşünme tekniklerinden hangisi adı altında değerlendirmesi doğru olacaktır?

A) Analoji

B) Paradoks

C) Kombinasyon

D) Modifikasyon

E) Metafor

9. Sorunun Cevabı : B

Yaratıcı düşünme teknikleri arasında yer alan paradoks içerisinde çelişkili durumları barındırmakta olup, iki kavramı bir arada yaşama olarak da ifade edilmektedir. Zeliha hanımın da bazen sevinçten kabına sığamaması hemen ardından da derin düşüncelere dalıyor olması iki çelişkili durumu ortaya koymakta ve paradoks’tan söz etmemizi sağlamaktadır.

10- Bayramda ailesi ile ev ziyaretlerine giden Nagihan kendisine çikolata uzatılıp , “şeker al bakalım” denmesi üzerine “o şeker değil çikolata!” demiş ve ardından ev sahibi Kerime hanımda “aman da aman büyümüşte küçülmüş” diye ekleme yapmıştır. Bu durumda Nagihan’ın söylemine Kerime hanım’ın vermiş olduğu tepki yaratıcı düşünme tekniklerinden hangisi ile açıklanmaktadır?

A) Kişisel analoji

B) Analoji

C) Sembolik analoji

D) Sinektik

E) Kombinasyon

10. Sorunun Cevabı : C

Yaratıcı düşünme teknikleri arasında yer alan analoji tekniği alt dallara ayrılmakta olup, Kerime hanım’ın itamı ile “aman da aman büyümüşte küçülmüş” ibaresi analoji tekniği içerisinde yer alan sembolik analojiyi kapsamakta bu analoji tekniğinde benzer ya da birbirinin zıttı olan durumlar arasında bağlantı kurulmaktadır. Burada da Kerime hanım Nagihan’ a hem büyümüş demiş , ardından da küçülmüş diyerek zıt iki kavramı bir arada kullanmıştır.11- Aşağıda yer verilmiş olan numaralı ifadelerden hangisi ya da hangileri yaratı kişilik özellikleri arasında bulunması gereken özellikleri kapsamamaktadır?

I- Hayal kurmayı severler.

II- Araştırma yapmayı severler.

III- Merak duygusu ön plandadır.

IV- Bir olaya farklı açılardan bakabilmektedirler.

V- Her koşulda özgürdürler.

A) I ve II B)III ve IV C) II ve III D) III ve V E) Yalnız V

11.Sorunun Cevabı : E

Yaratıcı kişilik özelliğine sahip bir birey hayal kurmayı, araştırma yapmayı sevmekte merak duygusuna sahip, bir olaya farklı açılardan bakabilmektedir fakat bu bireyler özgür olmalarının yanı sıra her koşulda özgür değillerdir.

12-Aşağıda yaratıcılıkla ilgili verilmiş olan kuram ve temsilcilerinden hangisi ya da hangilerinde doğru eşleştirmeden söz edilememektedir?

I- Psikanalitik Kuram / Sigmun Freud

II- İnsancıl Kuram / Vygotsky

III-Çağrışım Kuramı / Mednick

IV- Faktöriyalist Kuram / Guildford

V-İnsancıl Kuram / Rogers

A) II ve III B) Yalnız II C) III ve V D) IV ve V E) I ve II

12. Sorunun Cevabı : B

Kuram ve temsilcileri ile ilgili verilen ifadelerden İnsancıl kuramın temsilcisine Vygotsky denilerek yanlış bir ifade kullanılmıştır. İnsamcıl kuramın temsicileri ise Rogers ve Maslow’dur.13-Nalan öğretmen çocukların yaratıcılıklarını ön plana çıkarmak için kullanılması gereken malzemeleri listelerken yanlarına bu malzemelerin kullanım evrelerini yazmayı unutmuştur. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu malzemelerin kullanım evreleri arasında yer almaktadır?

I- Deney evresi

II- Gözlem evresi

III- Gerçekçi evre

IV-Soru evresi

V- Sembolik evre

A) I ve II B) II ve III C) IV ve V D) I,III ve V E) III ve IV

13. Sorunun Cevabı : D

Okul öncesinde çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarma adına kullanılan malzemelerin kullanım evreleri bulunmakta ve bu evreler deney, gerçekçi ve sembolik evre olarak sınıflandırılmaktadır.

Yaratıcı bir problem çözülmesi gerektiği sırada Asuman hanım konuyla ilgili çözüm yolunu hemen seçip, farklı alternatifleri de ele almadan hareket etmektedir. Çevresi tarafından olumlu karşılanmayan bu durumda çevresine göre yaratıcılığın gerçekleşmesi için pek çok alternatif bir arada değerlendirilip öyle sonuca varılmalıdır.

14- Yukarıda bahsedilmiş olan Asuman hanım’ın sergilediği davranış yaratıcı problem çözme süreçlerinden hangisine ters düşmektedir?

A) Anlık Davranış

B) Analiz Etme ve Yeniden Tanımlama

C) Aceleci Tutum

D) Uyarlayıcı Esneklik

E) Kendiliğinden Esneklik

14. Sorunun Cevabı : E

Yaratıcı bir problemi çözme aşamaları arasında olan kendiliğinden esneklik kavramında, bir konuyla ilgili çözüm yolunu seçerken birden çok alternatif ve çözümler üzerinde durulmaktadır.Hemen karar verilmemekte acele etmekten kaçınılmaktadır. Asuman hanım ise konuyla ilgili hemen karar verme yoluna gitmiş ve kendiliğinden esneklik anlayışına ters düşen bir davranış sergilemiştir.Tatile gittikleri otelin plajına inen Nehir kumda yer alan ayak izlerinden birçok kişinin o kumda yürümüş olduğunu hatta köşedeki pati izlerini farkedince de bir köpeğin tam da oradan geçmiş olabileceğini hayal edip babasına da göstermektedir.

15- Nehir’in plajdaki ayak izlerine bakarak sergilemiş olduğu bu davranış yaratıcılığın ortaya çıkmasında etkili olan ve sembolik evre içerisinde yer alan hangi kavramı çağrıştırmaktadır?

A) Duygusal İpuçları

B) Gerçekçi Düşünme

C) Somut Düşünme

D) Soyut Düşünme

E) Sezgisel Düşünme

15. Sorunun Cevabı : A

Nehir plajda görmüş olduğu ayak izlerinden yola çıkarak birçok kişinin oradan geçtiğini düşünüp hayal etmiş hatta pati izlerini de görerek bir köpeğin oralarda olduğunu düşünmüş ve babasına söylemiştir.Bu durum sembolik evrede yer alan duygusal ipuçları ile ilgili bir kavram olmaktadır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.